#WeWontRest ili #NemaPredaha - inicijativa koja nam daje nadu za zdraviju budućnost ... Hrvatska

#WeWontRest ili #NemaPredaha - inicijativa koja nam daje nadu za zdraviju budućnost ...

EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), međunarodno europsko udruženje proizvođača lijekova kojemu pripada i iF!- Inovativna farmaceutska inicijativa, pokrenulo je kampanju naziva #WeWontRest ili na hrvatskom - #NemaPredaha.
iF! i EFPIA ovom su inicijativom predstavili lica brojnih stručnjaka koji su prisegnuli da #NemaPredaha te inovacijsku stranu farmaceutske industrije, vrijednost dostupnosti inovacija i inovativnih lijekova, te doprinos članica EFPIA-e razvoju zdravstvene zaštite u Europi i mijenjanju života pacijenata.

 

EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), međunarodno europsko udruženje proizvođača lijekova kojemu pripada i iF!- Inovativna farmaceutska inicijativa, pokrenulo je kampanju naziva #WeWontRest ili na hrvatskom - #NemaPredaha.

EFPIA je ovom inicijativom željela prenijeti poruku da proizvođači lijekova ne uzimaju predah u potrazi i otkriću novih lijekova, budući da…

... bolest nikad ne spava.

... pacijenti kojima lijekovi pomažu stalno se suočavaju s izazovima,

...postoji neizmjerna strast, predanost i posvećenost stručnih zdravstvenih stručnjaka i pojedinaca, istraživačkih timova i društveno odgovornih kompanija u farmaceutskoj industriji koji sudjeluju u otkrivanju i razvoju novih lijekova za pacijente.

 

 

iF! i EFPIA ovom su inicijativom predstavili lica brojnih stručnjaka koji su prisegnuli da #NemaPredaha te inovacijsku stranu farmaceutske industrije, vrijednost dostupnosti inovacija i inovativnih lijekova, te doprinos članica EFPIA-e razvoju zdravstvene zaštite u Europi i mijenjanju života pacijenata.

 

 

"Bolest nikada ne spava, a medicinske inovacije moraju uvijek biti korak ispred, kako bi se realizirala otkrića i napravili pomaci u liječenju. Nećemo se odmarati niti uzimati predah, sve dok ne pomognemo da svijet bude zdravije mjesto za sve nas", jedna je od važnih poruka koje se ovom inicijativom žele prenijeti u javnost.

 

 

U sljedećih 5 godina predviđa se da će doći do otkrića koja će u potpunosti transformirati živote pacijenata na bolje, a osobiti se doprinos očekuje u sljedećim terapijskim područjima:

  • CAR-T stanična terapija - #NemaPredaha dok se organizmu ne omogući borba protiv raka i potencijalna zamjena za cjeloživotnu agresivnu kemoterapiju ...
  • Genska terapija - u njoj se krije napretek mogućnosti za pacijente s hemofilijom B, te #NemaPredaha sve dok se slične rijetke bolesti ne olakšaju ili čak izliječe ...
  • Kombinirane metode liječenja - #NemaPredaha dok se ne omogući zdraviji život, bolja kontrola ili čak izlječenje za pacijente oboljele od NSCLC karcinoma pluća, a vrlo često se kombiniranom terapijom postigne snažniji učinak
  • Novi lijekovi za Alzheimerovu bolest - #NemaPredaha dok se ne otkriju nove metode liječenja za usporavanje ili izlječenje Alzheimerove bolesti kao jedne od najvećih europskih javnozdravstvenih kriza
  • Stanična terapija bi mogla zamijeniti ... - #NemaPredaha dok stanična terapija ne zamijeni cjeloživotnu potrebu za inzulinom kod pacijenata sa šećernom bolesti
  • Antibakterijska monoklonalna antitijela - #NemaPredaha dok antibakterijska monoklonalna antitijela ne uspore nastanak rezistencije na antibiotike i pomognu borbi protiv bakterijskih infekcija

 

 

O inovativnoj farmaceutskoj industriji u Hrvatskoj

 

iF! predstavlja glas 23 inovativne farmaceutske kompanije koje zapošljavaju 870 djelatnika i osiguravaju gotovo 60 % lijekova u Hrvatskoj. Udruga je član EFPIA – europskog udruženja farmaceutskih kompanija, sa sjedištem u Bruxellessu.

Inovativna farmaceutska industrija koja u Hrvatskoj djeluje u sklopu udruge iF! (Inovativna farmaceutska inicijativa) već godinama kontinuirano radi na poboljšanju kvalitete života pacijenata i njihovih obitelji. Kroz svakodnevnu suradnju s liječnicima, ljekarnicima i pacijentima, te dijalog sa zdravstvenim sustavom, jasno se vidi kako su pomaci mogući, te kako je zajedničkim djelovanjem moguće unaprijediti zdravstveni karton nacije.

Prije dvadesetak godina međunarodna inovativna farmaceutska industrija je počela dolaziti u Hrvatsku i osiguravati dostupnost inovativnih lijekova. Osim osiguranja dostupnosti lijekova, industrija istovremeno od prvog trenutka ulaže znatna sredstva i vrijeme njenih djelatnika u edukaciju liječnika, ljekarnika i drugog medicinskog osoblja, radi na prenošenju sveobuhvatnog znanja ne samo o specifičnom terapijskom području, nego i o medicini temeljenoj na dokazima, važnosti sveobuhvatnog pristupa bolesniku i njegovom zdravstvenom stanju, informatičkim znanjima, komunikacijskim znanjima, povezuje liječnike opće medicine i specijaliste. U posljednjih 20-ak godina inovativnafarmaceutska industrija je brojnim ulaganjima opremila i obnovila mnoge zdravstvene ustanove, u suradnji s liječnicima postavila i razvila mnoge edukacijske materijale za bolesnike, za roditelje djece u pedijatrijskim ordinacijama te mnoge domove za starije ljude. Danas ulaže u razvoj mladih znanstvenika, radi na stipendiranju studenata lošijeg imovinskog stanja, zapošljava mlade ljude te često studentima privremenim poslovima otvara mogućnost učenja i budućeg rada u korporaciji s više od 800 zaposlenih visokoobrazovanih djelatnika, koje kroz davanja državi osjetno doprinose ekonomskoj slici Hrvatske.

Cilj inovativne farmaceutske industrije je osigurati jednak pristup kvalitetnim lijekovima i liječenju svim pacijentima, neovisno o gradu u kojemu žive i socijalnom statusu. Da bi takav sustav bio održiv, neophodan je kvalitetan i otvoren odnos sa svim državnim tijelima i institucijama, isti kakav industrija ima s liječnicima i pacijentima. Samo zajedničkim naporima, te koristeći registar bolesnika, moguće je utjecati na pravovremeno i efikasno liječenje, dodatnu edukaciju zdravstvenih radnika i u konačnici, prevenciju bolesti.*

 

 

 

 

 

*IZVOR: časopis PharmaBIZ, ožujak 2017., 14.-16.

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..