EAHP (The European Association of Hospital Pharmacists)

EAHP (The European Association of Hospital Pharmacists)

Europske izjave o bolničkom ljekarništvu EAHP

Europske izjave o bolničkom ljekarništvu

Sljedeće stranice obuhvaćaju Europske izjave o bolničkom ljekarništvu. Ove izjave su zajednički dogovoreni izrazi za ono što svaki europski zdravstveni sustav treba postići u službi pružanja usluga bolničkog ljekarništva. Ove izjave su sačinjene tijekom 18-mjesečnog procesa revizije, koja je uključila dvije runde Dephi konzultacija putem Internet mreže, u kojima su sudjelovale 34 udruge zemalja članica EHAP-a i 34 organizacije pacijenata i zdravstvenih radnika. Konačni sporazum o tekstu i opsegu djelovanja postignut je na Europskom samitu o bolničkom ljekarništvu u Briselu, svibnja 2014.

 

Sljedeće stranice obuhvaćaju Europske izjave o bolničkom ljekarništvu. Ove izjave su zajednički dogovoreni izrazi za ono što svaki europski zdravstveni sustav treba postići u službi pružanja usluga bolničkog ljekarništva.

Ove izjave su sačinjene tijekom 18-mjesečnog procesa revizije, koja je uključila dvije runde Dephi konzultacija putem Internet mreže, u kojima su sudjelovale 34 udruge zemalja članica EHAP-a i 34 organizacije pacijenata i zdravstvenih radnika.

Konačni sporazum o tekstu i opsegu djelovanja postignut je na Europskom samitu o bolničkom ljekarništvu u Briselu, svibnja 2014. Izjave su bile predmet ponderiranog glasovanja između EAHP-ovih udruga zemalja članica (50%), organizacija Europskih pacijenata (25%) i udruga koje su predstavljale liječnike i medicinske sestre na europskoj razini (25%). Bilo je potrebno 85% suglasnosti ili više za potvrdu svake izjave.

Cjelokupni sažetak postupaka usuglašenih na Samitu i formiranje izjava bit će dostupni u Europskom časopisu o bolničkom ljekarništvu.

EAHP i nacionalne udruge članice sad očekuju rad na nacionalnim zdravstvenim sustavima da bi se postiglo potpuno ostvarenje Europskih izjava o bolničkom ljekarništvu u svakoj europskoj državi.

 

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..