Dostupnost ljekarnicima je dostupnost zdravlju!

Dostupnost ljekarnicima je dostupnost zdravlju!

HFD kao potpisnik FIP-ove deklaracije stoljeća o ulozi farmaceuta! FIP

HFD kao potpisnik FIP-ove deklaracije stoljeća o ulozi farmaceuta!

Premda je doc.dr.sc. Maja Jakševac Mikša ispred Hrvatskog farmaceutskog društva potpisala FIP-ovu Deklaraciju stoljeća o ulozi i odgovornosti farmaceuta još 2012. godine, stavljamo Vam je na raspolaganje u elektronskom obliku vjerujući da će uz nju svaki farmaceut biti ponosan na pripadnost svojoj farmaceutskoj struci, s jasno definiranom misijom, vizijom, ciljevima i zadacima!
Neka Vam ova FIP-ova Deklaracija stoljeća bude uvijek nadohvat pogleda ili ruke, kako biste se osjećali dijelom globalne farmaceutske zajednice i važnom karikom u globalnom zdravlju!

 

PRILAGODILA NA HRVATSKI:

Doc.dr.sc. Maja Jakševac Mikša

Glavna tajnica / General Secretary

Hrvatsko farmaceutsko društvo / Croatian Pharmaceutical Society

Potpisnica FIP-ove Deklaracije stoljeća za Hrvatsko farmaceutsko društvo

 

 

Unapređenje globalnog zdravlja premošćivanjem razlika u razvoju, distribuciji i  odgovornoj primjeni lijekova

 

 

Ljekarnici i farmaceutski znanstvenici1 prihvaćaju obvezu i odgovornost za poboljšanje globalnog zdravlja i ishoda liječenja pacijenata premošćivanjem razlika u razvoju, distribuciji i odgovornoj  primjeni lijekova. Društvo može pridonijeti tim ciljevima potporom unapređenju ljekarničke prakse i farmaceutskih znanosti.

 

1-   127 udruga članica Međunarodne farmaceutske federacije, koje zastupaju 2,000.000 ljekarnika i farmaceutskih  znanstvenika smatraju da je pristup sigurnim i učinkovitim lijekovima jedno od temeljnih ljudskih prava.

 

 

Glavna promjena

 

Kao ljekarnici i farmaceutski znanstvenici, stručnjaci smo za  razvoj, distribuciju i odgovornu primjenu lijekova. Prihvaćamo obvezu osiguravanja optimalnog ishoda farmakoterapije, skrbeći o pacijentima. Svjesni smo da je zdravlje pacijenata i populacije ugroženo i vrijednost lijekova umanjena ako lijekovi nisu dostupni, ako nisu kvalitetni, ili ako se neprimjereno upotrebljavaju. Ovi su  složeni problemi izvan dosega bilo kojeg  znanstvenog područja ili  struke, ali nas naš osjećaj dužnosti prema društvu motivira da budemo vodeći faktor u njihovu rješavanju.

 

 

Nužne promjene

 

 

Pristup lijekovima

 

Najmanje trećina svjetskog stanovništva nema redoviti pristup lijekovima. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je da gotovo 30.000 djece svakog dana umre od bolesti koje su lako izlječive ako se ima na raspolaganju  osnovna skupina ključnih lijekova. [1] Procijenjeno je da bi se stope obolijevanja i smrtnosti povezanih s tuberkulozom mogle prepoloviti optimalnim pristupom i primjenom lijekova. Ponekad se ne razvijaju lijekovi za liječenje bolesti koje pogađaju mali broj ljudi ili za bolesti koje se pojavljuju u siromašnim zemljama.

 

 

Kvaliteta lijekova

 

Iako javnost može imati povjerenje u  kakvoću lijekova poznatih dobavljača, na tržištu se nažalost pojavljuju i lijekovi koji su slabije kvalitete ili su krivotvoreni. Ujedinjeni narodi su primjerice objavili da kvaliteta jedva trećine oralnih kontraceptiva, koji se upotrebljavaju u cijelom svijetu, odgovara onoj koja se traži u industrijski razvijenim zemljama. [1] . WHO je također objavila da trećina antimalarika, ispitanih u šest afričkih država, nije zadovoljila  međunarodne standarde kvalitete.[2]

 

 

 

FIP: DEKLARACIJA  STOLJEĆA

 

Unapređenje globalnog zdravlja premošćivanjem razlika u razvoju, distribuciji i odgovornoj primjeni lijekova

 

 

 

Odgovorna primjena lijekova

 

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, čak i kada su lijekovi dostupni i kvalitetni, ne upotrebljavaju se uvijek na primjeren način; u mnogim zemljama gotovo polovina izdanih recepata je nepotrebna ili neispravna, a  više od polovine pacijenata ne uzima lijekove kako je propisano. [1] Zdravstveni stručnjaci, pacijenti i pružatelji skrbi često nemaju izvor nepristranih podataka o odgovornoj primjeni lijekova. Brojni dokazi potvrđuju kompetentnost ljekarnika da pomognu pacijentima pri odgovornoj primjeni lijekova. Analiza 298 istraživačkih izvješća  iz  2010. godine  pokazala je da je uključenost  ljekarnika u izravnu skrb za pacijenta  dovela do boljih ishoda terapija, sigurnosti  ishoda, suradljivosti i informiranosti pacijenata,  te boljoj kvaliteti njihova života. [3]

 

 

Ljekarnička sposobnost za ostvarivanje učinaka  i suradnja

 

Raznolikost u edukaciji i osposobljavanju farmaceutskih znanstvenika, ljekarnika i pomoćnog osoblja smanjuje sposobnost ljekarništva  da zadovolji potrebe stanovništva i pacijenata. Neke su države suočene s pomanjkanjem  ljekarnika, farmaceutskih nastavnika i znanstvenika. Mnogim se izazovima u razvoju, distribuciji i odgovornoj primjeni  lijekova  može suprotstaviti učinkovitom  suradnjom i partnerstvom svih zainteresiranih te bi je trebalo pojačati.

 

 

Literatura

  1. World Health Organization. Continuity and change: implementing the third WHO medicines strategy 2008-2013. Geneva: World Health Organization; 2009 [cited 9 February 2012]. Available from: http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s16821e/s16821e_lo.pdf
  2. World Health Organization. Survey of the quality of selected antimalarial medicines circulating in six countries of sub-Saharan Africa. Geneva: World Health Organization; 2011 [cited 9 February 2012]. Available from: http://www.who.int/medicines/publications/WHO_QAMSA_report.pdf
  3. Chisholm-Burns MA, Lee J, Spivey CA et al. US pharmacists’ effect as team members on patient care: systematic review and meta-analyses. Med Care. 2010;48:923-33

 

 

 

Preuzete obveze ljekarnika i farmaceutskih znanstvenika

 

U svjetlu gore navedenih nužnih promjena, postavljamo si sljedeće zadatke:

 

 

Partnerstvo

Pridonositi  širim i učinkovitijim  nastojanjima za suradnjom s ciljem unapređenja globalnog zdravlja i zdravstvenih ishoda premošćivanjem razlika u razvoju, distribuciji i odgovornoj  primjeni lijekova.

 

 

Pristup lijekovima

Surađivati sa svim sektorima društva na poticanju razvoja i dostupnosti  lijekova u cijelom svijetu.

Surađivati s regulatornim tijelima s ciljem osiguranja sigurne i učinkovite  distribucije lijekova.

 

 

Kvaliteta lijekova

Osnažiti standarde za razvoj, proizvodnju i distribuciju lijekova te poticati  pridržavanje tih standarda.

Boriti se za suzbijanje  nekvalitetnih i krivotvorenih lijekova.

 

 

Odgovorna primjena lijekova

Osnažiti standarde dobre ljekarničke prakse te poticati  pridržavanje tih standarda.

Poticati ljekarnike da pridonesu liječenju  aktivnim sudjelovanjem u bolesničkoj skrbi te poučavanjem i savjetovanjem  pacijenata, pružatelja skrbi i zdravstvenih stručnjaka o odgovornoj  primjeni lijekova i medicinskih pomagala.

Poticati ljekarnike da informiraju pacijente, pružatelje skrbi i zdravstvene stručnjake o koristi i rizicima povezanima s  primjenom bilo kojeg lijeka.

Poticati ljekarnike da prošire svoju ulogu  u pomaganju  pacijentima da se pridržavaju  propisane farmakoterapije.

Podržavati programe izvještavanja o nuspojavama i medikacijskim pogreškama radi promicanja sigurnije primjene lijekova.

Podizati svijest javnosti da se bolji ishodi liječenja i veće uštede u zdravstvu mogu postići suradnjom pacijenata, liječnika i ljekarnika pri izboru, praćenju i prilagođavanju farmakoterapije.

 

 

Znanje

Raditi na tome da ljekarnici i farmaceutski znanstvenici stječu i održavaju suvremena znanja, vještine, stavove i vrijednosti tijekom cijelog radnog vijeka.

Poticati istraživanja u farmaceutskim znanostima i ljekarničkoj praksi, nastojeći osnažiti razvoj potrebnih lijekova i pružanje ljekarničkih usluga.

Poticati širenje nepristranih i na dokazima utemeljenih  informacija o odgovornoj primjeni lijekova.

 

 

Etičnost

Poticati ljekarnike i farmaceutske znanstvenike da se pridržavaju najviših standarda strukovnog ponašanja te da im je uvijek prioritet najveća dobrobit za pacijente i cijelo društvo.

Podržavati povjerljivost podataka o pacijentima strogo primjenjujući  standarde privatnosti.

 

 

 

Inovacije

Poticati inovacije u sljedećim područjima: (1) obrazovanje ljekarnika i farmaceutskih znanstvenika; (2) otkrivanje i razvoj novih lijekova; (3) pružanje ljekarničkih usluga koje potiču odgovornu primjenu lijekova.   

 

 

Društvena potpora

Poticati društvo u cjelini  da podrži naša nastojanja politikom i programima vlada, javnog zdravstva, akademskih ustanova, humanitarnih organizacija i sl.

Podizati svijest javnosti o važnosti društvene potpore  u sljedećim područjima:

 

 

(1) unapređenje farmaceutskih znanosti i ljekarničke prakse; (2) obrazovni sustavi za zdravstvene struke, farmaceutske znanosti te ljekarničku praksu; (3) javna politika kojom se potiče otkrivanje, razvoj i raspoloživost novih lijekova; te (4)  javna politika kojom se osiguravaju sigurni i održivi sustavi za distribuciju, kontrolu i odgovornu primjenu lijekova.

 

 

 

Našim potpisima izražavamo potporu naših udruga preuzetim  obvezama  iz ove Deklaracije, kojima će se unaprijediti globalno zdravlje kroz razvoj  i distribuciju lijekova te pružanjem usluga  kojima se podupire odgovorna  primjena lijekova.

 

 

 

Potpisali 4. listopada 2012:

 

 

Michel Buchmann                                                       Maja Jakševac Mikša

Predsjednik                                                                  Glavna tajnica

Međunarodna farmaceutska federacija (FIP)          Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD)

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..