XVII. Savjetovanje farmaceuta u organizaciji Udruženja farmaceuta Slavonije i Baranje HFD-a HFD - Projekti

XVII. Savjetovanje farmaceuta u organizaciji Udruženja farmaceuta Slavonije i Baranje HFD-a

Sedamnaesto savjetovanje farmaceuta u organizaciji Udruženja farmaceuta Slavonije i Baranje Hrvatskog farmaceutskog društva održano je u Osijeku, u Hotelu Osijek od 15. do 17. svibnja 2014. pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja RH. Glavna je tema Savjetovanja bila "Ljekarnička skrb o pacijentima starije životne dobi". Uz predavanja vezana za glavnu temu savjetovanja program je obuhvatio: Aktualni sat u suradnji s Hrvatskom ljekarničkom komorom, Mini simpozij o kolaborativnoj praksi u suradnji s Plivom, Forum o problemima ljekarništva u pograničnim područjima, promotivna predavanja te postersku sekciju.

 

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI HFD-a

 

XVII. savjetovanje farmaceuta u organizaciji Udruženja farmaceuta Slavonije i Baranje HFD-a

Osijek – Vinkovci - Vukovar, 15. - 17. svibnja 2014.

 

VERA KOVAČ, MAJA JAKŠEVAC MIKŠA

Hrvatsko farmaceutsko društvo

 

Sedamnaesto savjetovanje farmaceuta u organizaciji Udruženja farmaceuta Slavonije i Baranje Hrvatskog farmaceutskog društva održano je u Osijeku, u Hotelu Osijek od 15. do 17. svibnja 2014. pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja RH.

 

Glavna je tema Savjetovanja bila "Ljekarnička skrb o pacijentima starije životne dobi". Uz predavanja vezana za glavnu temu savjetovanja program je obuhvatio: Aktualni sat u suradnji s Hrvatskom ljekarničkom komorom, Mini simpozij o kolaborativnoj praksi u suradnji s Plivom, Forum o problemima ljekarništva u pograničnim područjima,  promotivna predavanja te postersku sekciju. Skupu je prisustvovalo 449 sudionika, a na pratećoj farmaceutskoj izložbi sudjelovalo je 49 izlagača.

   

Članovi Organizacijskog odbora bili su: Anica Baturina (predsjednica), Marina Carević, Šandor Horvat, Maja Jakševac Mikša, Ivana Juričić Boić, Ružmarinka Kalenić, Zrinka Krstanović, Alica Miler, Ksenija Plantak (dopredsjednica), Darko Škugor, Drenka Škugor. Knjigu sažetaka s programom uredila je Maja Jakševac Mikša.

 

Radni je dio započeo u četvrtak poslijepodne pozdravom dobrodošlice predsjednice Organizacijskog odbora Anice Baturine upućenom sudionicima savjetovanja. Nastavljen je predavanjem predsjednika Hrvatske ljekarničke komore Mate Portolana o "Novom načinu ugovaranja s HZZO-om", u okviru aktualnog sata Komore. Istaknuo je da je Komora održala nekoliko sastanaka u HZZO-u, gdje se govorilo o redefiniranju uloge ljekarnika u sustavu primarne zdravstvene zaštite te da je potrebno naći mogućnost za formiranje sustava naknade ljekarnicima za pružanje dodatnih usluga pacijentima, što bi u konačnici rezultiralo pozitivnim financijskim učinkom za zdravstvo u cjelini, ali i boljom iskorištenošću stručnog rada ljekarnika. Svrha je novih modela ugovaranja zdravstvene zaštite, uz projekt e-Zdravstva, poticanje pružatelja zdravstvenih usluga na promjenu obrazaca ponašanja, a u smjeru učinkovitosti i kvalitete zdravstvene zaštite te usmjerenosti pacijentu. U našoj zemlji ljekarnici gotovo cijelo radno vrijeme obavljaju klasičnu uslugu izdavanja lijekova i savjetovanja. Usluga izdavanja lijeka i u budućnosti će ostati temeljna usluga ljekarništva. No, naš doprinos zdravlju zajednice mogao bi biti mnogo veći, kako je to već vidljivo u nekim europskim zemljama. Prihodi koje u nas ljekarne moraju ostvariti svojim poslovanjem da bi mogle podmirivati svoje obveze, nisu sigurni. Prihodi od slobodne prodaje OTC-a manji su zbog pada kupovne moći građana, prihodi koje ljekarne ostvaruju preko zdravstvenoga osiguranja ne pristižu u dogovorenim rokovima, mijenja se način obračuna ljekarničke usluge, ljekarne više ne dobivaju plaćenu uslugu za izdavanje medicinskih proizvoda na doznake.

 

Pacijenti pak žele dobiti sve više stručnih informacija od ljekarnika, često žele koristiti i dodatne sadržaje i usluge u ljekarni, koji im pomažu da provjere svoje zdravstveno stanje, da poboljšaju svoje zdravlje ili da dobiju dodatne informacije o svojoj bolesti, o lijekovima koje uzimaju, o pravilnoj prehrani te općenito o zdravlju i njegovu očuvanju. Sve su to razlozi zbog kojih se u ljekarničku struku trebaju uvoditi promjene razvojem novih, specifičnih usluga koje će biti vrednovane i plaćene. No, kao temeljno pitanje opstanka i uspješnog poslovanja ljekarni postavlja se ponajprije pitanje vrednovanja i pružanja dodatnih ljekarničkih usluga. Razvoj i uvođenje novih ljekarničkih usluga, od jednostavnih, kao što je mjerenje krvnoga tlaka i tjelesne mase, do farmakoterapijskog savjetovanja i pregleda medicinskog profila, razvoj kompetencija u ljekarništvu, kao jedan od osnovnih preduvjeta za pružanje ljekarničke skrbi, znače veliki izazov za ljekarničku djelatnost u Hrvatskoj.

Iako je HZZO zainteresiran za postizanje dogovora o utvrđivanju plaćenih dodatnih ljekarničkih usluga, nakon izlaganja kolege Portolana raspravljalo se o alternativnim rješenjima u slučaju da se s HZZO-om ne postigne dogovor. 

 

Slijedio je Mini simpozij pripremljen u suradnji s Plivom s temom „Razvoj i implementacija kolaborativne prakse u Hrvatskoj po uzoru na globalne trendove – zašto je važna suradnja liječnika i ljekarnika“. Prisutne je riječima dobrodošlice pozdravio direktor prodaje Plive Marko Đerek. Tijek simpozija moderirale su kolegice Iris Bujas i Arijana Meštrović.

 

U uvodnom dijelu je prikazana Pliva kao partner ljekarnicima u razvoju kolaborativne prakse. Sljedilo je izlaganje prof. dr. sc. Darka Moduna, s Medicinskog fakulteta u Splitu "Stavovi liječnika i ljekarnika o kolaborativnoj praksi – Rezultati iz Hrvatske i svijeta".

"Prikaz zanimljivih slučajeva s tečaja kolaborativna praksa – iskustva moderatora", iznijeli su Mario Ćurković, dr. med. i Slaven Falamić, mag. pharm. O kolaborativnoj praksi u Hrvatskoj te važnim koracima u suradnji liječnika i ljekarnika? govorila je dr. sc. Arijana Meštrović, mag. pharm. Simpozij je završio izlaganjem dr. sc. Ivane Klinar, dr. med. iz Plive na temu "Primjeri kolaborativne prakse: Pliva – liječnici – ljekarnici“.

 

U četvrtak navečer sudionici savjetovanja okupili su se u Hrvatskom narodnom kazalištu Osijek. Predsjednica Organizacijskog odbora A. Baturina pozdravila je prisutne, a posebno pozvane umirovljene članove koji su niz godina aktivno radili u Udruženju i u središnjici HFD-a u Zagrebu. Evocirala je uspomene na preminule kolege Anđelku Solarić i Zlatka Mihića, koji su godinama vodili Udruženje i dali veliki doprinos njegovom radu i aktivnosti.   

Najavila je kazališnu predstavu "Lipa si, Teno!" po motivima pripovijetke Tena, Josipa Kozarca, u režiji Roberta Raponje. Nakon predstave održan je domjenak dobrodošlice u prostorima kazališta.

 

Sljedeći je dan počeo svečanim otvaranjem savjetovanja. Vodila ga je predsjednica Organizacijskog odbora Anica Baturina, zaželjevši dobrodošlicu uzvanicima i svim sudionicima skupa te izrazila žaljenje što skupu ne prisustvuju pozvani predstavnici Ministarstva zdravlja i HZZO-a. Svečanosti otvaranja prisustvovali su: Župan Osječko-baranjske županije dr. sc. Vladimir Šišljagić, pročelnik Odjela za socijalnu skrb i zdravstvo grada Osijeka mr. sc. Roman Kristić, dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Karmela Barišić, predsjednik Hrvatske ljekarničke komore Mate Portolan, predsjednica Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara Marija Žužak te predsjednik Hrvatskog farmaceutskog društva Krešimir Rukavina, u okviru kojeg radi Udruženje Slavonije i Baranje.

Kolegica A. Baturina zahvalila je i pozvanim predavačima što su se odazvali pozivu i naglasila važnost glavne teme, osobito važne i aktualne u Slavoniji gdje pretežno živi starije stanovništvo.

   

Posebni je pozdrav i zahvalu uputila predstavnicima domaćih i stranih proizvođača lijekova te predstavnicima veledrogerija i ljekarničkih ustanova.

 

Prisutne su pozdravili i zaželjeli uspješan rad: župan Osječko-baranjske županije dr. sc. Vladimir Šišljagić koji je kao liječnik svjestan problema koji prate naše dvije struke, u ime gradonačelnika grada Osijeka skupu je nazočio pročelnik Odjela za socijalnu skrb i zdravstvo grada Osijeka mr. sc. Roman Kristić. Dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta prof. Karmela Barišić pohvalila je odabir glavne, koja je s aspekta djelovanja ljekarnika vrlo kompleksna s obzirom na demografsku sliku Hrvatske. Budući da joj mandat uskoro ističe zahvalila je HFD-u na vrlo dobroj suradnji i potpori. Predsjednik Hrvatske ljekarničke komore Mate Portolan je uz pozdrav prisutnima naglasio da je izborom teme jasno pokazano usmjerenje ljekarnika prema proširenju ljekarničke skrbi te ustrajnost u osiguranju opstojnosti ljekarništva. Predsjednica Hrvatskog društva farmaceutskih tehničara Marija Žužak rekla je da joj je čast sudjelovati u radu skupa  te istakla odličnu suradnju s HFD-om, jer tehničari i ljekarnici moraju djelovati kao tim, sa zajedničkom zadaćom – pomoći pacijentu. Farmaceutski tehničari su jedina neregulirana profesija u zdravstvu te se nada skorom rješenju tog problema. 

U ime sponzora i izlagača skupu se obratio predsjednik Udruge proizvođača lijekova pri HUP-u Hrvoje Kolarić te naglasio da je važno odgovoriti na sve izazove i prilike koje se danas postavljaju pred našu struku te da ljekarnici trebaju biti čuvari zdravlja naših građana.

 

Na kraju svečanog otvaranja predsjednik Hrvatskog farmaceutskog društva Krešimir Rukavina, čije je regionalno udruženje organizator skupa, zahvalio je na izrečenim toplim pozdravima i upućenim dobrim željama za uspješan rad savjetovanja te zahvalio svima koji su pridonijeli organiziranju ovoga skupa.

 

Program je nastavljen plenarnim predavanjima na temu „Javnozdravstveni pristup zaštiti zdravlja i osobitosti primjene lijekova u osoba starije životne dobi“. U prvom dijelu kojeg su moderirale Maja Jakševac Mikša i Anica Baturina predavanja su održali: 

Ranko Stevanović, HZJZ: Javnozdravstveni aspekti starenja, zaštita zdravlja starijih ljudi

Lovorka Brajković, KBC Zagreb: Pokazatelji zadovoljstva životom u trećoj životnoj dobi

Viktorija Erdeljić Turk, KBC Zagreb: Posebnosti primjene lijekova u starijoj dobi.

Drugi dio plenarnih izlaganja moderali su Krešimir Rukavina i Drenka Škugor, a predavanja su održali: Suzana Mimica Matanović, MEF Osijek: Potencijalno neodgovarajući lijekovi u starijoj dobi, Miroslav Herceg, Klinika za psihijatriju Vrapče Zagreb: Psihofarmakoterapija kod pacijenata starije životne dobi i Dunja Degmečić, KBC Osijek: Zdravo starenje i demencija – kako ih razlikovati?

 

„Ljekarnička skrb i intervencije u starijoj dobi“ bio je zajednički naslov poslijepodnevnih izlaganja koja su moderirali Zrinka Krstanović i Davor Škugor. Teme predavanja su bile:

Ines Buhač, Ars Pharmae: Samoliječenje u trećoj dobi, Dahna Arbanas, Karlovačka ljekarna: Bezreceptni lijekovi i medikacijske pogreške u starijoj dobi, Slaven Falamić, Lj. B. Marušić: Interakcije lijekova kod starijih pacijenata, Darija Kuruc, OB Koprivnica: Lijekovi i medikacijske pogreške u starijoj dobi u bolničkom okruženju, Antonija Petričević, Lj. Prima Pharme, Osijek: Pristup ljekarnika pacijentu starije životne dobi i Renata Goreta, Yasenka: Suha koža u starijoj životnoj dobi.

 

Tema drugog dijela poslijepodnevnih predavanja bila je palijativna skrb, a moderirali su: Šandor Horvat i Biserka Šibalić. Predavanja su održali: Julijana Franinović Marković, HDPM HLZ: Palijativna skrb iz teorije u praksu, Irena Grahovac, Lj. Grahovac Pula: Transdisciplinarna uloga ljekarnika u palijativnom timu i Branka Kandić Splavski, Ord. opće med. Osijek: Palijativna praksa u Osijeku.

 

U okviru  bloka Promotivnih predavanja, koja su moderirali Ksenija Plantak i Alica Miler, održana su sljedeća izlaganja:

Ranko Mladina, Milsing d.o.o.: Akutni rinosinuitis: Jesmo li dovoljno dobri?

Željka Roje, Reckitt Benckiser d.o.o.: Kako liječiti infekcije gornjih dišnih putova

Nela Šustić, Farmal d.d.: Onihomikoze i kako ih liječiti

Tihomir Kekez, Lenis Pharm d.o.o.: Hemoroidi i opstipacija

 

Tijekom savjetovanja sudionici su imali priliku razgledati izložene postere i razgovarati s autorima.

Prateća farmaceutska izložba bila je sadržajno bogata i usklađena sa suvremenim kretanjima na tržištu, za koju su i ove godine tvrtke i sudionici pokazali veliko zanimanje.

 

Nakon uspješnog radnog dijela savjetovanja, u petak navečer održana je svečana večera u Vinkovcima u Hotelu Admiral, uz nastup sastava "Najbolji hrvatski tamburaši" i pjevačke grupe „Lipa“. Program je upotpunila i modna revija etno butika Musa iz Vinkovaca. Druženje uz glazbu i ples potrajalo je dugo u noć.

 

U subotu zadnjega dana savjetovanja, kolegica Mirna Radošević, kao predstavnica Hrvatske udruge proizvođača bezreceptnih lijekova (CASI), održala je vrlo zanimljivo izlaganje s naslovom "OTC tržište nakon ulaska u EU – iskustvo udruge CASI".

Prikazani podatci pokazali su da se u zadnjih pet godina potrošnja OTC lijekova u Hrvatskoj znatno smanjila pa smo najmanje tržište tih proizvoda u Europi. Magistra Radošević je naglasila da promicanje odgovornog samoliječenja otvara mogućnost veće prodaje OTC lijekova u Hrvatskoj. Udruga CASI se zauzima i vodi pregovore sa zakonodavcem za smanjenje stope PDV-a na OTC lijekove, čime bi se potaklo samoliječenje i time postigle uštede zdravstvenom osiguranju. Udruga provodi i medijske kampanje za promicanje samoliječenja.

 

Slijedio je Forum o problemima ljekarništva u pograničnim područjima. O toj temi i problemima posebice u Slavoniji uvodno izlaganje održala je kolegica Ivana Juričić Boić, voditeljica podružnice ZU "Vaše zdravlje" iz Slavonskog Broda. U okviru izlaganja prikazala je spot kojim se na Slavonskobrodskoj televiziji protupropisno reklamira ljekarna iz Bosanskog Broda, s ciljem poticanja hrvatskih građana da odlaze tamo po lijekove. O problemima kupovanja lijekova u susjednim državama, gdje su višestruko jeftiniji te nemogućnosti izdavanja lijekova na recept iz susjednih zemalja koje nisu članice EU govorili su i Mirela Grgić iz Ljekarne Županja i Šandor Horvat iz Ljekarne Beli Manastir. Sudionici rasprave izrazili su žaljenje što u radu Foruma ne sudjeluju pozvani predstavnici farmaceutske industrije i veletrgovina.

 

Radni dio savjetovanja završio je formuliranjem zaključaka proisteklih iz rasprava.

 

Savjetovanje je završilo u subotu poslijepodne odlaskom dijela sudionika u Vukovar u obilazak Spomen doma Ovčara i Memorijalnog groblja žrtava Domovinskog rata. Posjet Vukovaru završio je obilaskom Gradskog muzeja Vukovar na kompleksu dvorca Eltz. Za sudionike izleta bio je organiziran ručak u Tordincima na "Acinom salašu".

 

Iako je sva događanja pratilo loše vrijeme s kišom, nismo ni slutili da će dan nakon završetka skupa slavonsku regiju zadesiti poplava katastrofalnih razmjera. HFD se uključilo u humanitarne aktivnosti te će financijskim sredstvima pomoći nastradalom stanovništvu. 

 

Prema ocjenama sudionika savjetovanje je bilo vrlo dobro organizirano, teme su bile zanimljive i korisne, što je pokazao i veliki broj sudionika prisutnih na predavanjima. Za uspješnu organizaciju valja prvenstveno pohvaliti Organizacijski odbor i djelatnike agencije Tip Tours. Valja zahvaliti i svima drugima koji su na bilo koji način pridonijeli uspjehu našeg najvećeg ovogodišnjeg farmaceutskog skupa.

 

Organizaciji su uvelike pridonijeli i sponzori kojima i ovom prigodom najljepše zahvaljujemo. U grupu glavnog sponzora bile su ujedinjene tvrtke: Belupo, Farmal, Jadran Galenski Laboratorij, Medika i Pliva. Brončani su sponzori bili: Oktal pharma i  PhoenixFarmacija.

 

U okviru farmaceutske izložbe izlagale su sljedeće tvrtke: Alkaloid d.o.o., Almagea d.o.o., Api Pharma d.o.o., B1 Plakati d.o.o., Bauerfeind d.o.o., Bayer d.o.o., Belupo d.d., Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o., Biovega d.o.o., Biska d.o.o., Boehringer Ingelheim d.o.o., Ewopharma d.o.o., Farmal d.o.o., Farmex d.o.o., Fidifarm d.o.o., Genera lijekovi d.o.o., Gradska ljekarna Zagreb, Hamafarm d.o.o., Jadran Galenski Laboratorij d.d., Kadulja A.M. d.o.o., Karl Dietz Kijevo d.o.o., Kemig d.o.o., Krka Farma d.o.o., L'Oreal Adria d.o.o., Lenis pharm d.o.o., Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Medical Intertrade d.o.o., Medika d.d., Medikor d.o.o., Medilab d.o.o., Medis Adria d.o.o., Milsing d.o.o., Neva d.o.o., Oktal Pharma d.o.o., Orbico d.o.o., Paul Hartmann d.o.o., Pharmas d.o.o., PharmaSwiss d.o.o., PhoenixFarmacija d.d., Pliva Hrvatska d.o.o., Pretti d.o.o., Salvus d.o.o., Sandoz d.o.o., SCA d.o.o., Sensilab d.o.o., Stada d.o.o., Telura d.o.o., Tosama d.o.o., Trešnjevka laboratorij d.o.o.

 

 

ZAKLJUČCI ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA

 Skup je rezultirao sljedećim zaključcima:

  • Za zdravstveni sustav Hrvatske iznimno je važno održati dostupnost ljekarničke skrbi i     lijekova pacijentima starije životne dobi pa u tom smislu treba odmah promijeniti HZZO-ov sustav vrednovanja/vrijednosti ljekarničke usluge, jer će zbog neadekvatne cijene usluge izdavanja lijekova na recept i kašnjenja u plaćanju izdanih lijekova brzo doći do zatvaranja velikog broja ljekarni u manjim i ruralnim sredinama;
  • Promjenu vrijednosti ljekarničke usluge treba izvršiti prema izračunu realnih troškova u ljekarništvu, odnosno prema realnim troškovima ljekarničkog tima;
  • Neophodno je i vraćanje prikladne usluge za izdavanje medicinskih pomagala (proizvoda) u ljekarnama  osiguranicima HZZO-a na doznaku;
  • Potrebno je poboljšati i sustavno poticati suradnju liječnika i ljekarnika u korist pacijenata, što u konačnici dovodi i do smanjena troškova liječenja i potrošnje lijekova;
  • Predlaže se smanjenje PDV-a na OTC (bezreceptne) lijekove, radi konkurentnosti cijena tih lijekova u Hrvatskoj u odnosu na zemlje u okruženju, gdje su ti lijekovi višestruko jeftiniji;
  • Predlaže se promjena Pravilnika o propisivanju i izdavanju lijekova na recept u smislu da se omogući izdavanje lijekova na recept pacijentima iz  zemalja izvan EU, odnosno zemalja iz našeg okruženja;
  • Posebno upozoravamo sve autoritete u zdravstvu RH kao i Vladu RH na neodrživost poslovanja ljekarničkog sustava  zbog stalnog kašnjenja u plaćanju izdanih lijekova na recept od strane HZZO-a, rokova plaćanja koji se stalno produžuju te su višestruko duži od zakonskih i ugovorenih rokova;
  • Traži se da MZ  RH putem nadležne inspekcije službe zabrani prikazivanje reklamnih spotova za ljekarnu(e) iz RBiH na Slavonskobrodskoj televiziji. Prikazivanim TV spotom, suprotno pozitivnim propisima, reklamira se ljekarna iz Bosanskog Broda, što je zabranjeno te potiče hrvatske pacijente da odlaze u drugu državu po lijekove
     

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..