VAŽNO!!! Uključite se u javnu raspravu o osnivanju novih ljekarni u turističkim mjestima Hrvatska

VAŽNO!!! Uključite se u javnu raspravu o osnivanju novih ljekarni u turističkim mjestima

Poštovani kolege, apeliramo na Vas da se aktivno uključite u javnu raspravu objavljenu na stranicama Ministarstva zdravlja, vezanu uz novi Pravilnik kojim se uređuje osnivanje ljekarni.
Novim Nacrtom prijedloga Pravilnika, previđeno je povećanje broj ljekarni na još veću dostupnost ljekarničke skrbi na područjima koja ostvaruju izuzetno veliki broj turističkih noćenja te je slijedom navedenog predložena dopuna kriterija za osnivanje novih ljekarni.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne u razdoblju od 01. do 18. srpnja 2016. godine putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje „e-Savjetovanja" ili na e-mail adresu: SAVJETOVANJE@MIZ.HR

 

 

NACRT

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine«, broj 121/2003, 35/2008 i 117/2008) uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatske ljekarničke komore, ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJEM ĆE SE OSNIVATI LJEKARNE

 

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne (»Narodne novine«, broj 26/2007, 118/2007, 81/2008, 98/2012 i116/15) u članku 6. u stavku 1.  očka 3. mijenja se i glasi:  

»3. ako se ljekarna ili podružnica ljekarničke ustanove osniva  na području  grada, odnosno općine ili gradske četvrti Grada Zagreba u kojoj je u prethodnoj kalendarskoj godini bilo ostvareno najmanje 500.000 turističkih noćenja prema podacima turističke zajednice nadležne županije, te ako je ispunjen uvjet  međusobne udaljenosti od najbliže postojeće ljekarne od najmanje 300 metara.

te se dodaje nova točka 4. koja glasi:

„4. druga, odnosno svaka sljedeća ljekarna ili podružnica ljekarničke ustanove na području grada, odnosno općine iz članka 6. stavka 1. točke 5. ovog Pravilnika, temeljem kriterija ostvarenih turističkih noćenja, može se osnovati na svakih daljnjih 500.000 ostvarenih turističkih noćenja, prema podacima turističke zajednice nadležne županije, ako je ispunjen  uvjet međusobne udaljenosti od najbliže postojeće ljekarne od najmanje 300 metara.“

Točka 4. članka 6. stavka 1. postaje točka 5. istog članka i stavka.

 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

 

OBRAZLOŽENJE ZA

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJEM ĆE SE OSNIVATI LJEKARNE

 

Broj turističkih noćenja u 28 zemalja Europske unije dosegnuo je prošle godine novi rekord, a Hrvatska je među zemljama s najvećim rastom broja noćenja i najvećim udjelom inozemnih gostiju, prema izvješću  europskog ureda za statistiku za 2015. godinu, objavljenom 2016. godine.

Prošle je godine u 28 zemalja EU prema raspoloživim podacima Eurostata zabilježeno rekordnih 2,8 milijardi turističkih noćenja, 3,2 posto više nego u godini ranije. Njihov broj kontinuirano raste od 2009., poduprt u prvom redu većim brojem noćenja inozemnih gostiju, ističe se u izvješću.

Hrvatska je prema Eurostatu u 2015. zabilježila ukupno 71,3 milijuna noćenja, od čega 65,7 milijuna otpada na inozemne goste a preostalih 5,6 milijuna na one domaće. Ukupan broj noćenja uvećan je za 7,9 posto u odnosu na prethodnu godinu, čime se Hrvatska svrstala među zemlje s najizrazitijim povećanjem broja turističkih noćenja u odnosu na 2014. godinu.

S obzirom na navedene trendove ocijenjeno je da je potrebno omogućiti još veću dostupnost ljekarničke skrbi na područjima koja ostvaruju izuzetno veliki broj turističkih noćenja te je slijedom navedenog predložena dopuna kriterija za osnivanje ljekarni.

 

 

 

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne u razdoblju od 01. do 18. srpnja 2016. godine putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje „e-Savjetovanja" ili na e-mail adresu: savjetovanje@miz.hr.

 

Savjetovanje je dostupno na  poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=3618

 

U savjetovanju putem portala „e-Savjetovanja“ mogu sudjelovati samo registrirani korisnici, pa Vas molimo da se registrirate prije komentiranja.

Registrirati se možete putem poveznice:

https://esavjetovanja.gov.hr/Account/Register.

Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na:  

https://savjetovanja.gov.hr/o-savjetovanjima/sto-su-to-e-savjetovanja-i-kako-se-ukljuciti-1123/kako-se-registrirati/1106.

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA
OBRAZLOŽENJE
 

                                                                                                       

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..