Stav Sekcije za kliničku farmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva o novim ljekarničkim uslugama Hrvatska

Stav Sekcije za kliničku farmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva o novim ljekarničkim uslugama

Kao članovi Sekcije za kliničku farmaciju HFD-a, koja okuplja kliničke farmaceute specijaliste, specijalizante i diplomirane sveučilišne magistre kliničke farmacije, želimo izraziti svoj stav u vezi aktualnog pitanja uvođenja dodatnih ljekarničkih usluga.

 

 

Kao članovi Sekcije za kliničku farmaciju HFD-a, koja okuplja kliničke farmaceute specijaliste, specijalizante i diplomirane sveučilišne magistre kliničke farmacije, želimo izraziti svoj stav u vezi aktualnog pitanja uvođenja dodatnih ljekarničkih usluga. 

Podupiremo sve napore Hrvatske ljekarničke komore kao i Hrvatskog farmaceutskog društva, koji za cilj imaju promicanje i osnaživanje digniteta struke te osiguravanje racionalne farmakoterapije u okviru pružanja ljekarničke skrbi. 

U potpunosti podržavamo sadržaj i zaključke iz dopisa Hrvatske liječničke komore, koja se suprotstavlja uvođenju dodatnih ljekarničkih usluga, koje zalaze u djelokrug rada liječnika. 

Smatramo da je nužna odgoda donošenja odluke o uvođenju novih usluga. Zalažemo se za bolju komunikaciju svih zainteresiranih ljekarnika, ozbiljnu stručnu recenziju predloženih postupaka kao i aktivni angažman ljekarničke struke u radu s lijekovima, ali ne kroz metode koje nisu u temelju  ljekarničke djelatnosti.  Također se zalažemo za  aktivno uključivanje kliničkih farmaceuta u proces razvoja dodatnih ljekarničkih postupaka, kako bi mogli dati svoj doprinos iznalaženju kvalitetnih rješenja.

 

PREDSJEDNICA SEKCIJE ZA KLINIČKU FARMACIJU HFD-a|

Prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca, spec.kliničke farmacije, mag.pharm., Klinička bolnica Dubrava

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA SEKCIJE |

Falamić

Slaven

Mag.pharm.

LJEKARNA MARUŠIĆ BRANKA

Crnković

Ana

Univ.spec.

BOLNICA VRAPČE

Arbanas

Dahna

Mr.sc.

KARLOVAČKE LJEKARNE

Samardžić

Ivana

Univ.spec.

GLJZ

Skelin 

Marko

Mag.pharm.

OB ŠIBENIK

Kuruc

Darija

Mag.pharm.

OB KOPRIVNICA

Raguž

Ana

Univ.spec.

OB SLAVONSKI BROD

Smontara

Sanja

Mag.pharm.

Ljekarna Sanja Smontara

Marinović

Ivana

Mag.pharm.

KB DUBRAVA

Perković

Goran

Mag.pharm.

ZU Ljekarne Perković

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..