Ministarstvo zdravstva pokrenulo savjetovanje o NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Hrvatska

Ministarstvo zdravstva pokrenulo savjetovanje o NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Ministarstvo zdravstva pokrenulo je savjetovanje o NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI. Nacrt prijedloga zakona ima za cilj osiguranje takvog zdravstvenog sustava koji će biti moderan i financijski održiv te koji će građanima pružati zdravstvenu sigurnost, kao i osigurati kvalitetnu i svima dostupnu zdravstvenu zaštitu na teritoriju Republike Hrvatske.
Pozivamo sve članove HFD-a na predlaganje izmjena i dopuna nacrta prijedloga zakona.

 

Ministarstvo zdravstva pokrenulo je savjetovanje o NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI koji je dostupan na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7214

Nacrt prijedloga zakona ima za cilj osiguranje takvog zdravstvenog sustava koji će biti moderan i financijski održiv te koji će građanima pružati zdravstvenu sigurnost, kao i osigurati kvalitetnu i svima dostupnu zdravstvenu zaštitu na teritoriju Republike Hrvatske.

To podrazumijeva decentralizaciju zdravstva, kvalitetniju primarnu zdravstvenu zaštitu, jačanje preventivnih aktivnosti, bolje radne uvjete liječnicima i drugim zdravstvenim radnicima, učinkovit sustav hitne medicine, kvalitetnu bolničku zdravstvenu zaštitu, jačanje dnevnih bolnica, unapređenje sustava palijativne skrbi, učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima u zdravstvu te razvoj zdravstvenog turizma.

Ministarstvo je objavilo i tablicu komentara zaprimljenih pisanim i elektroničkim putem na Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Temeljni ciljevi Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti su:

• Unapređenje primarne zdravstvene zaštite    
• Unapređenje palijativne skrbi   
• Jačanje preventivne zdravstvene zaštite  
• Restrukturiranje i racionalizacija bolničkog sustava  
• Zdravstveni turizam  
• Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite
• Učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima u zdravstvu
• Radno vrijeme
 

U obrazloženju se također navodi da su sredstva za provedbu predloženih zakonskih rješenja, u okviru  sredstava osiguranih za provedbu važećega Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Tekst Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa može se pogledati ovdje

 


Pozivamo sve članove HFD-a na predlaganje izmjena i dopuna nacrta prijedloga zakona.

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..