Mobilna aplikacija Spolno zdravlje Hrvatska

Mobilna aplikacija Spolno zdravlje

"Spolno zdravlje" je besplatna platforma i aplikacija izrađena u informativne i obrazovne svrhe, s ciljem poboljšanja informiranosti i razumijevanja važnosti odgovornog spolnog ponašanja, zdravog stila života i zaštite od spolno prenosivih infekcija u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja. Izradili su je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV). Aplikacija na pregledan i zanimljiv način pruža korisne informacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju, uključujući prevenciju, testiranje i liječenje spolno prenosivih bolesti, sukladno važećim znanstvenim i stručnim spoznajama. Bilo da je riječ o provjeri rizika, kvizu znanja, informacijama ili preporukama, vjerujemo da će svatko pronaći nešto za sebe.

 

Razina znanja o spolno prenosivim infekcijama (uključujući i HIV/AIDS) te još uvijek prisutne predrasude o ovim temama koje dovode do stigme i diskriminacije zahtijevaju dugoročan i kontinuiran pristup osvještavanja građana, edukacije mladih i ulaganja u znanje i zdravlje budućih generacija uz implementaciju inovativnih i sveobuhvatnih pristupa usklađenih s globalnim trendovima očuvanja i promicanja zdravlja. Stoga smo unaprijedili strategiju integriranog i sveobuhvatnog pristupa prevenciji i suzbijanju HIV/AIDS-a sa zaštitom spolnog i reproduktivnog zdravlja, u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Prevencija spolnih bolesti ključna je sastavnica primarne zdravstvene zaštite za očuvanje i unaprjeđenje spolnog i reproduktivnog zdravlja. Pored velike raširenosti, troškova i komplikacija koje sa sobom nose, kao i činjenice da se u velikoj mjeri mogu prevenirati, spolno prenosive bolesti imaju veliki javnozdravstveni značaj.

 

 

 

 

 

Nacionalna kampanja

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, Ministarstva zdravstva, Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država Zagreb te uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i brojnih partnera provode kampanju čiji je cilj informirati i educirati, posebice mlade, ali i sve ostale o rizicima i načinima zaštite te pridonijeti unaprjeđenju sustava savjetovanja i testiranja na krvlju i spolno prenosive bolesti i zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja u Hrvatskoj.

 

Zašto mobilna aplikacija?

Današnji mladi generacija su tehnologije i edukacije u pokretu. Pametni telefon (smartphone) postao je dio svakodnevnog života, a pogotovo svakodnevnog života mladih. Koristimo ga za gotovo sve aktivnosti: pretraživanje interneta, komunikaciju, slušanje glazbe, gledanje videa, gledanje TV-a, igranje igrica, posao… Prosječan korisnik pogleda svoj mobilni uređaj oko 150 puta na dan, a tinejdžer instalira preko deset mobilnih aplikacija. Moderna edukacija uključuje upotrebu modernih tehnologija kao što su besplatne, interaktivne i edukativne, svima dostupne mobilne aplikacije. Također, mobilna aplikacija koja sadrži edukativni program o spolnom i reproduktivnom zdravlju u Hrvatskoj ne postoji. Potaknuti ovom činjenicom HZJZ i HUHIV u partnerstvu su izradili prvu u Hrvatskoj, inovativnu platformu i mobilnu aplikaciju „Spolno zdravlje”. Ovaj moderan pristup edukaciji mladih na pregledan i zanimljiv način pruža korisne informacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju, uključujući procjenu rizičnih spolnih ponašanja, savjete za odgovorno spolno ponašanje i preporuke za zaštitu zdravlja, testiranje i liječenje, sukladno važećim znanstvenim i stručnim spoznajama.

 

 

Platforma i aplikacija “Spolno zdravlje” izrađena je u informativne i obrazovne svrhe, s ciljem poboljšanja informiranosti i razumijevanja važnosti odgovornog spolnog ponašanja, zdravog stila života i zaštite od spolno prenosivih infekcija u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja. Aplikacija na pregledan i zanimljiv način pruža korisne informacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju, uključujući prevenciju, testiranje i liječenje spolno prenosivih bolesti, obuhvaća različite edukativne elemente kao što su rizici i podložnost infekcijama spolnim bolestima, vrste spolnih bolesti i njihove specifičnosti, simptome, moguće posljedice na zdravlje, načine prevencije i zaštite, kontracepciju, cijepljenje, savjete za poboljšanje komunikacije s partnerom i liječnikom, preporuke za savjetovanje i testiranje, popis različitih ustanova zdravstvene skrbi, liječenja i psihosocijalne podrške, na razini cijele Hrvatske, sukladno važećim znanstvenim i stručnim spoznajama. Bilo da je riječ o provjeri rizika, kvizu znanja, informacijama ili preporukama, vjerujemo da će svatko pronaći nešto za sebe.

Ovom revolucionarnom idejom i pristupom edukaciji mladih ostvarit će se ciljevi povećanja znanja i svjesnosti o spolnom i reproduktivnom zdravlju te utjecati na prevenciju spolno prenosivih infekcija među mladima.

 

 

Cilj mobilne aplikacije Spolno zdravlje je njeno korištenje tj. doseg što većeg broja mladih u RH. To želimo postići korištenjem svih promotivnih kanala unutar obrazovnog sustava (srednje škole i fakulteti) u suradnji sa sudionicima projekta. Želimo da što veći broj mladih preuzme mobilnu aplikaciju, informira se i educira te poduzme odgovarajuće savjete i korake sukladno prepoznatim rizičnim faktorima ili indikacijama za očuvanje vlastitog i tuđeg spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Uz odgovorno spolno ponašanje i redovite preglede kod liječnika, ovo je dobar način za poboljšanje informiranosti i vlastitog znanja kako biste očuvali i unaprijedili spolno zdravlje.

Ideja je da kreiranje i implementacija ove mobilne aplikacije o sveobuhvatnom pristupu spolnom i reproduktivnom zdravlju mladih i budućih generacija, bude dostupan, kontinuiran, interaktivan, privlačan i učinkovit način edukacije mladih s ciljem povećanja razine znanja i svijesti mladih, smanjenja udjela spolno prenosivih infekcija u društvu, povećanju cijepljenja i drugih oblika zaštite, pravovremenog i uspješnog liječenja te u konačnici ostvarenju i održavanju što boljeg spolnog i reproduktivnog zdravlja.

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..