HUP- Udruga ljekarnika: "Trebamo bolje vrednovanje ljekarničkih usluga!" Hrvatska

HUP- Udruga ljekarnika:

HFD pozdravlja strateške ciljeve HUP-Udruge ljekarnika- ukazivanje na važnost prepoznavanja uloge ljekarne u zdravstvenom sustavu, bolje vrednovanje ljekarničkih usluga i aktivnije uključivanje ljekarni u sustav zdravstvene zaštite kako bi se rasteretili ostali segmenti zdravstva i postigle uštede zdravstvenog sustava u cjelini!

 

Članovi Izvršnog odbora HUP-Udruge ljekarnika na svojoj redovnoj sjednici govorili su o važnosti prepoznavanja uloge ljekarne u zdravstvenom sustavu. Također, smatraju da je nužno bolje vrednovanje ljekarničkih usluga obzirom da su ljekarne najdostupnije zdravstvene ustanove u kojima usluge pružaju visoko kvalificirani zdravstveni stručnjaci. Naglašena je važnost suradnje s drugim institucijama radi donošenja novog modela izračuna ljekarničke usluge jer sadašnjim načinom financiranja ljekarničke troškove HZZO pokriva samo u manjem dijelu. Boljim vrednovanjem ljekarničkih usluga od strane HZZO-a ljekarnici bi konačno mogli živjeti od svoje osnovne i glavne djelatnosti, izdavanja lijekova na recept. Aktivnijim uključivanjem ljekarni u sustav zdravstvene zaštite mogu se rasteretiti ostali segmenti zdravstva, a postigle bi se uštede zdravstvenog sustava, smatraju članovi Izvršnog odbora.

Predsjednik HUP-a Udruge ljekarnika je Dario Petek, a dopredsjednici su Sonja Stublić i Ante Mandić.

Udruga ljekarnika dobrovoljna je i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti, sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova, te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.

 

.IZVOR: Phoenix Info 27.03.2015. (Poslovni dnevnik, 27.03.2015., NN)

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..