Znanstveni simpozij Akademije medicinskih znanosti Hrvatske: "Uloga biofilma u liječenju vrijeda" Hrvatska

https://miamiohoars.files.wordpress.com/2015/12/number-of-different-microorganisms-including-elongated-diatoms-and-an-amorphic-gelatinous-biofilm-mass.jpg

Pod pokroviteljstvom Razreda za medicinske znanosti HAZU, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske u suradnji sa Stoma medical d.o.o. organizira znanstveni simpozij „Uloga biofilma u liječenju vrijeda“ 08. travnja 2016. u HLZ, Šubićeva 9 od 13.00-18.00 sati.

 

Pod pokroviteljstvom Razreda za medicinske znanosti HAZU, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske u suradnji sa Stoma medical d.o.o. organizira znanstveni simpozij „Uloga biofilma u liječenju vrijeda“ 08. travnja 2016. u HLZ, Šubićeva 9 od 13.00-18.00 sati.

Kronični vrijed je zdravstveni i ekonomski problem u Hrvatskoj, koji se danas može uspješno spriječiti ranom dijagnozom i pravilnom njegom vrijeda bez komplikacija uz primjenu suvremenih antimikrobnih obloga usmjerenih na polivalentni biofilm u vrijedu. Liječenje inficiranog vrijeda je za obiteljskog liječnika dugotrajno i skupo. Brojne bolesti također sudjeluju u patogenezi vrijeda uključujuću dijabetes, pretilost i periferne vaskularne bolesti. Danas je znanstveno dokazano da je bakterijalan biofilm odgovoran za otežano cijeljenje vrijeda. U biofilmu vrijeda značajna je ekstracelularna polimerna tvar (EPS) koja obavija bakterije i čini fizičku barijeru za fagocitozu i aktivaciju komplementa, a također sprječava penetraciju sistemskog antibiotika ili  lokalno primijenjenog antimikrobnog sredstva. Prisustvo biofilma u vrijedu je značajka kroničnog vrijeda. U liječenju protiv stvaranja biofilma koriste se različiti tretmani kao debridement, antimikrobni lijekovi, lavaga, no rezultati nisu zadovoljavajući.

Za redukciju biofilma u rani znanstveno su istraživane suvremene metode liječenja, ali nisu u potpunosti objašnjenje i primijenjene u praksi. Molekularna terapija kao na primjer D-amino kiselina i peptidi koji inhibiraju RNK dokazali su djelotvornost u in vitro i in vivo pokusima, no primjena je otežana u kliničkoj praksi.

Unatoč porasta znanja o mehanizmu virulencije biofilma, nisu napredovala otkrića djelotvornih lijekova. U studiji Akhil K. i sur. godine 2014. autori su primijenili lokalne antibiotike i obloge s poliheksametilen biguanidom, te obloge Aquacel hidrofiber i Aquacel Ag+ hidrofiber kao „testne oblogu“. Testna obloga sa srebrom je dokazala učinkovitost na biofilm uzrokovan multibakterijama i to posebice na razinu P. aeruginosa. Upravo će ovaj Simpozij prikazati način prepoznavanja biofilma u vrijedu, mogućeg liječenja i uspješnost nove tehnologije u rješavanju kroničnog vrijeda kao važnog zdravstvenog problema.

 

 

AUTOR:

Prof.dr.sc. Jasna Lipozenčić

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske

 

 

VIŠE O STRUČNOM SKUPU: Kalendar događanja

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..