Stav Hrvatskog farmaceutskog društva o prijedlogu promjene stope PDV-a za receptne lijekove izvan Liste HZZO-a Hrvatska

Stav Hrvatskog farmaceutskog društva o prijedlogu promjene stope PDV-a za receptne lijekove izvan Liste HZZO-a

Hrvatsko farmaceutsko društvo i njegov Izvršni odbor Sekcije za farmaceutski management i farmakoekonomiku podržavaju odluku Vlade RH o predlaganju i pokretanju postupka izmjene zakonske stope PDV sa 25% na sniženu stopu od 5% za lijekove koji se izdaju na recept i nisu na listama lijekova HZZO-e (nisu određeni sukladno Odluci o utvrđivanju Liste lijekova HZZO-a). Smatra je izuzetno dobrom, pozitivnom i usmjerenom prema većoj socijalnoj osjetljivost države za bolesne. Na taj način olakšava se bolesnicima da i drugi vitalni i nezamjenljivi lijekovi postanu lakše dostupni za liječenje u Hrvatskoj.

 

STAV HRVATSKOG FARMACEUTSKOG DRUŠTVA VEZANO ZA PRIJEDLOG PROMJENE STOPE PDV-a (OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE PO SNIŽENOJ STOPI OD 5%)

ZA LIJEKOVE KOJI SE IZDAJU NA RECEPT A NISU NA POZITIVNOJ LISTI LIJEKOVA HZZO-e

(lijekovi koji nisu određeni u skladu s Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo i njegov Izvršni odbor Sekcije za farmaceutski management i farmakoekonomiku podržavaju odluku Vlade RH o predlaganju i pokretanju postupka izmjene zakonske stope PDV sa 25% na sniženu stopu od 5% za lijekove koji se izdaju na recept  i nisu na listama lijekova HZZO-e (nisu određeni sukladno Odluci o utvrđivanju Liste lijekova HZZO-a). Smatra je izuzetno dobrom, pozitivnom i usmjerenom prema većoj socijalnoj osjetljivost države za bolesne. Na taj način olakšava se bolesnicima da i drugi vitalni i nezamjenljivi lijekovi postanu  lakše dostupni za liječenje u Hrvatskoj.

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo već je duže vrijeme (više od 10 godina) tražilo ovakvu izmjenu porezne stope od zdravstvenih i poreznih vlasti (autoriteta) u Hrvatskoj. Argumenti za traženje bili su neprikladna porezna politika u području lijekova i ugrožavanje boljeg i kvalitetnijeg  liječenja hrvatskih građana. Dodatni argumenti bili su nekvalitetno diferenciranje lijekova istog statusa u izdavanju prema stopama poreza na dodanu vrijednost. Viša stopa poreza za dio lijekova koji se izdaju na recept ugrožavala je konkurentnost ljekarni i izdavanje lijekova u Hrvatskoj prema državama u našem okruženju.

 

Osim toga, ne postoji razlog za primjenu različitih poreznih stopa za lijekove koji se izdaju na recept i one koji se izdaju bez recepta, jer se u oba slučaja radi o proizvodu koji je u regulatornom smislu registriran kao lijek. Ne treba posebno niti napominjati da će se ovom korekcijom pacijent dodatno rasteretiti te da će mu lijekovi postati dostupniji.

 

Nadalje, trend odgovorne samoskrbi i samoliječenja (responsible self-care and self-medication, WHO) trebao bi biti u interesu svima – kako pojedincu tako i državi jer se tako rasterećuje državni proračun.

Kako bi sustav odgovornog samoliječenja zaživio u praksi bitno je rasteretiti budžete kućanstava i upravo je zbog toga niža stopa PDV-a na lijekove opravdan i logičan potez.

 

Smatramo, drugim riječima, opravdanim da i PDV na bezreceptne lijekove bude na razini PDV-a za lijekove koji se izdaju na recept, tj. 5 posto.

 

Jedinstvena stopa PDV-a mora se primijeniti na sve lijekove bez obzira na status izdavanja i/ili registracije u RH, dakle trebalo bi biti 5% PDV-a na sve lijekove, receptne i bezreceptne, registrirane i neregistrirane.

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo predlagat će i dalje Vladi RH da izmjeni stope PDV na sniženu od 5% na sve lijekove odnosno i na lijekove koji se izdaju bez recepta. Na taj način i tu skupinu lijekova učini bi dostupnijom za liječenje u Hrvatskoj i unaprijedili kvalitetu zdravstvene zaštite u Hrvatskoj.

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo

i

članovi Izvršnog odbora

Sekcije za farmaceutski management i farmakoekonomiku HFD-a

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..