KAKVOĆA BILJNIH LIJEKOVA Predavanja

KAKVOĆA BILJNIH LIJEKOVA

Predavač: Kristina Andrić. mag. pharm., HALMED

Sekcija za fitofarmaciju i dodatke prehrani organizira predavanje u četvrtak, 10. listopada 2019. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati. Tema predavanja je "Kakvoća biljnih lijekova".

Sažetak predavanja ˝Kakvoća biljnih lijekova˝

Biljni lijekovi su lijekovi koji sadrže djelatnih tvari biljnog porijekla, kao što su biljne tvari (droge) i biljni pripravci (npr. ekstrakti, eterična ulja i sl.). Lijek mora biti siguran, djelotvoran i odgovarajuće kakvoće kako bi se mogao naći na tržistu. Kakvoća lijeka mora udovoljavati zahtjevima propisanim važećom europskom i nacionalnom legislativom za lijekove, smjernicama Europske agencije za lijekove, ICH smjernicama te zahtjevima Europske i Hrvatske farmakopeje. Prilikom uzgoja i sakupljanja biljnih vrsta koje se koriste za proizvodnju biljnih lijekova, moraju se slijediti smjernice dobrea agronomske i sakupljačke prakse (GACP smjernice), a pri proizvodnji djelatnih tvari i lijekova moraju se slijediti smjernici dobre proizvođačke prakse. Na predavanju će biti prikazani zahtjevi za kakvoću biljnih lijekova te najčešći nedostaci u dokumentaciji o kakvoći. Također će biti dan osvrt na novije zahtjeve za kakvoću biljnih lijekova kao što su onečišćenja pirolizidinskim alkaloidima te policikličkim aromatskim ugljikovodicima.

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..