Izvršna direktorica Hrvatskog farmaceutskog društva, dr.sc. Maja Jakševac Mikša, ostvarila je zavidnu stručnu i znanstvenu karijeru, uspješno predvodeći niz projekata na doprinos farmaceutskoj struci u Hrvatskoj i svijetu! Koordinira međunarodnu suradnju HFD-a te je bila predstavnica HFD-a u Svjetskoj farmaceutskoj federaciji (FIP), Europskoj federaciji farmaceutskih znanosti (EUFEPS) i EuroPharm Forumu/WHO. U razdoblju 2000.-2002. bila je predsjednica EuroPharm Foruma/WHO te regionalna predstavnica WHO-Euro u Svjetskoj farmaceutskoj federaciji. Predstavnica je HFD-a i glavni delegat za Hrvatsku u Farmaceutskoj grupaciji EU (PGEU).

 

Dr. sc. Maja Jakševac Mikša rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovno i srednje školovanje. Dipomirala je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je poslijediplomski studij iz Analitičke kemije, magistrirala i doktorirala na Sveučilištu u Zagrebu.

U razdoblju od 1972. do 1993. radila je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, na Zavodima za farmaceutsku kemiju i analitiku lijekova te postigla akademski stupanj docenta.

Od 1993. do sada profesionalna je tajnica Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD) te rukovodi radom Društva i koordinira aktivnosti regionalnih ogranaka i sekcija Društva.

Tijekom dugogodišnjeg aktivnog članstva u HFD-u obavljala je niz funkcija, bila je predsjednica dviju sekcija (Sekcije za farmaceutske znanosti i Sekcije za analitiku lijekova), predsjednica Udruženja farmaceuta regije Zagreb HFD-a te predsjednica HFD-a.

Od 1993. glavna je i odgovorna urednica stručnog mjesečnog časopisa Farmaceutski glasnik te tajnica redakcije znanstvenog časopisa Acta Pharmaceutica. Oba časopisa izdaje HFD. Članica je uređivačkog odbora časopisa Pharmaca.

Ispitivač je magistara farmacije na stručnom ispitu pri Ministarstvu zdravlja (MZ) za predmet Ispitivanje i kontrola lijekova, te članica nekoliko radnih tijela pri MZ.

Voditeljica je tečajeva obveznog stručnog usavršavanja magistara farmacije te ljekarničkih projekata u organizaciji HFD-a.

Koordinira međunarodnu suradnju HFD-a te je bila predstavnica HFD-a u Svjetskoj farmaceutskoj federaciji (FIP), Europskoj federaciji farmaceutskih znanosti (EUFEPS) i EuroPharm Forumu/WHO. U razdoblju 2000.-2002. bila je predsjednica EuroPharm Foruma/WHO te regionalna predstavnica WHO-Euro u Svjetskoj farmaceutskoj federaciji. Do sada je i predstavnica HFD-a u Farmaceutskoj grupaciji EU (PGEU).

Objavila je dvadesetak znanstvenih radova iz područja farmaceutske kemije i  analitike lijekova, brojne stručne članke iz područja društvene farmacije, povijesti farmacije i farmaceutske skrbi. Koautorica je dva udžbenika za studente farmacije.

Urednica je dviju knjiga; 1. Priručnika interakcije lijekova, HFD,1998. (prijevod američkog izdanja); 2. Priručnika magistralni pripravci, Medicinska naklada, 2008. (prijevod i nadopuna američkog izdanja).

Uredila je i niz priručnika za tečajeve trajnog usavršavanja magistara farmacije te brojne kongresne i konferencijske zbornike.

Autorica je poglavlja „Oblici lijekova, načini primjene i izdavanja lijekova“ u knjizi I. Francetić, D. Vitezić: Osnove kliničke farmakologije, Medicinska naklada, 2007. i u drugom promijenjenom i dopunjenom izdanju knjige “Klinička farmakologija” istih autora, Medicinska naklada 2014.

Održala je brojna predavanja i posterska izlaganja na stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Aktivno se služi engleskim, njemačkim i talijanskim jezikom.

 

_____________________________________________

 

Kontakt: Hrvatsko farmaceutsko društvo, Masarykova 2, Zagreb. Tel.: 01/48 72 849,

e-mail: maja.jaksevac-miksa@zg.t-com.hr