Hormonska nadomjesna terapija i rak dojke Hrvatska

Hormonska nadomjesna terapija i rak dojke

Prenosimo Vam nekoliko rečenica sa stranice Europa Donna o utjecaju hormonske nadomjesne terapije na rizik od raka dojke.
Hormonska nadomjesna terapija (HNS) je terapija koja se daje ženama za tretiranje simptoma menopauze.
Temeljem dokaza proizašlih iz različitih istraživanja postoji vrlo jasna povezanost između hormonske nadomjesne terapije i rizika od razvoja raka dojke. Nađeno je da žene koje su koristile nadomjesnu terapiju, imaju veći rizik razvoja od raka dojke nego žene koje ju nikad nisu koristile.

 

Hormonska nadomjesna terapija (HNS) je terapija koja se daje ženama za tretiranje simptoma menopauze.

Temeljem dokaza proizašlih iz različitih istraživanja postoji vrlo jasna povezanost između hormonske nadomjesne terapije i rizika od razvoja raka dojke. Nađeno je da žene koje su koristile nadomjesnu terapiju, imaju veći rizik razvoja od raka dojke nego žene koje ju nikad nisu koristile.

Istraživanja upućuju da dužim uzimanjem hormonske nadomjesne terapije, raste i rizik od obolijevanja.

Ženama koje nemaju pozitivnu obiteljsku anamnezu na rak dojke, preporučuje se savjetovanje s liječnikom u pogledu rizika i dobrobiti uzimanja terapije, s ciljem donošenja ispravne odluke.

Hormonska nadomjesna terapija se ne preporučuje ako ste imali rak dojke jer može povećati rizik od ponovnog obolijevanja. Odluke o uzimanju hormonske nadomjesne terapije treba donijeti nakon detaljnog savjetovanja s liječnikom.

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..