Objavljeni podaci o ukupnim prijenosima vrijednosti prema liječnicima i zdravstvenim organizacijama Hrvatska

Objavljeni podaci o ukupnim prijenosima vrijednosti prema liječnicima i zdravstvenim organizacijama

Dvadeset pet inovativnih farmaceutskih kompanija koje posluju u Hrvatskoj objavile su podatke o ukupnim prijenosima vrijednosti prema liječnicima i zdravstvenim organizacijama tijekom prošle godine koji su iznosili najmanje 105,3 milijuna kuna, od čega se oko 42,2 milijuna ili 40 posto odnosi na zdravstvene radnike, rečeno je u petak na konferenciji za novinare Inovativne farmaceutske inicijative.

 

Prema zdravstvenim organizacijama izvršen je prijenos vrijednosti u iznosu od najmanje 38,6 milijuna kuna, ili 36,7 posto ukupne prenesene vrijednosti, a čak 24,5 milijuna kuna ili 23,3 posto uloženo je u istraživanje i razvoj.

Tim sredstvima inovativna farmaceutska industrija je, primjerice, kroz sponzorstva i donacije omogućila realizaciju projekata zdravstvenih organizacija, a zahvaljujući financijskoj potpori farmaceutskih kompanija realizira se i najveći dio obavezne edukacije liječnika, bez koje ne mogu obnavljati licence. U skladu s hrvatskim zakonima, farmaceutske kompanije poimence su objavile podatke o prijenosu vrijednosti prema liječnicima isključivo uz potpisanu privolu, a takvih je u Hrvatskoj oko 12 posto.

 

87 posto građana slaže se da liječnici imaju pravo na pravičnu naknadu za stručna predavanja

Pored stručnog usavršavanja liječnika, suradnja industrije i zdravstvenih radnika odnosi se i na sudjelovanje na medicinskim i edukativnim sastancima, gdje liječnici ustupaju svoja stručna znanja, vrijeme i rad, za što primaju pravičnu naknadu. Da na to imaju pravo, slaže se i velika većina hrvatskih građana. Prema istraživanju agencije Ipsos iz veljače ove godine, njih 87 posto podržava honoriranje stručnih predavanja te pokrivanje troška smještaja, putovanja i kotizacije na stručnim edukativnim skupovima od strane industrije.

Čak 97 posto građana podržava redovno sudjelovanje liječnika na stručnim edukativnim skupovima, a njih 89,4 posto podržava javnu objavu podataka o prijenosu vrijednosti. 

"Ovo je veliki iskorak inovativne farmaceutske industrije prema punoj transparentnosti i smatramo kako time možemo samo unaprijediti suradnju sa zdravstvenim profesionalcima, čime se najbolje medicinske prakse približavaju pacijentima", rekla je predsjednica Upravnog vijeća IF-ja Tatjana Tomljanović.

Izvršni direktor Udruženja Sani Pogorilić objasnio je kako su zdravstveni radnici nezamjenjivi partneri u potrazi za učinkovitim lijekom od faze kliničkih istraživanja do dijeljenja najbolje kliničke prakse i razmjene informacija o tome kako lijekovi djeluju na bolesnike. 

"Upravo zahvaljujući razmjeni znanja između industrije i zdravstvenih radnika, kao i razmjeni iskustava na stručnim skupovima, mijenja se tijek i ishod mnogih bolesti. U suradnji sa zdravstvenim radnicima, inovativna industrija iznašla je rješenja za brojne dosad neizlječive bolesti, a na pragu smo još niza revolucionarnih otkrića", zaključio je Pogorilić.

Objava podataka o prijenosu vrijednosti, ustvrdio je, jača povjerenje i osigurava bolje razumijevanje odnosa industrije sa zdravstvenim radnicima i organizacijama.

Objava podataka od ove godine postaje uobičajena praksa inovativne farmaceutske industrije u 33 zemlje, a prijenosi vrijednosti bilježe se tijekom godine i javno objavljuju do 30. lipnja iduće godine.

 

IZVOR: Hina, iF!

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..