Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima za promet lijekovima na daljinu putem interneta- Komentari i primjedbe HFD-a Hrvatska

Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima za promet lijekovima na daljinu putem interneta- Komentari i primjedbe HFD-a

U prilogu možete pročitati sljedeće komentare i primjedbe na nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima za promet lijekovima na daljinu putem interneta, koje je Hrvatsko farmaceutsko društvo dostavilo Hrvatskoj ljekarničkoj komori ...

 

 

Poštovani,

U prilogu možete pročitati sljedeće komentare i primjedbe na nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima za promet lijekovima na daljinu putem interneta, koje je Hrvatsko farmaceutsko društvo dostavilo Hrvatskoj ljekarničkoj komori:

 

·         Ovaj Pravilnik nije nužno donositi žurno jer konkretizacija uvođenja internet prodaje lijekova u Hrvatskoj kao i u EU nije predmet opće liberalizacije tržišta lijekova sa fiksno zadatim terminskim rokom. Osim toga  najvažnije je da takav oblik prometovanja lijekova koji se izdaju bez recepta  bude usklađena s našim stvarnim nacionalnim zdravstvenim potrebama te zahtjevima sigurnosti u nacionalnom prometu  lijekovima i u farmakoterapiji. Predlažem inzistiranje na provođenju stručne rasprave na širu temu prometa lijekova putem interneta, u kojoj bi se objektivno sagledati svi čimbenici (sigurnosni, terapijski, ekonomski, socijalni i dr.) takvog oblika prometa lijekova i njegovog utjecaja na zdravlje u Hrvatskoj.

 

·         Kao jedini prihvatljivi oblik prometa lijekovima na daljinu putem interneta u Hrvatskoj smatram oblik u kojem će se naručeni bezreceptni  lijek putem interneta isključivo i jedino izdavati naručitelju/korisniku u samoj ljekarni, bez ikakve mogućnosti dostave/isporuke lijekova na adresu naručitelja/korisnika. To isto je već naznačeno i u poslanom dopisu mišljenja HLJK na naznačeni tekst nacrta Pravilnika.

 

·         Po pitanju konkretnih primjedbi na odredbe u tekstu nacrta Pravilnika u svemu potvrđujem valjanost i značaj primjedbi iz dopisa HLJK,klasa: 011-01/15-01/05; urbr: 330-01-15-2 od 30.06.2015., osim za čl. 11. gdje se u stvari trebaju brisati stavci 8. i 9. Sve ove primjedbe temeljim i na generalnom zahtjevu predlagatelju/zakonodavcu da odustane od postavljenog/predloženog oblika prometa lijekovima na daljinu putem interneta u Hrvatskoj koji predviđa dostavu/isporuku lijeka na kućnu adresu naručitelja/korisnika.

 

·         U slučaju da predlagatelj/zakonodavac ne odustane od postavljenog/predloženog oblika prometa lijekovima na daljinu putem interneta u Hrvatskoj, koji predviđa dostavu/isporuku lijeka na kućnu adresu naručitelja/korisnika, smatram većinu odredbi u prijedlogu nacrta Pravilnika neadekvatnim i stručno nedorečenim.

 

 

Mr.sc. Darko Takač, mag.pharm., spec.

Predsjednik Hrvatskog farmaceutskog društva

 

U Zagrebu, 9. srpnja 2015.

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..