dr. sc. Asja Smolčić Bubalo, mag. pharm. : "U Vodicama uspješno održan simpozij Medicinsko pravo u sustavu zdravstva- i farmaceuti trebaju dati svoj doprinos u budućnosti!" Hrvatska

dr. sc. Asja Smolčić Bubalo, mag. pharm. :

Na 2. simpoziju Medicinsko pravo u sustavu zdravstva raspravljalo se o temama o kojima se do sada u stručno- praktičnom i znanstveno-teorijskom smislu malo ili gotovo nikako nije govorilo a s kojima se liječnici i drugi sudionici zdravstvenog sustava susreću u svom neposrednom radu.
Pacijent kao korisnik zdravstvenih usluga-bila je osnovna tema svih izlaganja simpozija.
Simpozij je održan u organizaciji splitskog Pravnog fakulteta uz suorganizaciju Hrvatske liječničke komore (HLK) i Hrvatske komore zdravstvenih radnika (HKZR), pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović.

 

Na 2. simpoziju Medicinsko pravo u sustavu zdravstva raspravljalo se o temama o kojima se do sada u stručno- praktičnom i znanstveno-teorijskom smislu malo ili gotovo nikako nije govorilo a s kojima se liječnici i drugi sudionici zdravstvenog sustava susreću u svom neposrednom radu.

 Simpozij je bila prilika da se medicinska i nemedicinska javnost upoznaju s pravnim okvirima funkcioniranja zdravstvenih procesa. Informatizacija zdravstva koja će se događati idućih godina neminovno će sa sobom donijeti i otvoriti niz pravnih pitanja koja će biti potrebno riješiti u okviru legislative koju provodi Ministarstvo zdravstva. U tom smislu posebno važna je interoperabilnost, suradnja Ministarstva zdravlja, Pravnog fakulteta i udruga pacijenata u zdravstvu, kao i svih udruga civilnog društva kako bi se zaštitila prava i interesi pacijenata.

- Tijekom ove i prošle godine smo ostvarili komunikaciju u više od 10 000 slučajeva prilikom donošenja propisa. Ministarstvo je otvoreno za svaki oblik komunikacije, barem to u današnjoj eri informatizacije nije teško. Vrijeme koje nam dolazi je vrijeme informatičkih i informacijskih tehnologija. To vrijeme će biti osobito interesantno za udruge pacijenata u zdravstvu jer će se postaviti brojna pitanja pravne naravi vezana za prava i obaveze pacijenata. – kazao je Ivan Bekavac, zamjenik ministra zdravstva.

Kako bi zdravstveni sustav u cijelosti profitirao i kako bi pacijenti i zdravstveni radnici u konačnici mogli pružiti kvalitetniju i bolju zdravstvenu zaštitu, potrebno je ostvariti jaču suradnju.
Zamjenik ministra zdravstva u petak je imao uvodno izlaganje gdje je isticao kroz koje sve modelitete Ministarstvo zdravstva komunicira s pacijentima.

Pacijent kao korisnik zdravstvenih usluga-bila je osnovna tema svih izlaganja simpozija.

Simpozij je održan u organizaciji splitskog Pravnog fakulteta uz suorganizaciju Hrvatske liječničke komore (HLK) i Hrvatske komore zdravstvenih radnika (HKZR), pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović.

- Otvorene su brojne teme iz područja bioetike, prava pacijenata kao i kazneno pravne odgovornosti liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika. Smatramo da je taj okvir potrebno unaprijediti kako bi nesmetano mogli obavljati svoj posao te kako ne bi bili u pravnoj nesigurnosti, što to njihovo činjenje sve znači u kazneno pravnom smislu. – kazao nam je Krešimir Luetić, prvi dopredsjednik HLK.

Zakon o pravima pacijenata već je dugo na snazi i zahtjeva određene promjene i poboljšanja.

- Kaznena djela iz pružanja zdravstvene zaštite nisu dobro definirana. Primjerice, potrebno je uvesti anticipiranu naredbu, gdje pacijent moze autonomno odlučivati o postupcima liječenja ili predvidjeti neke postupke koji će možda doći u nekoj fazi njegova liječenja. To je potrebno prethodno ranije definirati želi li ih ili ne, kao što je to već u nekim zemaljima uređeno. – zaključio je Luetić.

Kad se govorimo o kazneno pravnoj odgovornosti i kaznenom djelu nesavjesnog liječenja, ono je dosta široko tumačeno od suda do suda. Tako će jedan sud će osuditi na zatvor zdravstvenog djelatnika za nešto, dok drugi za to isto neće.

I dalje će se otvarati sva pitanja i davati relevantni odgovore na njih, izučavati, razmatrati i kreirati nove institute i vrijednosti te jasna pravna načela i određenja stručnog postupanja u obavljanju zdravstvene djelatnosti, kao i dijeliti takvo stručno i znanstveno iskustvo.

 

 

Na simpoziju je bila i dr. sc. Asja Smolčić Bubalo, mag. pharm., aktivna članica Hrvatskog farmaceutskog društva, koja na Pravnom fakultetu u Splitu, na poslijediplomskom specijalističkom studiju medicinsko pravo predaje  Zakon o ljekarništvu u okviru kolegija „Zakonodavstvo na području lijekova“. Dr. sc. Smolčić Bubalo ne samo da je bila počašćena pozivom organizatora da dođe na simpozij, nego je to doživjela kao obavezu da aktivno sudjeluje u njegovu radu kao predstavnik farmaceuta te da pokaže kako i mi aktivnim sudjelovanjem u ovakvim diskusijama i aktivnostima možemo biti angažirani sudionici promjena u našem zdravstvenom sustavu!

 

Prenosimo Vam dojmove dr. sc. Asje Smolčić Bubalo, mag. pharm. (članica Hrvatskog farmaceutskog društva):

 

"Kvaliteta zdravstvene skrbi preduvjet je osiguranja zdravlja i poboljšanja uvjeta življenja. Zdravstveni sustavi država članica Europske unije međusobno se razlikuju i u njima se odražavaju različiti društveni izbori. Međutim, unatoč organizacijskim i financijskim razlikama, Vijeće ministara zdravlja složilo se da su izgrađeni na zajedničkim vrijednostima koje se ogledaju u: kvalitetnoj skrbi, pravednosti i solidarnosti za sve stanovnike podjednako.

Vijeće ministara zdravlja 2011 god. uspostavilo je razmatranje da se svim članicama omogući moderan, odgovoran i održiv zdravstveni sustav, koji uključuje sve zdravstvene djelatnike, a među njima i magistre farmacije. Sa tih osnova bilo bi neophodno da se i mi uključimo aktivno svojim radom, znanjem i obrazovanjem kako bi podigli razinu našeg zdravstvenog sustava i pridonijeli kvaliteti života svakog pojedinca u našoj zajednici.

Na simpoziju su eminentni stručnjaci izlagali različite teme vezane za problematiku zdravstvenih radnika sa kojima se svakodnevno susreću i gdje je suradnja pravnika i zdravstvenih djelatnika imperativ kvalitetnog obavljanja povjerene nam zadaće u društvu. Međusobno razumijevanje i uvažavanje osnova je za napredak u borbi za ostvarivanjem najboljih rezultata u zaštiti i liječenju pacijenata.

Izdvajam samo neke teme u kojima bi i farmaceuti bili pozvani da daju svoje viđenje i osvrt, jer su dio problematike sa kojom se svakodnevno susrećemo, no premda ovaj nas puta nažalost nije bilo u aktivnom sudjelovanju kao predavači, odgovor je bio više nego potvrdan!

Za farmaceutsku struku bi ovakva sudjelovanja i angažmani značili početak obrazovanja na području medicinskog prava i cjelovitije djelovanje svih čimbenika u farmaceutskoj struci. Na okruglom stolu više puta sam sudjelovala sa pitanjima za koje ja osjećam da su problematika ljekarnika te sam od svih sudionika dobila odgovarajuće odgovore i poticaj za buduću aktivnost u tom pravcu.

Samo obrazovanjem na najvišim razinama i sudjelovanjem u izazovima koji se pred nas svakodnevno postavljaju možemo pokazati da su i farmaceuti integrativni dio zdravstvenog sustava! "

 

 

 

Izdvajamo neke od izlaganja i renomiranih predavača:

 

 • Ivan Bekavac, dr.med, Ministarstvo zdravlja, zamjenik ministra zdravlja / Zaštita pacijenta kroz prizmu institucija s državnim i javnim ovlastima
 • mr.sc. Dražen Jurković, dr.med, ravnatelj Udruge poslodavaca u zdravstvu / Poslodavac u zdravstvu u službi zaštite prava pacijenta
 • Veronika Laušin, dr.med. pomoćnica ravnatelja HZZO-a / Politika utvrđivanja liste lijekova
 • prof.dr.sc. Mirko Klarić, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet Split / Organizacija suvremene javne zdravstvene službe-neke dvojbe i očekivanja
 • Josip Mađarić, dipl.iur., odvjetnik / Pravna utemeljenost odštetnih zahtjeva pacijenata
 • prof.dr. Damjan Korošec, Pravni fakultet Ljubljana / Kaznena odgovornost zdravstvenih radnika u slovenskom i poredbenom pravu
 • Snježana Cerjan, mag.iur., Udruga pravnika u zdravstvu / Radnopravna odgovornost zdravstvenog radnika prema poslodavcu
 • Ivica Veselić, dipl.iur., Županijski sud u Zagrebu / Disciplinska odgovornost zdravstvenih radnika s pregledom prakse
 • Željka Matkov, Prekršajni sud Split / Prekršajna odgovornost zdravstvenog radnika-sudska praksa
 • mr.sc. Ante Klarić, Hrvatska komora zdravstvenih radnika i Miran Cvitković, dr.med. hrvatska liječnička komora / vrste i načini odgovornosti zdravstvenog tima
 • prof.dr.sc. Hrvoje Kačer, sveučilište u splitu, pravni fakultet split / odnos etičkih načela i pravne norme
 • doc.dr.sc. Marija Selak, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Zagreb / Odnos bietike, medicinske etike i pravne norme u medicini i medicinskim postupcima
 • dr.sc. Krešimir Luetić, Hrvatska liječnička komora / Nova etička pitanja zdravstvenog radnika u suvremenom društvu

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..