Afirmacija kliničke farmacije u susjednoj Sloveniji - od pozitivnih primjera prakse pojedinih ustanova do prihvaćanja programa od strane nacionalnih tijela Hrvatska

Afirmacija kliničke farmacije u susjednoj Sloveniji - od pozitivnih primjera prakse pojedinih ustanova do prihvaćanja programa od strane nacionalnih tijela

S obzirom na brojna iskustva i studije koje kliničku farmaciju kao djelatnost vezuju uz optimizaciju farmakoterapije te povećanje sigurnosti, adherencije i ishoda liječenja pacijenata, klinički se farmaceuti, kako u Hrvatskoj, tako i u drugim zemljama, sve aktivnije uključuju u praksu zdravstvenih ustanova. Prepoznavši rezultate i poboljšanja ostvarene dobrom praksom u klinici Golnik, općoj bolnici Murska Sobota i kliničkom bolničkom centru Maribor, slovenski Zavod za zdravstveno osiguranje (ZZZS) prihvatio je 2013. godine koordinirati i financirati trogodišnji projekt ambulanti farmaceuta konzultanata. Kao rezultat, ove je godine takva praksa predstavljena i prihvaćena kao regularna u Sloveniji.

Ovdje posebno valja istaknuti izuzetnu suradnju liječnika i farmaceuta prilikom usklađivanja terapije (medication reconcilliation) kod onkoloških pacijenata ostvarenu u praksi. Liječnik provodi preglede i ispitivanja te evaluira medikacijsku povijest, a farmaceut potom razmatra medikacijsku povijest i analizira moguće interakcije sistemske i kronične terapije. Nakon što tim liječnika i farmaceuta poduzme korake u svrhu smanjenja rizika interakcija; liječnik propisuje, a farmaceut provjerava propisanu sistemsku terapiju. Klinički farmaceut ujedno je čitavo vrijeme zadužen za savjetovanje pacijenta o uzimanju lijeka.

 

 

S obzirom na brojna iskustva i studije koje kliničku farmaciju kao djelatnost vezuju uz optimizaciju farmakoterapije te povećanje sigurnosti, adherencije i ishoda liječenja pacijenata, klinički se farmaceuti, kako u Hrvatskoj, tako i u drugim zemljama, sve aktivnije uključuju u praksu zdravstvenih ustanova. Prepoznavši rezultate i poboljšanja ostvarene dobrom praksom u klinici Golnik, općoj bolnici Murska Sobota i kliničkom bolničkom centru Maribor, slovenski Zavod za zdravstveno osiguranje (ZZZS) prihvatio je 2013. godine koordinirati i financirati trogodišnji projekt ambulanti farmaceuta konzultanata. Kao rezultat, ove je godine takva praksa predstavljena i prihvaćena kao regularna u Sloveniji.

 

Primjeri dobre prakse – Opća bolnica Murska Sobota

Klinički farmaceut integriran je u svakodnevne aktivnosti u bolnici – od vizita, sastanaka, propisivanja, usklađivanja i optimizacije farmakoterapije, do savjetovanja pacijenta pri otpustu. Klinički farmaceut, kao važna karika u propisivanju terapije, sastavlja farmakoterapijski pregled. Farmakoterapijski pregled dokument je koji sadrži podatke o pacijentu, anamnezu, dijagnozu, laboratorijske nalaze (po potrebi) s odgovarajućim datumima, trenutnu farmakoterapiju, te iscrpan opis interakcija u takvoj terapiji uz procjenu značajnosti. Klinički farmaceut u sklopu farmakoterapijskog pregleda prilaže i farmakoterapijski savjet, u kojemu su sažeto i jasno opisani prijedlozi potencijalnih izmjena dosadašnje farmakoterapije, kao što su primjerice ukidanje pojedinog lijeka ili pak zamjene drugim lijekom iste terapijske skupine. Na kraju farmakoterapijskog pregleda dan je prijedlog izmijenjene terapije koji sadrži popis lijekova te odgovarajuće doze i farmaceutske oblike.