Zaključci Stručnog foruma "Javna nabava lijekova- Quo vadis?" Hrvatska

Zaključci Stručnog foruma

U organizaciji Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske i Hrvatskog farmaceutskog društva održan je Stručni forum: Javna nabava lijekova- Quo vadis? dana 09. svibnja 2017., Zagreb.

 

Stručni skup je okupio brojne predstavnike svih relevantnih institucija koji su aktivno sudjelovali u predavanjima i panel raspravama.

 

 

Predavanja su održali predstavnici Ministarstva zdravstva, Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Inovativne farmaceutske inicijative (iF!), HUP- Udruge proizvođača lijekova, predsjednik Hrvatske ljekarničke komore (HLJK), ravnatelji zdravstvenih i javnih ljekarničkih ustanova, klinički farmakolozi, farmaceuti, bolnički liječnici, predstavnici veledrogerija, bolničkih ljekarni, predsjednici stručnih društava ljekarnika i ljekarni te predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu, kao predstavnik pacijenata.

Stručni skup je otvorio predsjednik Upravnog vijeća HZZO-a, prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med.

 

 

Forum su moderirale tri novinarke koje prate hrvatsko zdravstvo: Leona Šiljeg (RTL) Ana Pejičić Dejanović (NovaTV) Ruža Ištuk (HRT)

Forum je bio koncipiran u tri seta predavanja, te je nakon svakog seta održan moderirani okrugli stol.

 

 

Utvrđeno je slijedeće:

Zakon o javnoj nabavi stupio je na snagu 01.01.2017. godine, a u punoj primjeni je od 01.07.2017. Glavna novina ovog Zakona je da najjeftinija ponuda nije automatski i najbolja, obzirom da Zakon propisuje ekonomski najpovoljniju ponudu (ENP) kao jedini kriterij odabira, na način da cijena maksimalno iznosi 90% ponude, dok ostali kriteriji koji propisuje naručitelj iznose minimalno 10% ponude.

 

S tim u svezi i nadalje su otvorena pitanja:

 • Tko sve mora biti uključen u definiranju parametara ENP-a? Tko će biti zadužen za izradu i koordinaciju procesa donošenja parametara?

 • Imaju li provoditelji dovoljno: znanja, iskustva, uputa i smjernica kako provoditi "novu" javnu nabavu?

 • Tko će dati autentično tumačenje članka 284. stavka 6. Zakona o javnoj nabavi?

 • Je li cijena koja proizlazi iz referentne liste lijekova HZZO-a osnova za provođenje Zakona o javnoj nabavi u smislu članka 284., stavak 6.?

 • Zakon o javnoj nabavi nepovoljno utječe na javne ljekarničke ustanove (županijske ljekarne, gradske ljekarne, ljekarne pri domovima zdravlja i dr.) i dovodi ih u nepovoljan položaj u odnosu na privatne ljekarničke ustanove.

 • Kako će se primjena Zakona reflektirati na usluge koje pružaju zdravstvene ustanove?

 • Krši li se ustavno pravo pacijenata na odabir najbolje terapije i lijeka dosljednim provođenjem Zakona?

 • Kako će se nabavljati lijekovi, ukoliko dobavljač izabran na temelju javne nabave ne ispuni uvjete ugovora; kako će se provoditi interventni uvoz; što ako dođe do nestašice lijekova?

 • Provođenjem Zakona u zdravstvenim ustanovama potencijalno bi se mogla izazvati situacija da liječnici i famaceuti raspolažu samo s jednom vrstom lijeka, želimo li to i što u slučaju nestašice istog lijeka?

 • Objedinjena javna nabava lijekova na razini Ministarstva mogla bi nepovoljno utjecati na manje bolnice koje posluju pozitivno i koje svoje obveze prema dobavljačima izvršavaju uredno.

 • Ukoliko se neoprezno krene primjenjivati Zakon, bez jasnih kriterija, postoji opasnost monopola na tržištu i odustajanje prisutnih dobavljača lijekova od poslovanja na tržištu RH.

 • Zašto se lijekove ne izuzme iz navedenoga Zakona i ne proglasi strateškim interesom RH, kao što je to npr. učinjeno s vojnom opremom?

 

Nakon održanih predavanja i rasprave, na završetku stručnog foruma doneseni su slijedeći

 

ZAKLJUČCI

1. Predstavnici UPUZ HR-a, HFD-a i HLJK-a tražit će od Ministarstva zdravstva i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta IZUZEĆE nabave lijekova u okviru Zakona o javnoj nabavi.

2. Preporuča se donositelju Smjernica da najbolji ponuditelj ne bi smio imati monopolistički (100%) udio nabave koji je proizašao iz natječaja provedenog po Zakonu o javnoj nabavi. Preporuča se da se natječajnom dokumentacijom utvrde kvote, koliki udio nabave dobivaju prva tri najbolja ponuditelja, npr. najbolji ponuditelj dobavlja 70%, drugi najbolji ponuditelj 20%, a treći 10% robe. Ova preporuka je izrazito važna za očuvanje tržišnog natjecanja i opstanak različitih dobavljača.

3. Ministarstvo zdravstva i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta moraju se hitno usuglasiti oko tumačenja članka 284., stavka 6. Zakona o javnoj nabavi.

4. Hitno se mora pristupiti izmjeni Zakona o javnoj nabavi, kako bi se javne ljekarničke ustanove izuzele od obveze primjene javne nabave lijekova.

5. Poziva se Hrvatski liječnički zbor (HLZ) da hitno pristupi izradi smjernica za primjenu ekonomski najpovoljnije ponude u suradnji s Hrvatskim farmaceutskim društvom i Hrvatskom ljekarničkom komorom, te svim zainteresiranim dionicima zdravstvenog sustava.

6. Ministarstvo zdravstva prilikom provođenja objedinjene nabave lijekova, može pozvati ostale (županijske) zdravstvene ustanove da se priključe objedinjenoj javnoj nabavi, te da objedinjenu javnu nabavu lijekova ne nameće svim ustanovama kao obveznu.

 

Predavači i sudionici okruglih stolova Stručnog foruma:

1. Darko Takač- predsjednik Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD)

2. Dražen Jurković- direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske (UPUZ HR)

3. Mladen Bušić- predsjednik Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske i ravnatelj KB "Sveti duh"

4. Drago Prgomet- predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO)

5. Mate Portolan- predsjednik Hrvatske ljekarničke komore (HLJK)

6. Suzana Oštarčević- voditelj odjela,Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

7. Jasminka Katić Bubaš- načelnica sektora za pravne poslove Ministarstva zdravstva

8. Milka Kosanović- Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) - Udruga proizvođača lijekova

9. Sani Pogorilić- Inovativna farmaceutska inicijativa

10. Boris Lukovnjak- predstavnik veledrogerija

11. Dragutin Korošec- ravnatelj Ljekarne Koprivnica, predsjednik Stručnog društva ljekarni UPUZ HR

12. Veronika Laušin- zamjenica ravnatelja HZZO-a

13. Ervin Jančić- ravnatelj OB Karlovac

14. Marta Kučan- voditeljica bolničke ljekarne KBC Rijeka

15. Robert Šeparović- internistički onkolog KBC "Sestre milosrdnice"

16. Ivan Vukoja- predstavnik bolničkih liječnika i HUBOL-a

17. Vesna Pavlica- predsjednica sekcije za onkološku farmaciju HFD-a

18. Antonija Balenović- ravnateljica Doma zdravlja Zagreb-centar

19. Ivica Belina- predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu

20. Ana Soldo - magistra farmacije

 

 

Zaključni dokument možete preuzeti i u pdf.-u

Fotogaleriju možete pogledati OVDJE.

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..