Kako farmaceutska industrija skrbi o sigurnosti zajednice? PharmaS implementirao sustav nutrivigilancije za svoje dodatke prehrani Hrvatska

Kako farmaceutska industrija skrbi o sigurnosti zajednice? PharmaS implementirao sustav nutrivigilancije za svoje dodatke prehrani

Nutrivigilancija je znanstvena disciplina koja se bavi sigurnošću hrane. Obuhvaća niz mjera, postupaka i aktivnosti s ciljem prepoznavanja i minimiziranja rizika povezanih s konzumacijom hrane te pravodobnog reagiranja. Nutrivigilancija je relativno novo područje i ne predstavlja zakonsku obvezu, no PharmaS je odlučio napraviti korak dalje u osiguranju sigurnosti svojih proizvoda te uspostaviti sustav kojim se omogućava detekcija potencijalnog problema i pravovremeno reagiranje, a sve u svrhu osiguranja sigurnosti korisnika.
Hrvatsko farmaceutsko društvo čestita PharmaS-u na uvođenju nutrivigilancijskog sustava po uzoru na vodeće zemlje EU, kako bi se ukazalo na značajnu ulogu i angažman zdravstvenih stručnjaka kod dodataka prehrani, te primjenu farmaceutske izvrsnosti na dobrobit zajednice te zdravlja i sigurnosti pacijenata!

 

Nutrivigilancija je znanstvena disciplina koja se bavi sigurnošću hrane. Obuhvaća niz mjera, postupaka i aktivnosti s ciljem prepoznavanja i minimiziranja  rizika povezanih s konzumacijom hrane te pravodobnog reagiranja. Nutrivigilancija je relativno novo područje i ne predstavlja zakonsku obvezu, no PharmaS je odlučio napraviti korak dalje u osiguranju  sigurnosti svojih proizvoda te uspostaviti sustav kojim se omogućava detekcija potencijalnog problema i pravovremeno reagiranje, a sve u svrhu osiguranja sigurnosti korisnika. Propisani postupci odnose se na prikupljanje svih povratnih reakcija na proizvode, koji se zatim pregledavaju i analiziraju te na kraju donose određene mjere koje doprinose zaštiti potrošaća. Cilj praćenja je usvajanje dodatnih znanja o samom proizvodu, tj. o neželjenim učincima hrane, potencijalnom međusobnom djelovanju s drugom hranom ili lijekovima, posebnim upozorenjima, doziranju, stanjima pri kojima se ne preporuča primjena hrane, primjeni u djece, trudnica, dojilja itd.

PharmaS je kompanija koja posluje u segmentu farmaceutike i hrane, na području središnje i istočne Europe, Švicarske te Zajednice neovisnih država (engl. CIS). PharmaS se profilirao u jednu od vodećih kompanija u regiji za razvoj i proizvodnju dodataka prehrani i hrane za posebne prehrambene potrebe, s velikim brojem proizvoda u portfoliu, od kojih se može istaknuti: PharmaS PROBalanS linija, Diarino, Dormirin i Femipause. Jedno od najvažnijih načela poslovanja PharmaS-a je kvaliteta, koja je inkorporirana kako u same proizvode, tako i u sve poslovne procese. Robusni sustav kvalitete osigurava najviše standarde u razvoju i proizvodnji. Logični nastavak bio je nedavna uspostava sustava nutrivigilancije, kojim se dodatno omogućava praćenje sigurnosti proizvoda, kada se stave na tržište, slično sustavu farmakovigilancije u segmentu lijekova.

U sustav nutrivigilancije su uključena sva PharmaS-ova tržišta te ugovorni partneri te se na taj način omogućava praćenje proizvoda na široj populaciji. Jedan od najvažnijih čimbenika u uspostavi sustava svakako je kontinuirana edukacija djelatnika PharmaS-a (osobito stručnih suradnika na terenu) da sve informacije o neželjenim učincima proslijede na odgovarajući način te time doprinesu potvrdi karakteristika proizvoda. U procjeni podataka sudjeluje interdisciplinarni tim iz područja razvoja, regulatornih poslova, osiguranja kvalitete... Konačni zaključci analize pojedinačnih slučajeva mogu uključivati reviziju upute i deklaracije s novim podacima, reviziju marketinških materijala i poruka, razmjenu novih podataka s regulatornim tijelima, obavijest javnosti itd.

Premda je nutrivigilancija u PharmaS-u implementirana tek nedavno, prvi pokazatelji su izrazito pozitivni, kako od strane stručne zajednice, tako i od samih korisnika. Uspostavljenim sustavom nutrivigilancije moguće je smanjiti broj neželjenih učinaka uvođenjem dodatnih mjera u slučaju višekratno zabilježenih istih ili sličnih neželjenih učinaka. Svaka povratna informacija dobivena od krajnjih korisnika iznimno je bitna, a potrebno je istaknuti da se također bilježe i pozitivni učinci što je dodatna potvrda izvrsnosti PharmaS-ovih proizvoda.

Hrvatsko farmaceutsko društvo čestita PharmaS-u na uvođenju nutrivigilancijskog sustava po uzoru na vodeće zemlje EU, kako bi se ukazalo na značajnu ulogu i angažman zdravstvenih stručnjaka kod dodataka prehrani, te primjenu farmaceutske izvrsnosti na dobrobit zajednice te zdravlja i sigurnosti pacijenata!

 

 

 

IZVOR:

Lana Ilić- Prelogović, Matea Božić

PharmaS

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..