Rezervirajte datum! Dan zdravstvenih karijera na Medicinskom fakultetu u Zagrebu! Hrvatska

Rezervirajte datum! Dan zdravstvenih karijera na Medicinskom fakultetu u Zagrebu!

Nakon prošlogodišnjeg iznimnog uspjeha u organizaciji Dana liječničkih karijera, Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ove godine organizira Dan zdravstvenih karijera, s ciljem okupljanja svih zdravstvenih struka i kreiranja dijaloga o mogućnostima razvoja karijere u zdravstvu ...
Hrvatsko farmaceutsko društvo, kao i prošle godine, podržat će ovu inicijativu s ciljem privlačenja visokoobrazovanog zdravstvenog kadra u farmaciju te promicanja svih mogućnosti koje farmacija nudi, uz ukazivanje na doprinos farmaceuta u zdravstvenom sustavu u budućnosti ...

 Prošle godine je Dan liječničkih karijera u Republici Hrvatskoj organiziran kako bi liječnici, medicinske sestre i ostali zdravstveni stručnjaci svoju profesionalnu karijeru ostvarili u Hrvatskoj. Dan liječničkih karijera u Republici Hrvatskoj organizirao se unatoč činjenici da se za liječnike i sve ostale zdravstvene djelatnike u Hrvatskoj neprestano organiziraju događanja i sajmovi koji potiču odlazak u inozemstvo kako bi liječnici, medicinske sestre i ostali svoju profesionalnu karijeru ostvarili u drugim zemljama.

Kako većina mladih liječnika zapravo nije znala te nije imala ni priliku saznati koje su sve mogućnosti unutar hrvatskog zdravstvenog sustava, Dan liječničkih karijera bio je izvrsna prigoda za okupljanje svih relevantnih dionika u zdravstvu kako bi se demonstriralo mladim liječnicima da Hrvatska nudi mnoštvo prilika za napredovanjem i ispunjavanjem profesionalnih ambicija!

 

 

Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, organizator Dana zdravstvenih karijera, osnovao je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sa željom za aktivnim utjecanjem na buduće zapošljavanje svojih studenata, ali i drugih liječnika i zdravstvenih stručnjaka u Hrvatskoj, kako bi im se olakšalo pronalaženje radnog mjesta te pomoglo u najprimjerenijem izboru specijalizacije i nastavku karijere. Ovogodišnji Dan zdravstvenih karijera bit će jedinstvena prigoda da se napravi prvi korak prema realizaciji istih ciljeva okupljajući sve zdravstvene struke.

Hrvatsko farmaceutsko društvo, koje promiče važnost i ugled farmaceutske profesije i kroz suradnju s ostalim strukama u zdravstvu, preporučuje svim partnerima, farmaceutskim kompanijama, veledrogerijama, kliničko-istraživačkim institucijama, javnozdravstvenim institucijama, regulatornim tijelima i dr., da podrže ovu inicijativu te sudjeluju u predstavljanju mogućnosti za razvoj karijera u zdravstvu i zdravstvenoj industriji.

 

Kada i gdje je previđeno održavanje Dana zdravstvenih karijera u RH?

Predviđeno vrijeme održavanja je 9.-10. lipnja 2017.g. (petak) u zgradi dekanata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3, 10 000 Zagreb.

 

Uskoro više informacija o samom događanju.

U prilogu pogledajte zaključke prošlogodišnjeg Dana liječničkih karijera: OVDJE

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..