e-FARMACEUT Video (HFD - Partner u zdravlju): ŠEĆERNA BOLEST e-FARMACEUT - Video sadržaj

e-FARMACEUT Video (HFD - Partner u zdravlju): ŠEĆERNA BOLEST

Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD) podržava kampanju podizanja svijesti o šećernoj bolesti u svijetu ...

Svjetski dan šećerne bolesti – World Diabetes Day (WDD) obilježava se svake godine 14. studenog a ove godine tema je pravilna prehrana – ključan faktor u borbi protiv šećerne bolesti i temelj zdravog i održivog razvoja.
Međunarodna dijabetička Federacija – International Diabetes Federation (IDF) i Svjetska zdravstvena organizacija pokrenule su navedenu kampanju još 1991. godine kao odgovor na sve izraženiji, rastući problem šećerne bolesti i opterećenja koje ona predstavlja na pojedince, njihove bližnje i društvo u cjelini...

Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD) podržava kampanju podizanja svijesti o šećernoj bolesti u svijetu ...

Svjetski dan šećerne bolesti – World Diabetes Day (WDD) obilježava se svake godine 14. studenog a ove godine tema je pravilna prehrana – ključan faktor u borbi protiv šećerne bolesti i temelj zdravog i održivog razvoja.
Međunarodna dijabetička Federacija – International Diabetes Federation (IDF) i Svjetska zdravstvena organizacija pokrenule su navedenu kampanju još 1991. godine kao odgovor na sve izraženiji, rastući problem šećerne bolesti i opterećenja koje ona predstavlja na pojedince, njihove bližnje i društvo u cjelini...

 

Tim su povodom članovi Sekcije za javno ljekarništvo HFD-a za širu javnost pripremili 3 edukativna video-materijala o šećernoj bolesti, te linkove možete podijeliti zainteresiranima ...

 

Video uradak HFD-a u sklopu projekta:

 

e-FARMACEUT

#partneruzdravlju

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo | Sekcija za javno ljekarništvo HFD-a

 

Magistre farmacije:

  • Ana Galić Skoko, mag.pharm.
  • Božena Obradović, mag.pharm.

Sekcija za javno ljekarništvo HFD-a

 

 

 

 

 

 

 

 

e-FARMACEUT (HFD - Partner u zdravlju): ŠEĆERNA BOLEST

 

Snimatelj: Ivan Mijić Photos

Prava zadržava Hrvatsko farmaceutsko društvo.

Studeni 2015.

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..