Sekcija za javno ljekarništvo HFD-a, HZJZ i KoHOM suglasni: "Liječnici i ljekarnici zajednički će promicati svijest o važnosti cijepljenja protiv gripe te educirati širu i stručnu javnost!" Hrvatska

Sekcija za javno ljekarništvo HFD-a, HZJZ i KoHOM suglasni:

Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD) - Sekcija za javno ljekarništvo uključila se u nacionalnu javnozdravstvenu kampanju GRIPASTOP, te će u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ) - Nacionalnim centrom Svjetske zdravstvene organizacije za influencu i Koordinacijom hrvatskih liječnika obiteljske medicine (KoHOM) provoditi aktivnosti savjetovanja pacijenata o sezonskoj imunizaciji u ordinacijama obiteljske medicine i ljekarnama ...

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD) - Sekcija za javno ljekarništvo uključila se u nacionalnu javnozdravstvenu kampanju GRIPASTOP, te će u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ) - Nacionalnim centrom Svjetske zdravstvene organizacije za influencu i Koordinacijom hrvatskih liječnika obiteljske medicine (KoHOM) provoditi aktivnosti savjetovanja pacijenata o sezonskoj imunizaciji u ordinacijama obiteljske medicine i ljekarnama sa sljedećim ciljevima:

 

  • identificirati pacijente kojima se imunizacija preporuča, radi smanjenja rizika u kroničnih pacijenata, te smrtnosti u rizičnoj populaciji (kod mlađe dojenčadi, starijih osoba s kroničnim bolestima, imunosuprimiranih pacijenata i trudnica)
  • identificirati pacijente kod kojih je sezonska imunizacija kontraindicirana ili je ozbiljan rizik za zdravlje (pacijenti alergični na jaja, djeca mlađa od 6 mjeseci, pacijenti u akutnoj fazi upalnog procesa praćenog vrućicom itd.)
  • uputiti pacijente gdje i kada mogu pristupiti sezonskoj imunizaciji
  • povezati ljekarnike s liječnicima obiteljske medicine u promicanju prevencije i zaštite zdravlja zajedničkih pacijenata
  • jačati kompetencije i ulogu ljekarnika u savjetovanju pacijenata o sezonskoj imunizaciji
  • promicati uvjerenje i stav da je i ljekarna mjesto na kojem se razgovara o sezonskoj imunizaciji

 

 

Liječnici obiteljske medicine obaviješteni su i prenosit će pacijentima informaciju da se osim u ordinacijama obiteljske medicine i zavodima za javno zdravstvo, i u ljekarnama mogu dobiti detaljni savjeti o tome kome se cijepljenje preporuča a tko se ne smije cijepiti, te kada se treba javiti liječniku za više informacija.

 

 

U sklopu zajedničke kampanje liječnika i ljekarnika, u Hrvatskom farmaceutskom društvu organiziran je prigodni stručni Mini-simpozij "GRIPA - (NE)UKROĆENA GOROPADNICA"- Cijepljenje i savjetodavna uloga liječnika i ljekarnika. Ovaj stručni skup održan je 14. prosinca 2016. godine u zajedničkoj organizaciji Sekcije za javno ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) - Nacionalnog centra Svjetske zdravstvene organizacije za influencu te Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM).

Stručni skup je bio besplatan za sve liječnike i ljekarnike, a program je bio osmišljen kako bi aktivno uključio i liječnike obiteljske medicine i ljekarnike u nacionalni program osvještavanja važnosti cijepljenja u Hrvatskoj, te kako bi ljekarništvo, uz obiteljsku medicinu, bilo kroz ovakve kolaborativne projekte prepoznato kao pacijentima lako dostupan segment zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj.

 

 

Program je uključivao sljedeća predavanja:

 

- Gripa bolest koja obara s nogu

  dr. Vladimir Draženović, spec. virusolog

  voditelj Nacionalnog centra za influencu Svjetske zdravstvene organizacije

  Hrvatski zavod za javno zdravstvo

  i

  dr. sc. Andrea Barišin, dr. med., spec. epidemiolog

  Hrvatski zavod za javno zdravstvo- Liječnik obiteljske medicine i cijepljenje protiv gripe

  prim. Vjekoslava Amerl-Šakić, dr.med.

  Koordinacija hrvatske obiteljske medicine

 


- Gripa i cijepljenje- savjetodavna uloga ljekarnika

  Ingrid Kummer, mag. pharm., univ. mag. pharm.

  Sekcija za javno ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva

  Gradska ljekarna Zagreb- Promo strategije u modernom medijskom prostoru

  Vladimir Draženović, dr. med., spec. virusolog

  voditelj Nacionalnog centra Svjetske zdravstvene organizacije za influencu

  Hrvatski zavod za javno zdravstvo

 

 

Nakon izvanrednih izlaganja svih predavača, zaključeno je kako u svrhu podizanja svijesti o važnosti pravovremene prevencije gripe treba poticati još bolju i kvalitetniju kolaborativnu skrb između liječnika i ljekarnika, kao i kontinuirano provoditi odgovornu zdravstvenu izobrazbu (zdravstvenu pismenost - health literacy) medija i šire javnosti, a sve s ciljem destigmatizacije i demistificiranja najčešćih predrasuda vezanih uz gripu i cijepljenje protiv gripe.

 

U okviru kampanje je Sekcija za javno ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva je na svojem službenom portalu www.farmaceut.org pripremila uz koordinaciju s HZJZ i KoHOM-om, edukativne tekstove o gripi i cijepljenju, a više informacija možete pronaći na www.gripa.hr.

 

 

e-Farmaceut  |  GRIPA I CIJEPLJENJE

 

 

 

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..