Održan sastanak predsjednika HFD-a s ministrom zdravlja – delegirano Povjerenstvo za strategiju razvoja ljekarništva Ministarstva zdravlja za analizu ljekarničke mreže Hrvatska

Održan sastanak predsjednika HFD-a s ministrom zdravlja – delegirano Povjerenstvo za strategiju razvoja ljekarništva Ministarstva zdravlja za analizu ljekarničke mreže

U Ministarstvu zdravlja RH je 28. srpnja 2016. održan radni sastanak ministra zdravlja, doc. dr. Darija Nakića, dr. med. i predsjednika Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD), mr. sc. Darka Takača, mag. pharm. spec., na temu predloženih izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojima će se osnivati ljekarne i rada imenovanog Povjerenstva za strategiju razvoja ljekarništva MZ RH.
Predsjednik HFD-a, mr.sc. Takač, ujedno je odlukom ministra zdravlja imenovan predsjednikom Povjerenstva za strategiju razvoja ljekarništva Ministarstva zdravlja.
Ovom prigodom Hrvatsko farmaceutsko društvo zahvaljuje na odličnoj višesmjernoj komunikaciji i stručnoj suradnji sa Komorom i svim udruženjima koje štite interese svojih članova iz ljekarništva, svim njihovim angažiranim predstavnicima koji su vrlo profesionalno pristupili svojim ulogama, kao i ministru Nakiću na današnjem održanom sastanku, koji je prije svega bio konstruktivan, operativan i otvoren u smislu rasprave o stručnoj problematici vezano za ljekarništvo, pri čemu su se na kraju dana našla optimalna rješenja za trenutno stanje, uvažavajući argumente ljekarničke struke kao partnera u zdravlju.

 

 

U Ministarstvu zdravlja RH  je 28. srpnja 2016. održan radni sastanak ministra zdravlja, doc. dr. Darija Nakića, dr. med. i predsjednika Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD), mr. sc. Darka Takača, mag. pharm. spec., na temu predloženih izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima za  određivanje područja na kojima će se osnivati ljekarne i rada imenovanog Povjerenstva za strategiju razvoja ljekarništva MZ RH.

Predsjednik HFD-a, mr.sc. Takač, ujedno je odlukom ministra zdravlja imenovan predsjednikom Povjerenstva za strategiju razvoja ljekarništva Ministarstva zdravlja, stoga je i u okviru ovog sastanka otvoren konstruktivni dijalog o ulozi konstituiranog Povjerenstva i dodijeljenim mu zadaćama, među kojima su navedene sljedeće, važne u kontekstu nedavno predloženih izmjena i nadopuna uvjeta za otvaranje ljekarni u turističkim mjestima (o čemu se struka u više navrata očitovala):

  • Analiza postojećeg stanja mreže ljekarni
  • Analiza kriterija za osnivanje ljekarni prema važećem Pravilniku
  • Prijedlog dodatnog kriterija (broj noćenja), i dr. ...

 

U skladu s javnim izražavanjem argumenata za povlačenjem spornih izmjena i dopuna Pravilnika (zajednički dopis HFD-a i UPUZ- Udruge poslodavaca u zdravstvu – Stručno vijeće za ljekarništvo), u otvorenom razgovoru predsjednik HFD-a, mr. sc. Takač, je još jednom stručno argumentirao i objektivno prikazao pravni status, usuglašene zahtjeve svih udruženja koji zastupaju ljekarnike, ljekarništvo ili promet lijekovima (HLJK, HFD, UPUZ- Stručno vijeće za ljekarništvo, HUP-Udruga ljekarnika, HGK-Udruženje trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima), pozvavši da se prekine pokrenuti postupak izmjena i dopuna Pravilnika.

Obzirom na dodijeljene zadaće, složili su se kako bi Povjerenstvo za strategiju razvoja ljekarništva trebalo napraviti cjelovitu analizu stanja ljekarničke mreže i ljekarništva RH s prijedlogom sustavnog unaprjeđenja stanja i kriterija za osnivanje ljekarni, što je jedna od zadaća Povjerenstva koje okuplja predstavnike ljekarničke struke iz svih relevantnih udruženja te svih razina ljekarništva.

Pri tome je istaknuta potreba da ljekarnici trebaju preuzeti veću odgovornost za svoju održivost, kvalitetu i razvoj kao specifična zdravstvena djelatnost i tzv. regulirana struka.

Ministar zdravlja je pokazao puno razumijevanje za takav pristup i odgovornost ljekarničke struke, te se složio temeljem višestruko prikazanih argumenata tijekom proteklog razdoblja, kako bi se u promjenu Pravilnika trebalo ići tek nakon što se temeljito analizira stanje i sustavno, lege artis, evaluiraju prijedlozi za unaprjeđenje ljekarničke skrbi u okviru javne zdravstvene mreže.

Imenovano Povjerenstvo za strategiju razvoja ljekarništva započet će sa svojim odgovornim i zahtjevnim radom vrlo skoro, kako je zaključeno na sastanku s ministrom Nakićem, koji je na taj način pokazao svoju spremnost na dijalog s ljekarničkom strukom, uz jasno prezentirane činjenice koje idu na korist svih korisnika i pružatelja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj.

Radni sastanak ministra Nakića i mr. sc. Takača, kao predsjednika Povjerenstva za strategiju razvoja ljekarništva pri Ministarstvu zdravlja, prethodio je dogovorenom sastanku ministra zdravlja s predstavnicima Radne skupine za izradu konačnog prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne, koji su se potom s ministrom složili kako bi konstituirano Povjerenstvo za strategiju razvoja ljekarništva trebalo temeljito, stručno i kvalitetno ocijeniti sve aktivnosti vezane uz ljekarništvo u okviru mreže javne zdravstvene službe u interesu svih dionika zdravstvenog sustava.

Ovom prigodom Hrvatsko farmaceutsko društvo zahvaljuje na odličnoj višesmjernoj komunikaciji i stručnoj suradnji sa Komorom i svim udruženjima koje štite interese svojih članova iz ljekarništva, svim njihovim angažiranim predstavnicima koji su vrlo profesionalno pristupili svojim ulogama, kao i  ministru Nakiću na današnjem održanom sastanku, koji je prije svega bio konstruktivan, operativan i otvoren u smislu rasprave o stručnoj problematici vezano za ljekarništvo, pri čemu su se na kraju dana našla optimalna rješenja za trenutno stanje, uvažavajući  argumente ljekarničke struke kao partnera u zdravlju.

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..