Objavljen drugi Dodatak četvrtom (on-line) izdanju Hrvatske farmakopeje s oznakom 4.2. Hrvatska

Objavljen drugi Dodatak četvrtom (on-line) izdanju Hrvatske farmakopeje s oznakom 4.2.

Objavljen je drugi Dodatak četvrtom (on-line) izdanju Hrvatske farmakopeje s oznakom 4.2. Dodatak HRF 4.2 odgovara Dodatku Ph. Eur. 9.2, objavljenom u siječnju 2017. god. Novi i revidirani tekstovi stupaju na snagu 1. srpnja 2017. godine, a ispravljeni tekstovi objavljeni u Ph. Eur. 9.2 stupili su na snagu do 28. veljače 2017. god. (ako nije drugačije navedeno).

 

 

Objavljen je drugi Dodatak četvrtom (on-line) izdanju Hrvatske farmakopeje s oznakom 4.2. Dodatak HRF 4.2 odgovara Dodatku Ph. Eur. 9.2, objavljenom u siječnju 2017. god. Novi i revidirani tekstovi stupaju na snagu 1. srpnja 2017. godine, a ispravljeni tekstovi objavljeni u Ph. Eur. 9.2 stupili su na snagu do 28. veljače 2017. god. (ako nije drugačije navedeno).

Kao i do sada, u poglavlju Komentari revidiranih tekstova objavljenih u Dodatku 9.2 Ph. Eur. može se naći sažeti prikaz izmjena tekstova objavljenih u ovom Dodatku.

Ovoga puta u Hrvatsku farmakopeju uvršten je prijevod monografije srebrovog nitrata (0009). Ova monografija nastavak je objavljivanja prijevoda monografija na temelju upita iz Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije. HALMED također poziva ostale kolege da nam se obrate sa svojim potrebama za prijevodima tekstova Europske farmakopeje.

Svaki Dodatak cjelovito je izdanje Hrvatske farmakopeje u koji su unesene sve novosti i korekcije/izmjene iz odgovarajućeg dodatka Europske farmakopeje te se u njemu farmakopeja može cjelovito pretraživati.

U Agenciji za lijekove i medicinske proizvode možete nabaviti licencu za korištenje svih izdanja farmakopeje i dodataka tijekom razdoblja od godine dana. Cijena jedne licence je 930,00 kuna + PDV. Svaku licencu moguće je koristiti na dva računala. Za registraciju kliknite ovdje ispunite zahtjev traženim podacima. Kad ispunite tražene podatke možete ispisati ponudu za licencu. Po uplati će vam biti aktiviran pristup farmakopeji i o tome ćete dobiti automatsku obavijest e-mailom u kojem ćete dobiti odgovarajuću zaporku za ulaz u farmakopeju.

Nakon otvaranja HRF automatski se otvara važeće izdanje/dodatak, a sva dostupna izdanja/dodatke, s cjelovitom farmakopejom, možete otvarati za pretraživanje klikom na izborniku „Izdanje“ u zaglavlju farmakopeje.

Za pregled demo verzije kliknite ovdje.

 

 

PRIPREMILA:

Planinka Jakšić, mag. pharm., HALMED

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..