EAHP (The European Association of Hospital Pharmacists)

EAHP (The European Association of Hospital Pharmacists)

EAHP (The European Association of Hospital Pharmacists) EAHP

EAHP (The European Association of Hospital Pharmacists)

EAHP je udruženje nacionalnih organizacija koje predstavljaju bolničko ljekarništvo na europskoj i međunarodnoj razini.
Hrvatska je postala članicom EAHP-a 1998. godine, kada se EAHP-u pridružilo Hrvatsko farmaceutsko društvo unutar kojeg djeluje Sekcija za bolničko ljekarništvo.

 

EAHP je udruženje nacionalnih organizacija koje predstavljaju bolničko ljekarništvo na europskoj i međunarodnoj razini.

Hrvatska je postala članicom EAHP-a 1998. godine, kada se EAHP-u pridružilo Hrvatsko farmaceutsko društvo unutar kojeg djeluje Sekcija za bolničko ljekarništvo.

 

EAHP Misija

EAHP predstavlja i unaprjeđuje bolničko ljekarništvo kao profesiju, kako bi se osiguralo kontinuirano napredovanje skrbi i kliničkih ishoda za pacijente u bolničkom okruženju. To je omogućeno kroz znanstvene, istraživačke, edukativne i praktične aktivnosti, kao i putem razmjene znanja i vještina s drugim zdravstvenim djelatnicima u bolnicama (klinikama).

 

Koji su ciljevi EAHP-a

Razvijati bolničko ljekarništvo kako bi se promicali najviši i najsigurniji standardi u primjeni lijekova i medicinskih proizvoda na dobrobit pacijenata u Europi Kreirati platformu za edukacije i kontinuirano usavršavanje bolničkih ljekarnika na razini specijalizacija, kao i stalni profesionalni razvoj Zalaganje za interese i osnaživanje utjecaja bolničkih ljekarnika unutar zdravstvenog sustava, te na razini Europske unije i nacionalnih tijela

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..