Očitovanje Hrvatskog farmaceutskog društva na opskrbu receptnim lijekovima proizvođača MSD u ljekarnama Hrvatska

Očitovanje Hrvatskog farmaceutskog društva na opskrbu receptnim lijekovima proizvođača MSD u ljekarnama

Nastavno na ugovorenu ekskluzivnu distribuciju receptnih lijekova proizvođača Merck Sharp & Dohme (MSD) od strane veledrogerije PHOENIX Farmacija d.d., Hrvatska ljekarnička komora uputila je dopise prema Ministarstvu zdravlja, HZZO-u i tvrtki MSD, ukazujući na moguće probleme u dostupnosti lijekova proizvođača MSD. Pritom je jasno ukazano na problem moguće nedostupnosti MSD-jevih lijekova zbog nemogućnosti poštivanja ugovorenih rokova plaćanja ljekarni prema svojim dobavljačima uslijed kašnjenja HZZO-a u podmirenju svojih obveza prema ljekarnama.

Nadalje, na nedavno održanom 5. hrvatskom kongresu farmacije u Rovinju se u okviru tematske sekcije Farmaceutski management i marketing navela prethodno opisana problematika moguće nedostupnosti MSD lijekova, slijedom kojeg je u Hrvatsko farmaceutsko društvo pristigao dopis Odvjetničkog društva Magličić-Migić-Bosnić j.t.d. (zastupaju tvrtku MSD) u kojem se iskazuje nezadovoljstvo na izlaganje opisane problematike.

Hrvatsko farmaceutsko društvo uputilo je dopis prema Odvjetničkom društvu Magličić-Migić-Bosnić j.t.d. koji zastupaju MSD, te isti dopis prenosimo u cijelosti prema stručnoj javnosti - članstvu Hrvatskog farmaceutskog društva:

 

Odvjetničko društvo Magličić-Migić-Bosnić j.t.d

n/p   mr.sc. Vesne Magličić

Zagreb, Mihanovićeva  14

 

Merck Sharp&Dohme d.o.o.

n/p dr.med. Denisa Vujičića, direktora

Zagreb, Heinzelova 62 A

U Zagrebu, 2. lipnja 2015. godine

 

PREDMET:

Inicijativa da ljekarnici nezakonito utječu na liječnike kako ne bi propisivali MSD-ove lijekove.

 

 

Poštovana gospođo,

poštovani gospodine,

 

Nastavno na Vaš dopis (dopis Odvjetničkog društva Magličić-Migić-Bosnić j.t.d. od 27. svibnja 2015.) koji ste dostavili Hrvatskom farmaceutskom društvu i u kojem iskazujete nezadovoljstvo usmenim izlaganjem stručnog rada mag.pharm. Ante Mandića pod nazivom “Važnost kvalitete u ljekarničkom poslovanju“ na održanom 5. Hrvatskom kongresu farmaciju u Rovinju šaljemo Vam sljedeće očitovanje:

 

Na naznačenom Kongresu održano je ukupno 134 usmenih izlaganja znanstvenih i stručnih radova u nekoliko različitih tematskih cjelina. U programskom dijelu Kongresa imali smo iznimnu čast ugostiti veliki broj gostujućih pozvanih ili prijavljenih predavača iz područja: akademske i primijenjene farmaceutske znanosti, zdravstvene i ostale farmaceutske regulative, poslovnog upravljanja u farmaciji te ljekarničke prakse. Hrvatsko farmaceutsko društvo je predavače pozvalo na temelju njihovih znanstvenih i stručnih referenci te prijava za određeno tematsko područje.  Kao organizator ne smijemo i nismo sudjelovali u kreiranju izlaganja, niti smo ih trebali autorizirati jer bi time ugrožavali slobodu izražavanja istraživačkih, znanstvenih i stručnih rezultata, principa i normi. Temeljem povratnih reakcija sudionika Kongresa, slobodni smo objektivno zaključiti  kako su naši predavači održali svoja izlaganja na primjerenoj stručnoj i znanstvenoj razini, a što i jest bio cilj ovog Kongresa. Vjerujemo kako će  većina prikazanih zaključaka u predavanjima ili posterskim prezentacijama imati pozitivan utjecaj na svakodnevnu farmaceutsku praksu, u skladu sa principima  farmaceutske izvrsnosti, etike te dobre zdravstvene dobiti za pacijente i zajednicu u cjelini.

 

Prikazani prijedlozi standardnih operativnih postupka u izlaganju mag.pharm. Ante Mandića individualizirane su procedure u sustavu upravljanja kvalitetom zdravstvene ljekarničke ustanove u kojoj je on ravnatelj, pa nema osnova da se o istima izjašnjava Hrvatsko farmaceutsko društvo, a posebno zato jer te postupke nije razmatralo ili propisalo neko od tijela Hrvatskog farmaceutskog društva.

 

Napominjemo Vam da proaktivno pratimo i analiziramo stanje u hrvatskoj farmaciji te smatramo da je organizacija ljekarničkog poslovanja izuzetno značajna tematika o kojoj se ljekarnici trebaju kontinuirano educirati i nadograđivati, kako bi bili što učinkovitiji i uspješniji u pružanju farmaceutske i šire zdravstvene skrbi. U skladu s tim pristupom kolega Ante Mandić, mag.pharm., MBA, je sudionicima Kongresa prezentirao važnost kvalitete, standardizacije operativnih postupaka i učinkovitog upravljanja u ljekarničkom sustavu, a sve u primarnom interesu farmaceutske skrbi o pacijenatu. Mag.pharm. Ante Mandić, MBA, je dopredsjednik Udruge ljekarnika pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca i voditelj Radne skupine za ljekarništvo i zdravstvenu zaštitu pri Hrvatskom farmaceutskom društvu pa s tog osnova ima cjeloviti uvid u stanje organiziranosti i poslovanja ljekarništva u Republici Hrvatskoj . Vjerujemo da je reakcija Vas i Vašeg klijenta -  farmaceutske tvrtke Merck Sharp & Dohme d.o.o. Zagreb, dobrim dijelom posljedica nedovoljne informiranosti o svim bitnim detaljima tog izlaganja.

 

Nadalje analizirajući Vašu reakciju u dostavljenim dopisima Hrvatskom farmaceutskom društvo, ne nalazimo da je prijedlog postupanja s lijekovima proizvođača Merck Sharp & Dohme  prezentiran od strane mag.pharm. Mandića, protivan Zakonu o lijekovima, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o zdravstvenom osiguranju, a posebno nije u  suprotnosti  s odredbama Pravilnika o načinu  propisivanja i izdavanja lijekova na recept (u daljem tekstu: Pravilnik)  i Kodeksom ljekarničke etike i deontologije, na način  na koji je to navedeno u Vašem dopisu zdravstvenoj ustanovi Mandis-Pharm ljekarna Zagreb od 27.05.2015.g. (dostavljen nam je u prilogu nama naslovljenog dopisa).

 

Imajući u vidu odredbu čl. 15.a. st. 2. Pravilnika, naše je mišljenje da ljekarna ne postupa protivno obvezi osiguravanja prikladne i neprekinute opskrbe lijekovima kada ne drži na zalihi lijekove koje može pribaviti najkasnije u roku od 3 dana ili može izdavanje odnosnoga lijeka osigurati u drugoj  ljekarni.

 

Sasvim suprotno Vašim prosudbama, mišljenja smo da je opskrba lijekovima koja se odvija na način određen Pravilnikom i prikladna i neprekinuta, te da se njome osigurava jednakost osiguranih osoba u  postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite i ostvarivanje prava na lijekove s osnovne i dopunske liste HZZO-a.

 

Također, mišljenja smo da ponuda jednakovrijednog lijeka osiguranoj osobi, učinjena u dogovoru s liječnikom, nije protivna ni zakonskim propisima ni odredbama Pravilnika. Na takav zaključak izravno upućuje odredba članka 15.a stavka 6. koja regulira istovjetnu proceduru za lijekove koji se izdaju na ponovljivi recept. Ponuda za izdavanje istovrsnog lijeka koja se temelji na odluci liječnika koji ordinira lijek ne predstavlja povredu prava osigurane osobe od strane ljekarnika.

 

Prijedlog da se naručeni lijek, koji osigurana osoba do isteka trećeg dana nije podigla, vrati veledrogeriji, ne smatramo postupanjem protivno odredbama pozitivnih propisa u Republici Hrvatskoj. Mišljenja smo da se radi o mogućem i dopuštenom uređenju ugovornog odnosa ljekarne i dobavljača koji ni na koji način ne zadire u prava i jednaki tretman svih  osiguranih osoba.

 

Zbog svega navedenoga mišljenja smo da odnosni prijedlog postupanja s lijekovima nije protivan obvezama magistra farmacije kako su iste definirane odredbama Kodeksa ljekarničke etike i deontologije i Pravilima dobre ljekarničke prakse, te da takav prijedlog ne znači davanje prednosti interesima ljekarnika u  odnosu na interese pacijenta i ne pretpostavlja postojanje nekog nelojalnog dogovora između magistra farmacije i liječnika na štetu pacijenta.

 

Nažalost prosuđujemo da se Vaše ocjene očito temelje na insinuaciji da će liječnici protivno svojem znanju, profesionalnoj savjesti i stručnoj ocjeni omogućiti izdavanje jednakovrijednog lijeka na štetu pacijenta, pa takvu insinuaciju a  limine  odbacujemo.

 

Dielujući konstruktivno prema svim segmentima u Republici Hrvatskoj vezanim za farmaceutsku djelatnost, a posebno u smislu rješavanja otvorenih pitanja u ljekarništvu te u opskrbi lijekovima, Hrvatsko farmaceutsko društvo pokreće prema Vama – tvrtki Merck Sharp & Dohme d.o.o. Zagreb, inicijativu za žurnim održavanjem radnog sastanka na temu: “Problematike opskrbe tržišta Hrvatske s lijekovima – poslovanje i sigurnost opskrbe”. Voljni smo prema prethodnom dogovoru sa Vama osigurati nazočnost na sastanku većine relevantnih sudionika vezanih za ovu problematiku (Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore I dr.). Inicijativa je otvorena i molimo Vas da se prema njoj očitujete. Za mjesto održavanja sastanka predlažemo Ljekarnički dom Hrvatskog farmaceutskog društva – Zagreb, Masarykova 2.

 

Ovu inicijativu temeljimo i na nastalim problemima vezanim za Vaš poslovni koncept koji  se temelji na tenderskoj distribuciji, a primjenjujete ga u Republici Hrvatskoj od 1. travnja 2015.. Tim poslovnim konceptom distribucije lijekova narušen je dosadašnji model poslovanja, koji je prihvaćen od strane svih ostalih relevantnih poslovnih subjekata (proizvođača lijekova, veledrogerija, ljekarni itd.). Vaš novi jednostrano donjeti poslovni koncept nosi i određene poslovne rizike za Vas i za ljekarne pa o njima treba razgovarati. Svi subjekti opskrbe lijekovima imaju za sada razumijevanje za tešku ekonomsku situaciju u našoj državi kao I  u sustavu zdravstva. Sa Vaše strane uvedeno plaćanje za Vaše lijekove u roku od 60 dana u stanju u kojem “glavni kupac lijekova u Republici Hrvatskoj” -  HZZO-o ljekarnama te iste lijekove plaća s prosječnom odgodom od 200 dana, nije moguće bez poslovnog gubitka ljekarni čime se ugrožava njihova poslovna opstojnost te dugoročno gledano uredna opskrba stanovništva lijekovima. Začuđuje nas Vaša odluka da primjenjujete mjere “prisilnog poslovanja” prema najosjetljivijem segmentu opskrbe lijekovima - ljekarnama i ljekarništvu. S tim problemom u poslovanju i održivosti hrvatskih ljekarni već Vas je upozorila Hrvatska ljekarnička komora u dopisu upućenom 20. ožujka 2015. Iza stavova iz tog dopisa u cijelost stoji te ih podržava Hrvatsko farmaceutsko društvo .

 

U očekivanju odgovora srdačno Vas pozdravljamo,

 

mr. sc. Darko Takač, mag. pharm., spec.

Predsjednik Hrvatskog farmaceutskog društva                                          

 

 

doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm.

Izvršna direktorica Hrvatskog farmaceutskog društva

 

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..