PGEU je glas javnih ljekarnika na razini Europske Unije ...

PGEU je glas javnih ljekarnika na razini Europske Unije ...

Europska strategija javnog ljekarništva (PGEU)- dokument na hrvatskom jeziku PGEU

Europska strategija javnog ljekarništva (PGEU)- dokument na hrvatskom jeziku

PGEU je još krajem 2012. godine objavio Europsku strategiju javnog ljekarništva (The European Community Pharmacy Blueprint), koja odražava nastojanja europskih javnih ljekarnika da unaprijede ljekarničku struku i javnoljekarničku praksu, kako bi se maksimalno zadovoljile sve potrebe pacijenata u praksi i kako bi se uspješno suočavali sa svim izazovima u zdravstvu. U prilogu možete naći Europsku strategiju javnog ljekarništva i na hrvatskom jeziku, objavljenu na stranicama PGEU-a, kojom se utire put budućnosti u kojoj javni ljekarnici, kao nezavisni i visokoobrazovani zdravstveni djelatnici u srcu zajednice, svakodnevno ispunjavaju potrebe pacijenata i doprinose javnom zdravlju i zdravstvenom sustavu u cjelini!

 

PGEU je još krajem 2012. godine objavio Europsku strategiju javnog ljekarništva (The European  Community Pharmacy Blueprint), koja odražava nastojanja europskih javnih ljekarnika da unaprijede ljekarničku struku i javnoljekarničku praksu, kako bi se maksimalno zadovoljile sve potrebe pacijenata u praksi i kako bi se uspješno suočavali sa svim izazovima u zdravstvu.

Europske države traže opcije kako bi optimizirale uporabu lijekova, uz postizanje boljih farmakoterapijskih ishoda i što veće uštede za visoke troškove u zdravstvu. Unaprijeđivanje ljekarničkih kompetencija europskih javnih ljekarnika svakako doprinosi takvim ciljevima.

Kako bi se unaprijedio i osnažio doprinos javnih ljekarnika učinkovitijem i djelotvornijem zdravstvenom sustavu, javni su ljekarnici spremni preuzeti aktivniju ulogu u timu primarne zdravstvene zaštite, stoga se treba podupirati primjena eHealth rješenja i u javnom ljekarništvu, uz razvijanje nacionalnih strategija za racionalnim menadžmentom lijekova.

Mreža javnih ljekarni svakako se treba iskoristiti kao jedinstveni kanal za poboljšanje dostupnosti lijekova i njihove sigurnosti, uz poboljšanje ishoda liječenja i javnog zdravlja, te doprinos kvaliteti i učinkovitosti zdravstvenog sustava.

U prilogu možete naći Europsku strategiju javnog ljekarništva i na hrvatskom jeziku, objavljenu na stranicama PGEU-a, kojom se utire put budućnosti u kojoj javni ljekarnici, kao nezavisni i visokoobrazovani zdravstveni djelatnici u srcu zajednice, svakodnevno ispunjavaju potrebe pacijenata i doprinose javnom zdravlju i zdravstvenom sustavu u cjelini!

 

IZVOR:

http://www.pgeu.eu/en/policy/19-the-european-community-pharmacy-blueprint.html

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..