U prepunoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora započela kontinuirana edukacija liječnika i magistara farmacije o trendovima u farmakoterapiji! Hrvatska

U prepunoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora započela kontinuirana edukacija liječnika i magistara farmacije o trendovima u farmakoterapiji!

U prepunoj velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora, započeo je Projekt PharMED- projekt kontinuirane cjeloživotne izobrazbe liječnika i magistara farmacije na području suvremene farmakoterapije. Tema 1. simpozija u okviru Projekta PharMED bila je "Psihotropni lijekovi danas", koja je izazvala izniman interes kod liječnika i magistara farmacije, kojih je bilo preko 170!

U prepunoj velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora, započeo je Projekt PharMED- projekt kontinuirane cjeloživotne izobrazbe liječnika i magistara farmacije na području suvremene farmakoterapije. Tema 1. simpozija u okviru Projekta PharMED bila je "Psihotropni lijekovi danas", koja je izazvala izniman interes kod liječnika i magistara farmacije, kojih je bilo preko 170!

 

 

Projekt PharMED proizašao je iz potrebe za sustavno osmišljenim, redovitim informiranjem liječnika i magistara farmacije o novim dostignućima na području suvremene farmakoterapije.

Projekt PharMED je zajednička inicijativa Hrvatskog farmaceutskog društva i Hrvatskog društva mladih liječnika Hrvatskog liječničkog zbora, jer je prepoznata potreba za okupljanjem liječnika i magistara farmacije na međustrukovnoj, institucionalnoj razini, uz naglasak na angažmanu relevantnih stručnjaka s područja raznih kliničkih područja, kliničke farmakologije i farmacije, te nužnost uspostavljanja dijaloga o racionalnoj farmakoterapiji na dobrobit naših pacijenata.

 

 

Projekt PharMED donosi najnovija saznanja o lijekovima i farmakoterapiji, a posebnost tog projekta je da je to prvi sustavno osmišljeni projekt za trajnu izobrazbu na području kliničke farmakologije i farmakoterapije u Hrvatskoj (izvan medicinskih i farmaceutskih studija), koji potiče interdisciplinarnu edukaciju liječnika i magistara farmacije, s ciljem poboljšanja komunikacije u skrbi za pacijente, učinkovitije prenošenje stručnih informacija o lijekovima, praćenje lijeka od propisivanja do primjene, poboljšanje suradljivosti pacijenata, te u konačnici za uspješnije postizanje boljih terapijskih ciljeva.

U okviru kontinuirane edukacije putem PharMED projekta tim renomiranih kliničkih stručnjaka prikazat će najnovije farmakoterapijske smjernice u liječenju najčešćih bolesti u svakodnevnoj praksi.

 

 

Voditelji Projekta PharMED su prof. dr. sc. Igor Francetić, spec. interne medicine i kliničke farmakologije i doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm., spec. ispitivanja i kontrole lijekova, koji su pozdravili sve prisutne sudionike na samom početku 1. PharMED simpozija o psihotropnim lijekovima. "Projektom PharMED fokusirat ćemo se na najnovije smjernice u liječenju bolesti , indikacije za propisivanje lijekova utemeljenih na     znanstvenim dokazima, te dati praktične savjete o pravilnoj primjeni lijekova i za liječnike i za ljekarnike, radi postizanja što bolje suradljivosti pacijenata. Jedan od glavnih ciljeva nam je poboljšati sve oblike suradnje liječnika i ljekarnika u postizanju ciljanog terapijskog ishoda", istaknuo je prof. dr. sc. Francetić kao voditelj projekta, uz doc. dr. sc. Jakševac Mikša.

Prof. dr. sc. Igor Francetić je renomirani klinički farmakolog i internist, te glavni urednik dva posljednja izdanja Farmakoterapijskog priručnika, urednik dva izdanja udžbenika Klinička farmakologija (I. Francetić i D. Vitezić)  te redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm. je izvršna direktorica Hrvatskog farmaceutskog društva, urednica prijevoda američkih izdanja priručnika Interakcije lijekova i Magistralni pripravci, te je vrlo angažirana i aktivna u međunarodnim farmaceutskim krugovima. Obnašala je dužnost predsjednice EuroPharm Foruma / WHO, osnovanog radi unaprjeđenja ljekarničke skrbi za pacijente i razvoja kolaborativne prakse s liječnicima.

 

 

1. PharMED simpozijem su moderirali koordinatori Projekta PharMED, dr. med. Danko Relić (Hrvatsko društvo mladih liječnika HLZ-a) i Anita Galić, mag. pharm., univ. mag. admin. sanit. (Hrvatsko farmaceutsko društvo), koji su izrazili želju da budući PharMED simpoziji budu platforma okupljanja liječnika i magistara farmacije, bez obzira na dob, staž, specijalizaciju ili mjesto rada, te da se kroz Projekt PharMED liječnici i magistri farmacije mogu osloniti na kontinuirani višegodišnji i kvalitetan stručni sadržaj na području suvremene farmakoterapije koji im pružaju ove strukovne institucije.

 

 

Prim. dr. sc. Miroslav Herceg, dr. med., spec. psihijatrije, viši znanstveni asistent na Katedri za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te pročelnik Zavoda za integralnu psihijatriju Klinike za psihijatriju (Vrapče), svojim izlaganjem o potrebi i praksi propisivanja antipsihotika, antidepresiva i anksiolitika, riješio je brojne dileme i demistificirao ove psihijatrijske entitete, prezentiravši ovaj sadržaj na vrlo pristupačan i zanimljiv način. "Ne samo što broj depresivnih osoba raste, već se i dob nastupa depresija pomiče prema mlađim dobnim skupinama. Procjenjuje se da se depresija tijekom života može javiti u 20% žena i oko 10% muškaraca, dakle poremećaj je dvostruko češći u žena nego u muškaraca. Depresija predstavlja jedan od najvećih izazova javnog zdravstva u Europi, te također i u Hrvatskoj ..." zaključio je prim. dr. sc. Herceg.

 

 

Na primjenu i izdavanje psihotropnih lijekova u ljekarničkoj praksi, osvrnula se Antonija Petričević, mag. pharm., univ. mag. spec. kliničke farmacije, predsjednica Vijeća za edukaciju i stručni razvoj ZU Ljekarne Prima Pharme. Svojim izlaganjem mag. pharm. Petričević je motivirala sve prisutne na proaktivni angažman i interdisciplinarnu suradnju koja je jedini način da odgovorno skrbimo o istom pacijentu, prezentiravši brojne primjere i farmakoterapijske nedoumice iz svoje prakse u radu s psihijatrijskim pacijentima. "Odgovornost ljekarnika za racionalnu upotrebu svih podskupina psihotropnih lijekova predstavlja svojevrstan izazov kad su u pitanju zloupotreba i neopravdana primjena benzodiazepina što prepoznajemo kao problem na koji možda još uvijeku praksi nemamo najbolji odgovor... ", naglasila je mag. pharm. Petričević.

 

 

Dr. sc. Viktorija Erdeljić Turk, dr. med., spec. kliničke farmakologije i toksikologije sa Zavoda za kliničku farmakologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Zagreb vrlo je pregledno i sugestivno prenijela najnovije stručne spoznaje o sigurnosti primjene psihotropnih lijekova, s fokusom na nuspojave, interakcije i kontraindikacije. " Svjedoci smo napretka i novih stavova u psihofarmakologiji. Budući da psihofarmaci dovode do neurokemijskih promjena u mozgu, terapijom se ne liječi specifična bolest te stoga koncept jedne dijagnostičke kategorije za jednu skupinu psihofarmaka više ne vrijedi ... ", zanimljivo je podcrtala dr. sc. Erdeljić Turk.

Radionice s praktičnim slučajevima potaknule su vrlo živahnu i konstruktivnu raspravu među sudionicima, otvorivši neka važna pitanja iz područja propisivanja i izdavanja psihotropnih lijekova u praksi liječnika i ljekarnika.

 

 

U samoj promidžbi Projekta PharMED naglašena je poruka predsjednika Hrvatskog farmaceutskog društva, mr. sc. Darka Takača, mag. pharm., spec. farm. tehn., te predsjednika Hrvatskog društva mladih liječnika Hrvatskog liječničkog zbora, dr. med. Jakova Ivkovića, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, u kojoj pozivaju sve zainteresirane sudionike i partnere: "Nadamo se da ćete svojim aktivnim angažmanom i partnerstvom podržati inicijativu Hrvatskog farmaceutskog društva i Hrvatskog društva mladih liječnika Hrvatskog liječničkog zbora, te biti važnim dijelom kontinuiranog informiranja visokoobrazovanih zdravstvenih stručnjaka o novim spoznajama u farmakoterapiji!"

 

Sva predavanja bila su nepromidžbenog karaktera, a u izlaganjima su se koristili generički nazivi lijekova.

Organizatori se zahvaljuju ovom prigodom i partnerima 1. PharMED simpozija:

 

 

Pozivamo Vas na sljedeći, 2. PharMED simpozij koji će biti na temu "LIJEKOVI ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI - SUVREMENE SPOZNAJE".

 

 

 

FOTOGALERIJA

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..