HFD o "Vodiču za samoliječenje, akutna i hitna stanja te bezreceptne lijekove" Hrvatska

HFD o

Hrvatsko farmaceutsko društvo je zahvaljujući angažmanu svojih članova i brojnih javnih ljekarnika, po prvotnoj objavi "Vodiča za samoliječenje, akutna i hitna stanja te bezreceptne lijekove" zaprimilo veći broj pismenih primjedbi na sadržaj istoga. Saznavši da će Vodič biti objavljen u dnevnom tisku u velikom broju primjeraka (kao dodatak 24 sata, 10. rujna 2014.) te da ga izdavači ne žele značajnije mijenjati u odnosu na prvotno izdanje, HFD je žurno, uz svesrdnu pomoć kolega iz ljekarničke prakse, izradio nužne ispravke te dao sugestije za bolje razumijevanje teksta. Na sastanku, održanom 8. rujna 2014., u Ministarstvu zdravlja, kojem su prisustvovali predstavnici svih izdavača (institucija navedenih na brošuri, te predstavnice HALMED-a i HFD-a, naše su primjedbe i pripremljeni tekstovi djelomično usvojeni, što je ipak poboljšalo sadržaj spomenutog Vodiča.

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo je zahvaljujući angažmanu svojih članova i brojnih javnih ljekarnika, po prvotnoj objavi "Vodiča za samoliječenje, akutna i hitna stanja te bezreceptne lijekove" zaprimilo veći broj pismenih primjedbi na sadržaj istoga.

Nezadovoljni sadržajem i konceptom „Vodiča za samoliječenje, akutna i hitna stanja te bezreceptne lijekove“ kojeg su zajednički izdali Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), Ministarstvo zdravlja (MIZ)  i Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM), a koji je namijenjen pacijentima, na ranije održanom sastanku u Ministarstvu zdravlja smo uputili konkretne primjedbe i sugestije za izmjenom, negodujući što u njegovu izradu od početka nisu bili uključeni farmaceuti / ljekarnici.

Saznavši da će Vodič biti objavljen u dnevnom tisku u velikom broju primjeraka (kao dodatak 24 sata, 10. rujna 2014.) te da ga izdavači ne žele značajnije mijenjati u odnosu na prvotno izdanje, HFD je žurno, uz svesrdnu pomoć kolega iz ljekarničke prakse, izradio nužne ispravke te dao sugestije za bolje razumijevanje teksta.

Na sastanku, održanom 8. rujna 2014., u Ministarstvu zdravlja, kojem su prisustvovali predstavnici svih izdavača (institucija navedenih na brošuri, te predstavnice HALMED-a i HFD-a, naše su primjedbe i pripremljeni tekstovi djelomično usvojeni, što je ipak poboljšalo sadržaj spomenutog Vodiča.

 

Pored niza naših sugestija, korekcije koje je HFD zahvaljujući primjedbama svojih članova smatrao posebice nužnim za izmjenu su se prvenstveno odnosile na:

 

  • Naglašavanje važnosti uloge ljekarnika u procesu samoliječenja
  • Važnost preciznog definiranja pojmova "samoliječenje" i "odgovorno samoliječenje" u skladu s definicijom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO)
  • Detaljnije objašnjenje o pravilnom čuvanju lijekova i čitanju upute o lijeku
  • Naglašavanje rizičnih skupina pacijenata koji se obavezno moraju posavjetovati s ljekarnikom o samoliječenju (trudnice, dojilje, osobe starije životne dobi, kronični bolesnici)
  • Važnost ljekarnika u savjetovanju primjene bezreceptnih lijekova (ljekoviti oblici, odgovarajuće doziranje, moguće kontraindikacije, interakcije i nuspojave)
  • Uvođenje ljekovitih (farmaceutskih) oblika pored generičkog naziva lijeka (čepići, sirup, tablete i dr.) što bitno utječe na dostupnost određenih lijekova u bezreceptnom statusu
  • Dodavanje bezreceptnih lijekova koji su prvotno izostavljeni, a spadaju u najčešće preporučene bezreceptne lijekove u svakodnevnoj ljekarničkoj praksi
  • Stavljanje napomene kako su u Vodiču navedeni isključivo bezreceptni lijekovi s jednom djelatnom tvari, dok su iz popisa izostavljeni lijekovi s 2 ili više djelatnih tvari, kao i bezreceptni lijekovi s biljnim djelatnim tvarima

 

 

Korigirano izdanje Vodiča nazvanog "Vodič za samopomoć, akutna i hitna stanja, te bezreceptne lijekove" u kojem su djelomično usvojene naše primjedbe i sugestije, danas je objavljeno u dnevnom tisku u većoj nakladi.

Ljekarnici svakodnevno savjetuju pacijente o odgovornom samoliječenju, te je njihovo poznavanje lijekova i svih ostalih proizvoda koji su na raspolaganju pacijentima od presudne važnosti za sigurnost i zdravlje pacijenata, jer sigurni, kvalitetni i učinkoviti lijekovi mogu biti samo oni koji su pod nadzorom ljekarnika, te prolaze nadzor nadležne državne institucije (HALMED) koja provodi redovite nadzore tržišta!

 

Uvjereni smo da će budući projekti i slične dobre ideje poput izdavanja ovakvog praktičnog priručnika za pacijente u svrhu njihove edukacije i osvještavanja, biti interdisciplinarnog karaktera i uključivati farmaceute / ljekarnike kao važnu kariku u zdravstvenom sustavu!

 

 

* Iznimno se zahvaljujemo svim kolegama koji su pismeno slali svoje primjedbe i stručne sugestije, a posebno kolegicama koje su aktivno sudjelovale u timu koji je definirao prijedlog izmjena u kratko zadanom roku:

Doc.dr.sc. Maja Jakševac Mikša, mag.pharm. (Glavna tajnica / Izvršna direktorica HFD-a)

Melita Petrović, mag.pharm. (predsjednica Sekcije za javno ljekarništvo HFD-a)

Ines Buhač, mag.pharm. (Centar Ars Pharmae)

Anita Galić, mag.pharm., univ.mag. (Stručna suradnica HFD-a)

Ivana Stracenski, mag.pharm. (Ljekarne Pablo)

Marina Lux, mag.pharm. (Mandis Pharm)

Marijana Bebek Dropulić, mag.pharm. (Ljekarne Vaše zdravlje)

 

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..