Dostupnost ljekarnicima je dostupnost zdravlju!

Dostupnost ljekarnicima je dostupnost zdravlju!

FIP - International Pharmaceutical Federation FIP

FIP - International Pharmaceutical Federation

FIP je globalna, međunarodna organizacija koja okuplja nacionalna udruženja farmaceuta i farmaceutskih znanstvenika, te je službeno povezana sa Svjetskom Zdravstvenom Organizacijom (SZO, WHO). FIP ima 126 članova-udruženja, pri čemu predstavlja brojku od čak 3 milijuna farmaceuta i farmaceutskih znanstvenika diljem svijeta!

Tijekom svoje stogodišnje povijesti, prioriteti FIP-a su se značajno mijenjali, kako bi dorasli potrebama i očekivanjima farmaceutske profesije u dinamičnom okruženju zdravstvenih usluga i rapidnih znanstvenih dostignuća.

 

Promjene u ljekarništvu i razvoj farmaceutske skrbi kao temelja farmaceutske profesije utjecali su na FIP-ovu međunarodnu aktivnost u zagovaranju uloge farmaceuta u zdravstvenom sustavu, uz istovremeni naglasak na razvoj farmaceutskih znanosti.

 

Brojno članstvo u FIP-ovoj organizaciji je doprinijelo da FIP postane sveobuhvatna i najutjecajnija mreža za farmaciju i farmaceutske znanosti! Ovakva mreža i dalje osnažuje svoj utjecaj i globalnu prisutnost kroz niz partnerstva s vodećim svjetskim zdravstvenim, edukativnim i znanstvenim institucijama.

 

Najviše tijelo FIP-a je FIP-ovo Vijeće (FIP Council), u kojem sva nacionalna farmaceutska udruženja (Member Organisations) i nacionalna farmaceutska znanstvena udruženja associations (Predominantly Scientific Member Organisations) imaju mogućnost davanja glasa.

 

FIP i njegove članice odlučno usmjeravaju tijek razvoja moderne zdravstvene zaštite i definiraju doprinos pojedinačne zdravstvene profesije u tom razvoju. Imajući u vidu ovu činjenicu, FIP je razvio novu viziju, misiju i strateški plan s ciljem preustrojavanja u stabilnu organizaciju globalnog djelovanja i aktivnosti za doprinos zdravstvu!

 

VIZIJA FIP-a

Gdje god i kada god se donose odluke vezane uz lijekove na globalnoj razini, FIP je aktivni sudionik!

 

MISIJA FIP-a

Poboljšanje globalnog zdravlja kroz unaprjeđenje ljekarničke skrbi i farmaceutske znanosti, kako bi se omogućila inovativna otkrića, učinkoviti razvoj lijekova, poboljšala dostupnost prikladnih, sigurnih, kvalitetnih i troškovno učinkovitih lijekova!

 

STRATEŠKI CILJEVI FIP-a

Poboljšano zdravlje, sigurnost i skrb pacijenata!

 

 

Ljekarnici imaju iznimno važnu ulogu u promicanju zdravih životnih navika i oblikovanju globalnog zdravlja, predstavljajući presudnu poveznicu između lokalne, nacionalne i međunarodne razine zdravstvene politike. Kako FIP zastupa farmaceute i farmaceutske znanstvenike diljem svijeta, ima jedinstvenu poziciju zagovaranja veće odgovornosti i povjerenja u farmaceutske djelatnike u promicanju salutogeneze te blagostanja pojedinca i zajednice! FIP se zalaže i za osnaženu ulogu ljekarnika u socijalno determiniranom zdravlju zajednice, te pravovremenoj prevenciji, kontroli i detekciji rizičnih obrazaca ponašanja pojedinaca kod niza bolesti. FIP želi smanjiti zdravstvene nejednakosti diljem svijeta!

 

FIP je ponosan na značajne uspjehe i partnerstvo u radu sa Svjetskom Zdravstvenom Organizacijom, kako bi se osiguralo daljnje evoluiranje planiranih javnozdravstvenih inicijativa u svrhu poboljšanja zdravlja zajednice!

 

www.fip.org

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..