Zašto se ljekarnici trebaju pridružiti aktivnostima promicanja važnosti imunizacije? Hrvatska

Zašto se ljekarnici trebaju pridružiti aktivnostima promicanja važnosti imunizacije?

Zašto se ljekarnici trebaju pridružiti aktivnostima promicanja važnosti imunizacije?

 

ZAŠTO SE LJEKARNICI TREBAJU PRIDRUŽITI AKTIVNOSTIMA PROMICANJA VAŽNOSTI IMUNIZACIJE?

Ljekarnici imaju značajnu ulogu u promicanju javnog zdravlja među stanovništvom. Oni savjetuju pacijente i podupiru provođenje nacionalnih programa imunizacije. U javnim ljekarnama, koje su pacijentima uvijek dostupne, ljekarnici bi trebali poticati sezonsku imunizaciju uz objašnjavanje koristi i rizika imunizacije.

Ljekarnici mogu lako prepoznati visoko rizične pacijente i specifične ciljne skupine kojima je potrebna imunizacija. Liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, trebaju pružiti savjete pacijentima o imunizaciji, prema postojećim nacionalnim preporukama.

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..