Koja je veza između Turbuhaler® inhalera i QR koda? Hrvatska

Koja je veza između Turbuhaler® inhalera i QR koda?

Novosti iz digitalne farmacije! Uz edukativne letke o ispravnom korištenju inhalera, bolesnici će moći pomoću aplikacije „QR kod čitač“ na svom pametnom mobilnom telefonu očitati QR kod (kratica od engl. Quick Response kod, odnosno brzi odgovor) na vanjskom pakiranju lijeka. Na taj će način elektronskom poveznicom dospjeti na mrežne stranice Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode gdje će moći pogledati edukacijski video na hrvatskom jeziku o ispravnom načinu korištenja Turbuhaler® inhalera na svom pametnom mobilnom telefonu.

 

 

Napomena: Ovaj informativni tekst namijenjen je zdravstvenim radnicima i bolesnicima kojima je Turbuhaler® već propisan.

 

 

 

U astmi i kroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća inhalacijska terapija  najčešći je izbor terapije. Ovaj oblik terapije zahtijeva dodatnu edukaciju jer bolesnik osim što lijek uzima, mora ga uzimati na pravilan način. Izrazito je važno ispravno korištenje inhalera.

Terapiju u skladu s propisanim uputama ne uzima 95% bolesnika s astmom.

Razlozi mogu biti nedovoljno dobra edukacija o bolesti i načinu primjene inhalera ili nepridržavanje propisane terapije.

Ako govorimo o edukaciji , čak polovica bolesnika koji boluju od astme  ne dobije odgovarajuće informacije o kakvoj se bolesti radi, zašto je važno redovito uzimati terapiju u skladu s propisanim uputama  te važnost pravilne primjene inhalera.1

 

Kod takvih pacijenta važno je povećati suradljivost.

Edukacija bolesnika o karakteru bolesti, cilju i načinu liječenja te važnosti redovite i pravilne primjene inhalacijske terapije, dovest će do bolje kontrole bolesti te većeg zadovoljstva bolesnika propisanom terapijom i inhalerom što izravno poboljšava suradljivost bolesnika.2

 

Liječnik i farmaceut imaju važnu ulogu u edukaciji bolesnika. Važno je prilikom svakog posjeta provjeriti koristi li bolesnik pravilno svoj inhaler te mu omogućiti sve dostupne edukativne materijale.

Povećanje suradljivosti može imati veći učinak na zdravlje populacije od samih lijekova. 3

 

AstraZeneca kao inovativna farmaceutska kompanija omogućava inovativan pristup edukaciji pacijenata prateći trendove svakodnevnog života.

Uz edukativne letke o ispravnom korištenju Turbuhaler® inhalera (letci su isključivo namijenjeni bolesnicima kojima je Turbuhaler već propisan) koji su već dulje vrijeme dostupni, bolesnici će  moći pomoću aplikacije „QR kod čitač“  na svom pametnom mobilnom telefonu očitati QR kod (kratica od engl. Quick Response kod, odnosno brzi odgovor) na vanjskom pakiranju lijeka. Na taj će način elektronskom poveznicom dospjeti na mrežne stranice Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode gdje će moći pogledati edukacijski video na hrvatskom jeziku o ispravnom načinu korištenja Turbuhaler®  inhalera na svom pametnom mobilnom telefonu.

 

“...najskuplji lijek/inhaler onaj je koji se pogrešno koristi ili ne koristi...”