CASI misija: Poticati dostupnost kvalitetnih, sigurnih i učinkovitih proizvoda za samoliječenje i prevenciju...

CASI misija: Poticati dostupnost kvalitetnih, sigurnih i učinkovitih proizvoda za samoliječenje i prevenciju...

CASI ističe važnost brige za vlastito zdravlje promovirajući odgovorno samoliječenje i prevenciju kao važan dio javno-zdravstvenog sustava ...

CASI ističe važnost brige za vlastito zdravlje promovirajući odgovorno samoliječenje i prevenciju kao važan dio javno-zdravstvenog sustava ...

CASI promiče i važnu ulogu ljekarnika u osiguravanju racionalne i sigurne primjene bezreceptnih lijekova ...

CASI promiče i važnu ulogu ljekarnika u osiguravanju racionalne i sigurne primjene bezreceptnih lijekova ...

O CASI-ju CASI

O CASI-ju

Misija HUPBR-a je osigurati i stvoriti povoljnu, pozitivnu klimu za razvoj tržišta proizvoda za samoliječenje i prevenciju u čijem će središtu biti svaki građanin koji će moći odgovorno brinuti za vlastito zdravlje. HUPBR će svojim djelovanjem poticati dostupnost kvalitetnih, sigurnih i učinkovitih proizvoda za samoliječenje i prevenciju.

 

Tekst je preuzet sa službene webstranice CASI-ja: www.casi.hr.

 

O NAMA

 

HUPBR je Hrvatska Udruga Proizvođača Bezreceptnih proizvoda.

eng. CASI (The Croatian Association of Self-Medication Industry)

 

HUPBR zastupa interese proizvođača, zastupnika i uvoznika registriranih bezreceptnih proizvoda.

 

Bezreceptni proizvodi uključuju:

- lijekove koji se izdaju bez liječničkog recepta

- medicinske proizvode za samoliječenje

- dodatke prehrani

- kozmetiku sa posebnom namjenom i

- predmete opće uporabe za samoliječenje i prevenciju.

 

Sa svojih 22 članova HUPBR predstavlja većinu tj. 80% hrvatskog tržišta samoliječenja.
 

Članice su:

Alkaloid, Bayer, Belupo, Boehringer Ingelheim, CSC Pharmaceuticals, Fidifarm, GlaxoSmithKline, Jadran Galenski Laboratorij, Johnson & Johnson, Medical Intertrade, Medis Adria, Milsing, Naturprodukt, Oktal Pharma, PharmaSwiss, PLIVA, Salveo, Salvus, Sandoz, Sanofi-aventis, Stada Hemofarm i Trešnjevka laboratorij

 

 

MISIJA

Misija HUPBR-a je osigurati i stvoriti povoljnu, pozitivnu klimu za razvoj tržišta proizvoda za samoliječenje i prevenciju u čijem će središtu biti svaki građanin koji će moći odgovorno brinuti za vlastito zdravlje. HUPBR će svojim djelovanjem poticati dostupnost kvalitetnih, sigurnih i učinkovitih proizvoda za samoliječenje i prevenciju.

 

 

CILJEVI

HUPBR nastoji predstaviti članove Udruge i njihove zajedničke ciljeve uzimajući u obzir javno-zdravstveni interes. Naš je cilj stvaranje povoljne socijalne i političke klime za samoliječenje i prevenciju u čijem su središtu pacijent i javno ljekarništvo. HUPBR će u svojim aktivnostima nastojati istaknuti važnost brige za vlastito zdravlje promovirajući odgovorno samoliječenje i prevenciju kao važan dio javno-zdravstvenog sustava.

 

• razvoj javno-zdravstvenog djelovanja kroz informiranje i educiranje svih zainteresiranih skupina o sigurnom i učinkovitom samoliječenju i prevenciji

• aktivno sudjelovanje u pripremama prijedloga zakona i drugih propisa

• unaprjeđenje transparentnog i kompetitivnog tržišnog natjecanja

• zaštita i promicanje prava i interesa članova Udruge s tijelima državne vlasti, medijima i distributerima lijekova;

• zaštita i promicanje prava i interesa članova Udruge na međunarodnoj razini

 

 

AKTIVNOSTI

HUPBR želi postići svoje ciljeve kroz sljedeće aktivnosti:

 

1. Razvoj javno-zdravstvenog djelovanja kroz informiranje i educiranje svih zainteresiranih skupina o sigurnom i učinkovitom samoliječenju i prevenciji

Važna uloga HUPBR-a je informiranje i savjetovanje javnosti, članova Udruge, svih zdravstvenih djelatnika, državnih institucija te ostalih zainteresiranih skupina za odgovorno samoliječenje i prevenciju. Tu ćemo ulogu ostvarivati uspostavljanjem web stranice Udruge na Internet-u, organiziranjem edukativnih seminara te izdavanjem publikacija u svrhu informiranja i educiranja svih zainteresiranih skupina o sigurnom i učinkovitom samoliječenju.

 

2. Aktivno sudjelovanje u pripremama prijedloga zakona i drugih propisa

Znanje i iskustvo svojih članova HUPBR će koristiti kroz savjetodavnu ulogu i suradnju u pripremama i razvoju državnih smjernica te prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na samoliječenje i prevenciju. U svrhu provođenja ovog cilja HUPBR će surađivati sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi (MZSS), Hrvatskom agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO), Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ) i Hrvatskom agencijom za hranu (HAK).

 

3. Unaprjeđenje transparentnog i kompetitivnog tržišnog natjecanja

HUPBR potiče dijalog i suradnju svih svojih članova te ostalih zainteresiranih skupina na području samoliječenja i prevencije. Radi unapređenja transparanetnog i kompetitivnog tržišnog natjecanja HUPBR će izraditi Kodeks ponašanja (Code of Practice).

 

4. Zaštita i promicanje prava i interesa članova Udruge s tijelima državne vlasti, medijima i distributerima lijekova

HUPBR će aktivno i redovito prikupljati i pripremati informacije iz područja zdravstva, politike, javne uprave i gospodarstva od interesa za sve članove Udruge te temeljem istih izrađivati potrebne analize, izvještaje i pokazatelje od općeg interesa za razvoj tržišta proizvoda za samoliječenje.

 

5. Zaštita i promicanje prava i interesa članova Udruge na međunarodnoj razini

HUPBR će surađivati s međunarodnim organizacijama u svrhu promicanja i ostvarenja ciljeva Udruge kroz članstvo u AESGP (Association of the European Self-Medication Industry).

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..