HALMED objavio Izvješće o prometu gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u 2013. godini Hrvatska

HALMED objavio Izvješće o prometu gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u 2013. godini

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na svojim internetskim stranicama objavila Izvješće o prometu gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u 2013. godini, Navedeni podaci, prema kojima je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2013. godini iznosila 954,97 DDD/1000/dan odnosno 5.182.990.290,00 kuna, pokazuju da ukupno povećanje potrošnje lijekova u 2013. godini u DDD/1000/dan iznosi 3,1% u odnosu na 2012. godinu.

 

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na svojim internetskim stranicama objavila Izvješće o prometu gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u 2013. godini, koje je dostupno u dijelu Publikacije i izvješća/Izvješća - potrošnja lijekova, odnosno ovdje.

Izvješće je izrađeno sukladno Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14.) i Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.).

U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) prema ATK i internacionalnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis gotovih lijekova s odobrenjem za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje već su se nalazili u prometu temeljem interventnog uvoza/unosa ili su izdani na pojedinačni recept na ime određenog pacijenta u 2013. godini.

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama, bolničkim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama lijekovima na malo izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i financijski, ukupnim iznosom u kunama, za svaki lijek.

U Izvješću su obrađeni svi podatci iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica lijekovima na malo koje su, sukladno obvezi u Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.), HALMED-u do kraja lipnja 2014. godine dostavili navedeni subjekti. Podatke je HALMED-u dostavilo 97,54% svih pravnih subjekata koji se bave prometom gotovih lijekova na malo na području Republike Hrvatske. Budući da navedeni podatci predstavljaju 97,54% izvješća od svih mogućih, podatci su metodom ekstrapolacije uvećani za 2,46%, čime je dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu, izražena prema DDD/1000/dan i financijski. HALMED je u veljači 2014. godine započeo s prikupljanjem podataka o potrošnji lijekova u 2013. godini nakon što je u siječnju 2014. godine ažurirana baza lijekova za prethodnu godinu.

 

Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:

Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj (RH) za sve lijekove po internacionalnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2013. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.

Prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni te bez recepta u ljekarni, kao i u bolnicama i po županijama (samo izvanbolnička potrošnja), također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) te financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek. Ekstrapolirani rezultati dobiveni od 97,54% subjekata od svih mogućih prikazuju vjerodostojan rezultat.

Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2013, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2013. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u posljednjih pet godina (službeni podatci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske o broju stanovnika u 2013. godini bit će objavljeni krajem rujna 2014. godine). Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2013. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u županijama, u posljednjih pet godina (službeni podatci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske bit će objavljeni krajem rujna 2014. godine).

Dobiveni podatci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2013. godini iznosila 954,97 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 5.182.990.290,00 kuna.

 

Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:

 • Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2013. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u 2013. godini izražena financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2013. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan
 • Tablica 4: Potrošnja lijekova u 2013. godini izražena financijski, u kunama, po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2013. godini
 • Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama, u 2013. godini
 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2013. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2013. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2013. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2013. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2013. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2013. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 14: Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2013. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2013. godini (pdf dokument)

 

Navedeni podaci, prema kojima je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2013. godini iznosila 954,97 DDD/1000/dan odnosno 5.182.990.290,00 kuna, pokazuju da ukupno povećanje potrošnje lijekova u 2013. godini u DDD/1000/dan iznosi 3,1% u odnosu na 2012. godinu. Ovaj porast potrošnje u skladu je s porastom potrošnje tijekom razdoblja od 2005. do 2013. godine i slijedi trend povećanja kroz godine. Isto tako, podatci o financijskoj potrošnji ukazuju na to da je u Republici Hrvatskoj u 2013. godini na lijekove potrošeno 2,14% sredstava više nego u 2012. godini. Ovo povećanje potrošnje lijekova u kunama prema veleprodajnim cijenama u odnosu na 2012. godinu manje je od prosječnog povećanja tijekom razdoblja od 2005. do 2013. godine.

 

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2013. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 1), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći Pripravci s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A). Glavne ATK skupine koje su u 2013. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2012. godinu su skupina V - Različito s povećanjem od 25%, skupina H - Sustavni hormonski pripravci, izuzev spolnih hormona s 8,9% i skupina L - Pripravci za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori sa 6,7%. Premda je povećanje potrošnje u skupini V u DDD/1000/dan u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu značajno, važno je napomenuti da skupina V inače čini vrlo mali dio potrošnje, a u 2013. godini čini svega 0,02% ukupne potrošnje. Većina lijekova u skupini V nema pridružen DDD tako da ovo izrazito povećanje u DDD/1000/dan u apsolutnim vrijednostima ne predstavlja značajnu stavku u ukupnoj potrošnji. Od lijekova koji se ističu po potrošnji u DDD/1000/dan, zamjetnu potrošnju imaju sevelamer, koji se koristi kod hiperfosfatemije pri dijalizi, te kalcijev folinat, koji se koristi kao antagonist metotreksata. U skupini H izrazito povećanje potrošnje u DDD/1000/dan odnosi se na potrošnju skupine Kortikosteroidi za sustavnu primjenu (H02), koja je za 13% veća nego u 2012. godini, te skupine Pripravci za liječenje bolesti štitnjače (H03) s povećanjem od 6%. Povećanje potrošnje u DDD/1000/dan u skupini L prvenstveno se odnosi na skupinu Imunosupresivi (L04) te podjednako obuhvaća povećanje potrošnje kako Selektivnih imunosupresiva tako i Innhibitora TNF-alfa, Inhibitora interleukina te Inhibitora kacineurina. Važno je napomenuti da većina lijekova u skupini L nema pridruženi DDD stoga se potrošnja uspoređuje prema DDD-ima tamo gdje je on definiran, dok za većinu lijekova iz ove skupine ostaje usporedba po financijskoj potrošnji, što sa sobom nosi više ograničenja u interpretaciji rezultata.

U 2013. godini nije bilo glavnih ATK skupina koje su imale značajnije smanjenje potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2012. godinu. Može se izdvojiti jedino skupinu P - Pripravci za liječenje infekcija izazvanih parazitima, u kojoj je promet u DDD/1000/dan bio za 4,8% manji nego u 2012. godini, no navedena skupina čini svega 0,6% ukupnog prometa izraženo u DDD/1000/dan. Potrošnja u ostalim glavnim ATK skupinama kreće se u okviru prošlogodišnje.

Lijekovi koji su imali najveću financijsku potrošnju, prema veleprodajnim cijenama, u Republici Hrvatskoj u 2013. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 2), drugi su Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (L), a treći Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N). Dok je u skupinama C i N promet u kunama u 2013. godini neznatno manji nego u 2012. godini, u skupini L je veći za 13,7%. Ovo povećanje potrošnje u skupini L prvenstveno se odnosi na lijekove iz skupina Imunostimulansi (L03), Imunosupresivi (L04) i Citostatici (L01) te prosječno iznosi 24%, dok je u skupini Endokrina terapija (L02) potrošnja za 12% manja nego u prethodnoj godini. Jednako tako, promet u kunama u 2013. godini u skupini Različito (V) je za 25% veći nego u 2012. godini, no promet u ovoj skupini u 2013. godini izražen u DDD/1000/dan čini svega 2,5% ukupnog prometa. Potrošnja u ostalim skupinama kreće se u okviru prošlogodišnje bilo da se radi o minimalnom povećanju ili smanjenju potrošnje.

Najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2013. godini, prema DDD/1000/dan po terapijskim skupinama ATK klasifikacije, imali su lijekovi iz skupine antihipertenziva, i to Lijekovi koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09) (vidi Tablicu 3), drugi su Psiholeptici (N05), a treći Blokatori kalcijevih kanala (C08). Prvih deset terapijskih skupina po potrošnji u DDD/1000/dan u 2013. godini ima isti redoslijed po potrošnji kao i u 2012. godini. Terapijske skupine (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koje su u 2012. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2012. godinu su skupina H02 - Kortikosteroidi za sustavnu primjenu (13%), C02 - Antihipertenzivi (10%) te G04 - Pripravci koji djeluju na mokraćni sustav i R01 - Pripravci za liječenje bolesti nosa s po 8%. Terapijska skupina (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koja je u 2013. godini imala značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2012. godinu je skupina B03 - Lijekovi za anemije sa smanjenjem od 11%. Dok je potrošnja folne kiseline, lijeka iz skupine B03, veća nego potrošnja u 2012. godini, potrošnja cijanokobalamina, također lijeka iz B03 skupine, izrazito je manja nego u 2012. godini. Potrošnja u ostalim terapijskim skupinama, u DDD/1000/dan, kreće se u okviru prošlogodišnje potrošnje, bilo da se radi o minimalnom povećanju ili smanjenju potrošnje.

Lijekovi koji su imali najveću financijsku potrošnju, prema veleprodajnim cijenama, u Republici Hrvatskoj u 2013. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije su Antineoplastici/citostatici (L01), drugi su Psiholeptici (N05), a treći Lijekovi koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09) (vidi Tablicu 4). Terapijske skupine (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koje su u 2013. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka porasta potrošnje u kunama u odnosu na 2012. godinu su skupina L03 - Imunostimulansi (35%), V06 - Osnovne hranjive tvari (34%) te L04 - Imunosupresivi (28%). Od terapijskih skupina koje su imale manju financijsku potrošnju može se izdvojiti skupina A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti, koja je imala smanjenje potrošnje 17% u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu. Unutar navedene skupine, potrošnja Antacida veća je za 11% nego u 2012. godini, dok je potrošnja Lijekova za liječenje peptičkog ulkusa i GERB manja za 19%. Budući da je potrošnja ovih lijekova u DDD/1000/dan u okviru prosječnog godišnjeg povećanja, činjenicu o smanjenju financijske potrošnje može se, donekle, pripisati velikom broju generičkih lijekova u ovoj skupini, kao i smanjenju cijena ovih lijekova. Od ostalih skupina, skupina L02 - Lijekovi u endokrinoj terapiji imala je smanjenje potrošnje za 12%, dok je u slučaju skupina C10 - Hipolipemici i C09 - Lijekovi koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav potrošnja u kunama bila manja za 9%.

Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2013. godini, prema DDD/1000/dan, je acetilsalicilna kiselina (vidi Tablicu 5), drugi je ramipril, treći je amlodipin, a četvrti diazepam (isti redoslijed kao i u 2012. godini). Lijekovi (između prvih 20 s najvećom potrošnjom) koji su u 2013. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2012. godinu su pantoprazol (17%), ibuprofen (13%) i tamsulozin (9%). Između prvih 20 lijekova s najvećom potrošnjom u DDD/1000/dan u 2013. godini prema značajnom smanjenju potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2012. godinu ističu se simvastatin s 13% manjom potrošnjom, te lizinopril sa 7% manjom potrošnjom. Dok je potrošnja simvastatina po DDD/1000/dan u ovoj skupini lijekova manja, potrošnja atorvastatina je za 10%, a rozuvastatina za 40% veća nego u 2012. godini.

U Republici Hrvatskoj u 2013. godini najveću financijsku potrošnju (prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama) imao je pantoprazol (vidi Tablicu 6), drugi je atorvastatin, a treći inzulin aspart, nakon kojih slijede salmeterol i ostali lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti, lizinopril i diuretici, ibuprofen itd. Promatrajući prvih 20 lijekova s najvećom potrošnjom, lijekovi koji su u 2013. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2012. godinu su sunitinib (64%), adalimumab (30%), namirnice za enteralnu primjenu (27%), rituksimab (17%), risperidon (10%) itd. Promatrajući prvih 20 lijekova s najvećom potrošnjom, lijekovi koji su, s druge strane, u 2013. godini zabilježili značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2012. godinu su atorvastatin (31%), lizinopril i diuretici (18%), pantoprazol (17%) te ramipril i olanzapin s 15%.

 

*Napomena: Vrijednosti navedene u tekstu i u tablicama, dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica, predstavljaju 100% prometa lijekovima. U tablici u kojoj je prikazana ukupna potrošnja lijekova vrijednosti 0,00 DDD/1000/dan označavaju da navedeni lijek nema dodijeljeni DDD stoga nije bilo moguće prikazati njegovu potrošnju u DDD/1000/dan. Također, vrijednosti 0,00* DDD/1000/dan označavaju da je lijek u promatranoj godini imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost bila manja od dvije decimale.

 

IZVOR I TABLICE: http://www.halmed.hr/?ln=hr&w=publikacije&d=promet_lijekova_2013

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..