Predsjednik HFD-a uputio ministru zdravlja Mišljenje na nacrt prijedloga Pravilnika o osnivanju novih ljekarni u turističkim mjestima sa zahtjevom za obustavom svih postupaka u donošenju Hrvatska

Predsjednik HFD-a uputio ministru zdravlja Mišljenje na nacrt prijedloga Pravilnika o osnivanju novih ljekarni u turističkim mjestima sa zahtjevom za obustavom svih postupaka u donošenju

Predsjednik Hrvatskog farmaceutskog društva, mr.sc. Darko Takač, mag.pharm., uputio je 8. srpnja 2016. Ministru zdravlja doc.dr.sc. Dariju Nakiću Mišljenje o nacrtu/prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne sa zahtjevom za obustavu postupka e-savjetovanja i donošenja.
U nastavku prenosimo cjeloviti tekst.

 

U Zagreb, 8. srpnja 2016.

 

 

Poštovani gospodine Ministre,

Hrvatsko farmaceutsko društvo pozorno je analiziralo nacrt/prijedlog Vašeg Ministarstva u svezi izmjena i dopuna važećeg Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne, a koji se nalazi u postupku e-savjetovanja, te izražava sljedeće mišljenje i stav:

● Predloženi nacrt dopuna Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne nije kvalitetno sadržajno oblikovan i svrhovit, nije utemeljen na objektivnoj i stručnoj prosudbi potreba opskrbe i dostupnosti lijekova u turističkim regijama i u ljekarništvu Hrvatske te ne predstavlja doprinos boljoj i kvalitetnijoj dostupnosti lijekova i ljekarničke skrbi.

● Slijedom toga molimo Vas da povučete ovaj nacrt prijedloga iz postupka e-savjetovanja s javnošću te da obustavite započete pravne i druge aktivnosti ovog postupka izmjene i dopune navedenog Pravilnika.

 

Obrazloženje:

Odredbe sada važećeg Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne u cijelosti i kvalitetno omogućavaju osnivanje ljekarni u turističkim regijama i kategoriziranim turističkim naseljima te osiguravaju svakom turistu dostupnu ljekarničku skrb i potrebiti lijek, pa nije potrebno raditi izmjenu i dopunu ovog regulatornog akta.

Predloženi kriterij turističkih noćenja nije razrađen i dobar. Iz njega nisu isključeni domaći turisti, na koje otpada više od 25 %  evidentiranih noćenja, a koji najčešće osiguravaju potrebne lijekove u svojem mjestu stalnog boravka. Pravno oblikovane odredbe u nacrtu Pravilnika i ostaloj pravnoj regulativi u Republici Hrvatskoj ne osiguravaju potpunu sustavnost, transparentnost i odgovornost u davanju podataka o broju turističkih noćenja (posebice za općine i gradske četvrti). Priliv turista u turističkim regijama nije stalan, u smislu boravka turista tijekom cijele godine i najčešće sezona traje kraće od 3 mjeseca. Zato se kao objektivno rješenje eventualnih teškoća u ljekarništvu  nameće potreba da postojeće ljekarne pojačaju svoj rad i bolje prilagode radno vrijeme tijekom sezone, a ne da se poveća njihov broj. Bolju organiziranost postojećih resursa zdravstvene službe u turističkim područjima  možemo osigurati većim nadzorom i odgovornošću tijela regionalne uprave te jačanjem kapaciteta i organizacije službe hitne medicinske pomoći kako je predloženo u zaključcima Radne skupine za reformu hitne medicine MZ RH.

U obrazloženju prijedloga nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne naznačena je „ocjena/prosudba da je potrebno omogućiti još veću dostupnost ljekarničke skrbi na područjima koja ostvaruju izuzetno veliki broj turističkih noćenja“, koja se ne referira na niti jednu stručnu ekspertizu i istraživanje. Slijedom toga potrebno je prethodno sustavno i stručno  istražiti koliko turisti koriste usluga zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj te koliko lijekova podižu na recept putem Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO). Prema nama dostupnim podatcima i informacijama turisti su u zadnjih 10-tak godina bili zadovoljni uslugama koje pružaju hrvatske ljekarne. 

S obzirom na izloženo smatramo utemeljenim da povučete ovaj nacrt prijedloga iz postupka e-savjetovanja s javnošću kao i da obustavite u cijelosti sve započete pravne i druge aktivnosti ovog postupka izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne.

U očekivanju odgovora srdačno Vas pozdravljamo,

 

mr. sc. Darko Takač, mag. pharm., spec.

Predsjednik Hrvatskog farmaceutskog društva   

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..