Aktivni doprinos ljekarnika i HFD-a u Nacionalnom programu za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2015.-2020. Hrvatska

Aktivni doprinos ljekarnika i HFD-a u Nacionalnom programu za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2015.-2020.

Nedavno je objavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2015.-2020. u okviru Ministarstva zdravlja RH.

Analizom dostavljenih komentara, prihvaćena je primjedba (sugestija) HFD-a da se odabrani akademski stručnjaci, klinički farmaceuti, javni ljekarnici i članovi HFD-a uključe u praćenje potrošnje antimikrobnih lijekova, promicanje odgovorne uporabe antimikrobnih lijekova, sudjeluju u osvještavanju o štetnosti prekomjerne uporabe antimikrobnih lijekova i podupiranju znanstvenih istraživanja na području rezistencije na antibiotike.

Nakon što je i Svjetska zdravstvena organizacija prepoznala važnu ulogu ljekarnika, kao partnera u zdravlju, u prevenciji rezistencije na antibiotike, zahvaljujemo Ministarstvu zdravlja RH i ISKRA-i što je uvažilo sugestije HFD-a i u okviru ovog važnog Nacionalnog programa 2015.-2020. uključilo ljekarnike u kontrolu otpornosti bakterija!

 

Nedavno je objavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2015.-2020. u okviru Ministarstva zdravlja RH.

 

Predstavnici zainteresirane javnosti koji su bili uključeni u postupak izrade, tj. u rad stručne skupine za izradu strategije / Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2015.-2020. su predstavnici Interdisciplinarne sekcije za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) pri Ministarstvu zdravlja.

 

Internetsko savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2015.-2020. trajalo je u razdoblju od 6.-22. listopada 2015. godine.

 

Analizom dostavljenih komentara, prihvaćena je primjedba (sugestija) HFD-a da se odabrani akademski stručnjaci, klinički farmaceuti, javni ljekarnici i članovi HFD-a uključe u praćenje potrošnje antimikrobnih lijekova, promicanje odgovorne uporabe antimikrobnih lijekova, sudjeluju u osvještavanju o štetnosti prekomjerne uporabe antimikrobnih lijekova i podupiranju znanstvenih istraživanja na području rezistencije na antibiotike.

Nakon što je i Svjetska zdravstvena organizacija prepoznala važnu ulogu ljekarnika, kao partnera u zdravlju, u prevenciji rezistencije na antibiotike, zahvaljujemo Ministarstvu zdravlja RH i ISKRA-i što je uvažilo sugestije HFD-a i u okviru ovog važnog Nacionalnog programa 2015.-2020. uključilo ljekarnike u kontrolu otpornosti bakterija!

Hrvatsko farmaceutsko društvo će kao i do sada, biti aktivan partner svim zdravstvenim stručnjacima i institucijama u promicanju svjesnosti o racionalnoj primjeni antimikrobnih lijekova, uz posebno isticanje kako je doc.dr.sc. Maja Jakševac Mikša, mag.pharm. član Izvršnog odbora ISKRA-e, kako bi i ljekarnici u okviru svojih uloga u zdravstvenom sustavu mogli poduprijeti suzbijanje rezistencije na antibiotike .

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..