U HLJK održan sastanak na temu "Problematika zakupa - jučer, danas, sutra" Hrvatska

U HLJK održan sastanak na temu

U prostorijama Hrvatske ljekarničke komore održan je sastanak ljekarnika na temu "Problematika zakupa - jučer, danas, sutra", koji je okupio brojne zainteresirane kolege, a nastavno na promjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji bi napokon trebao riješiti njihove probleme.

 

Dana 04. srpnja 2017. u Hrvatskoj ljekarničkoj komori je održan sastanak ljekarnika privatne prakse koji djelatnost obavljaju na osnovi zakupa. Sastanku je prisustvovalo pedesetak  zakupaca koji su pohvalili inicijativu za organizacijom takvog sastanka. Inicijatori navedenog sastanka su Hrvatska ljekarnička komora i Hrvatska udruga poslodavaca – Koordinacija ljekarni u zakupu.

Uvodnu riječ na navedenom sastanku dala je predsjednica Komore, Ana Soldo, te istaknula dugogodišnji problem obavljanja ljekarničke djelatnosti na osnovi zakupa.

Mario Vrebčević, zamjenik predsjednice Komore, iznio je kronologiju problematike zakupa u ljekarničkoj djelatnosti, nedostatak propisa koji bi isto detaljno regulirali kao i nepoštivanje odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti u djelu obavljanja ljekarničke djelatnosti na osnovi zakupa. Mario Vrebčević smatra da je nužno predložiti Ministarstvu zdravstva rješenje problematike zakupa i da za to treba iskoristiti razdoblje do kraja 2017. budući da Ministarstvo zdravstva najavljuje izmjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti u zadnjem tromjesečju 2017.

Sonja Grbac Stublić i Alen Friščić, predstavnici Koordinacije ljekarni u zakupu pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, iznijeli su kronologiju pregovora s Ministarstvom zdravstva u vezi s rješavanjem pitanja zakupa kao i kronologiju čestih izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti po pitanju zakupa.

Kao glavni problem pri rješavanju pitanja zakupa navode česte promjene nositelja vlasti u Ministarstvu zdravstva te iz tog razloga i nemogućnost da se nadležno Ministarstvo zdravstva detaljno posveti rješavanju tako složenog pitanja.

Nakon konstruktivne rasprave i razmatranja problematike zakupa ljekarni, čelnici HLJK zaključili su sastanak najavom osnivanja Radne skupine za problematiku zakupa pri HLJK, o čemu će se stručna javnost i članstvo Komore uskoro detaljnije informirati.

 

 

Nakon rasprave prisutnih ljekarnika u zakupu aklamacijom su prihvaćeni i sljedeći zaključci:

·       do rujna 2017.g unutar Hrvatske ljekarničke komore organizirat će se radna grupa  koja će slušajući potrebe i probleme zakupaca pripremiti prijedlog rješenja te isti predložiti Ministarstvu zdravstva u postupku rješavanja. Za pitanja zakupa i moguća rješenja angažirat će se prema potrebi i pravni stručnjaci. Članovi Komore - zakupci se pozivaju da se sami prijave i uključe u rad Radne grupe do kraja srpnja

·       Zakupac je slobodan konzultirati se s uredom HLJK vezano za uvjete za produljenje, zakup poslovnog prostora te sva druga pitanja

·       Hrvatska ljekarnička komora uputit će dopis nadležnom Ministarstvu zdravstva kako bi se točno utvrdilo koja je potrebna dokumentacija u postupku ostvarivanja prava iz članka 159. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim se uz obvezu prestanka obavljanja privatne prakse po sili zakona s navršenih 65 godina života i 20 godina staža osiguranja, omogućuje iznimno i produljenje obavljanja privatne prakse do navršenih 70 godina po odluci ministra.

·       Zakupci su pozvani da se pisanim putem obrate HLJK (hljk@hljk.hr) vezano uz probleme zakupa kako bi radna grupa pravovremeno bila upoznata sa svim poteškoćama te za iste ponudila rješenje.

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..