Komunikacija rizika zdravstvenim djelatnicima vezanih uz primjenu lijekova Hrvatska

Komunikacija rizika zdravstvenim djelatnicima vezanih uz primjenu lijekova

Okrugli stol o temi „Komunikacija rizika zdravstvenim djelatnicima vezanih uz primjenu lijekova” u organizaciji Radne skupine za sigurnosne informacije i klinička ispitivanja HFD-a održan je 6. prosinca u Hrvatskom farmaceutskom društvu.

Okrugli stol o temi „Komunikacija rizika zdravstvenim djelatnicima vezanih uz primjenu lijekova” u organizaciji Radne skupine za sigurnosne informacije i klinička ispitivanja HFD-a održan je 6. prosinca u Hrvatskom farmaceutskom društvu.

Tema komunikacije rizika vrlo je aktualna u okviru novijih zahtjeva farmakovigilancijske regulative, a vezano za sve nove lijekove koji dolaze na tržište, a i neke koji su već u primjeni duže vrijeme. Prema principima dobre farmakovigilancijske prakse za pojedine lijekove postoje mjere minimizacije rizika kako bi se, kada je to neophodno, prevenirale određene ozbiljne i teške nuspojave, a da omjer koristi i rizika za navedeni lijek ostane pozitivan kako bi se i dalje mogao davati bolesnicima kojima je takva terapija neophodna.

Uvodna predavanja odnosila su se na mjere minimizacije rizika koje je s aspekta Agencije za lijekove prezentirala Katarina Gvozdanović s HALMED-a, a s aspekta farmaceutske industrije predavanje je održala Tatjana Ajhler Đuretek iz Belupa.

Nakon uvodnih predavanja diskusija se nastavila na okruglom stolu čiji su sudionici bili Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore, Damir Erceg dr. med., specijalist kliničke farmakologije, Dječja bolnica Srebrnjak, kao predstavnik Hrvatske liječničke komore, Željka Škunca, mr. pharm., iz AstraZenece, kao predstavnica Inovativne farmaceutske inicijative (IFI), Katarina Gvozdanović kao predstavnica HALMED-a i Tatjana Ajhler Đuretek, dr. med., Belupo, kao predstavnica generičke farmaceutske industrije.

Namjera ovog okruglog stola bila je da se komunikacija rizika na adekvatan način usmjeri ne samo između agencije za lijekove i industrije, već i prema zdravstvenim djelatnicima, liječnicima i ljekarnicima koji potom navedene informacije mogu predstaviti pacijentima u cilju sigurne i učinkovite primjene lijekova. 

Sudionici panela prezentirali su svoja viđenja mjera minimizacije rizika i načina njihova provođenja u Hrvatskoj. Predstavnici farmaceutske industrije slažu se u tome da su se zajedničke aktivnosti na tom području pokazale uspješnim i da je to put kojim i nadalje treba ići, ali potrebno je još dodatnog angažmana kako bi razumijevanje tih mjera bolje prihvatili liječnici, poglavito bolnički liječnici koji su najteže dostupni.

S druge strane ljekarnici su zainteresirani za sudjelovanje u navedenim mjerama, iako je njihov udio u navedenim mjerama manjeg opsega, ali ako se gleda kontakt s pacijentima to je onda svakako komunikacijski kanal koji treba bolje iskoristiti. HALMED je svjestan poteškoća vezanih uz evaluaciju mjera minimizacije rizika te je navedeno da se aktivnosti i metode evaluacije mjera minimizacije rizika razlikuju među pojedinim zemljama članicama s obzirom na razlike u sustavima zdravstva pojedinih zemlja.

Zaključak panela je da su aktivnosti na ovom području u samom začetku i da je suradnja svih sudionika procesa nezaobilazna u cilju uspjeha poduzetih mjera i veće sigurnosti primjene lijekova za pojedince i populaciju u cjelini. Nadamo se da je ovaj okrugli stol samo početak daljnje inicijative da se proces uvođenja, provođenja i evaluacije mjera minimizacije rizika unaprijedi u smislu veće suradnje svih sudionika procesa neovisno koja je njihova primarna aktivnost.

 

IZVOR: Belupovo Glasilo, Tatjana Ajhler Đuretek

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..