Predstavnici Hrvatskog farmaceutskog društva na radnom sastanku s Ministrom zdravstva prof. dr. sc. Milanom Kujundžićem Hrvatska

Predstavnici Hrvatskog farmaceutskog društva na radnom sastanku s Ministrom zdravstva prof. dr. sc. Milanom Kujundžićem

U Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske održan je u srijedu, 25.siječnja 2017., radni sastanak Ministra zdravstva, prof. dr. sc. Milana Kujundžića i njegovih suradnika sa izaslanstvom HFD u sastavu: mr. sc. Darko Takač, mag. pharm., spec. (predsjednik HFD-a), doc. dr. sc. Maja Jakševac-Mikša, mag. pharm. (izvršna direktorica HFD-a) te prof. dr. sc. Vesna Bačić-Vrca, mag. pharm. (dopredsjednica HFD-a).

 

U Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske održan je u srijedu, 25.siječnja 2017., radni sastanak Ministra zdravstva, prof. dr. sc. Milana Kujundžića i njegovih suradnika sa izaslanstvom HFD u sastavu: mr. sc. Darko Takač, mag. pharm., spec. (predsjednik HFD-a), doc. dr. sc. Maja Jakševac-Mikša, mag. pharm. (izvršna direktorica HFD-a) te prof. dr. sc. Vesna Bačić-Vrca, mag. pharm. (dopredsjednica HFD-a).

Predstavnici HFD upoznali su našeg resornog ministra sa aktivnostima Hrvatskog farmaceutskog društva.

Na sastanku je ujedno razmatran i dogovaran način suradnje te aktivno uključivanja Hrvatskog farmaceutskog društva u nastavak izrade razvoja strategije ljekarništva, unaprjeđenje racionalne farmakoterapije i ukupni doprinos hrvatskom zdravstvenom sustavu. 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..