Hrvatsko farmaceutsko društvo i Sekcija za kozmetologiju i dermatofarmaciju HFD-a na 1. kongresu zdravstvenog turizma u HAZU-u Iz medija

Hrvatsko farmaceutsko društvo i Sekcija za kozmetologiju i dermatofarmaciju HFD-a na 1. kongresu zdravstvenog turizma u HAZU-u

U Zagrebu je 4. srpnja 2017. u Preporodnoj dvorani HAZU, u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Lux promocije, pod pokroviteljstvima predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar Kitarović, Ministarstva turizma Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Grada Zagreba održan kongres zdravstvenog turizma.
Na 1. kongresu zdravstvenog turizma kao pozivni predavač u programu je aktivno sudjelovala predsjednica Sekcije za kozmetologiju i dermatofarmaciju HFD-a, Anita Galić, mag. pharm., univ. mag. admin. sanit., održavši predavanje na temu "Suvremeni dermatološki trendovi i zdravstveni turizam u hrvatskoj - Znamo li prepoznati prilike?".

 

U Zagrebu je 4. srpnja 2017. u Preporodnoj dvorani HAZU, u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Lux promocije, pod pokroviteljstvima predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar Kitarović, Ministarstva turizma Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Grada Zagreba održan kongres zdravstvenog turizma.

Akademik Zvonko Kusić, predsjednik HAZU pozdravnim govorom naznačio je ugled HAZU u svijetu, povijest Preporodne dvorane i raskošne palače Narodnog doma, jedne od najstarijih u Zagrebu, u kojoj se održava ovaj skup te zdravstvene djelatnike Hrvatske kao cijenjene stručnjake u svijetu. Kazao je da korijeni zdravstvenog turizma u Hrvatskoj sežu još u antička vremena kada se otvaraju prve toplice, no područje zdravstvenog turizma još uvijek nije dobro pravno riješeno ni artikulirano. „Iako zdravstveni turizam zvuči marketinški i tržišno, zdravstvo je uvijek bilo socijalna kategorija i nikad ne smije biti u potpunosti prepušteno tržištu jer se radi o društvenoj i civilizacijskoj tekovini“, dodao je akademik Kusić.

Ispred Ureda Predsjednice RH okupljene društvene uglednike pozdravio je osobni izaslanik dr. sc. Tomislav Madžar. Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora, dr. sc. Ines Strenja-Linić kazala je da mnoge zdravstvene ustanove nailaze na brojne probleme kada nastoje neke usluge ponuditi tržištu, zbog čega je područje zdravstvenog turizma nužno zakonski urediti u suradnji dva resorna ministarstva.

Ispred Ministarstva turizma kongresu je nazočila pomoćnica ministra, Olivera Shejbal. U pozdravnom govoru ukazala je na porast dolazaka turista u Hrvatsku na odmor, kazala je da je Hrvatska postala hit tržište za turiste iz cijelog svijeta, a da je zdravstveni turizam jedan od najbrže rastućih turističkih sektora te se očekuje da će on u budućnosti biti jedan od glavnih motiva putovanja. Spomenula je važnost uključivanja članova HAZU, posebno medicinskog razreda i Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Odbora za zdravstveni turizam i lječilišnu medicinu u razvoj zdravstvenog turizma u budućnosti.

Spomenula je i mogućnost  produžetka turističke sezone putem zdravstvenog turizma i razvoj gospodarstva, posebno na otocima i na kontinentu uz suradnju s npr. malim obiteljskim hotelima i već postojećim medicinskim i lječilišnim ustanovama.

Iz Ministarstva zdravstva, okupljene je pozdravio pomoćnik ministra, dr. sc. Denis Kovačić te najavio da će krajem ove godine biti donesen novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti u kojem će posebno poglavlje biti posvećeno lječilištima i toplicama kako bi se reguliralo ono što je u području zdravstvenog turizma sada u "sivoj zoni". Najavio je i mogućnost donošenja posebnog Zakona o zdravstvenom turizmu.

Odlično uvodno izlaganje imala je akademkinja Vida Demarin.

 

 

Među zaključcima kongresa istaknuto je kako bi se zdravstveni turizam mogao uspješno razvijati i generirati željene učinke te da je nužna uspostava otvorene suradnje između svih dionika na tom tržištu:

  1. Po uzoru na već etablirane klastere zdravstvenog turizma u Hrvatskoj, važnim se smatra proširiti postojeća znanja i iskustva i na ostale hrvatske regije zainteresirane za razvoj zdravstvenog turizma, a u cilju diversifikacije ponude specijaliziranih turističkih proizvoda temeljenih na očuvanju i unaprjeđenju zdravlja.
  2. Javni sektor ima odlučujuću ulogu u poticanju snažnijeg razvoja zdravstvenog turizma u Hrvatskoj prvenstveno zbog daljnjeg oblikovanja pravne regulative i optimizacije korištenja resursa javnog zdravstvenog sustava.
  3. U oblikovanju pravne regulative u području zdravstvenog turizma, preporuča se revizija postojećih i donošenje novih zakona i podzakonskih akata koji će poticajno djelovati na ulaganja u zdravstvenu i turističku infrastrukturu, ali i jasno razlučiti uvjete za pružanje medicinskih i pripadajućih turističkih usluga u zdravstvenim odnosno turističkim objektima.
  4. U nastojanjima da se komercijaliziraju slobodni kapaciteti javnog zdravstvenog sustava, važno je bezuvjetno zaštititi javni interes građana Republike Hrvatske u smislu prava na pravodobnu i cjelovitu zdravstvenu zaštitu.
  5. Zdravstveni turizam je potrebno razvijati po principu integralnog sustava, što podrazumijeva razvoj svih njegovih segmenata: lječilišnog, termalnog, wellness i medicinskog turizma, a sve u cilju postizanja konkurentnosti na tržištu koja se temelji na medicinskoj vjerodostojnosti i dugogodišnjoj turističkoj tradiciji.
  6. Za razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj na raspolaganju su brojni i izuzetno vrijedni prirodni, ali i društveni činitelji razvoja koje je potrebno pažljivo implementirati u suvremeno oblikovane zdravstvene turističke proizvode.
  7. U oblikovanje i promociju zdravstvene turističke ponude važno je podjednako uključiti i kurativne i preventivne zdravstvene programe.
  8. Javni sektor bi trebao donijeti Program implementacije zdravstveno-preventivnih programa u javnim poduzećima i ustanovama u cilju popularizacije zdravstvene preventive i sportske rekreacije kod svih zaposlenih u javnom sektoru.
  9. Po uzoru na druge specifične oblike turizma prepoznate kao strateški važne razvojne ciljeve, poželjno je donijeti nacionalnu Strategiju razvoja zdravstvenog turizma u kojoj će podjednako biti zastupljena sva četiri segmenta zdravstvenog turizma.
  10. U cilju postizanja održivosti javnog zdravstvenog sustava, posebnu pozornost treba pridati boljoj kontroli troškova, optimalnom korištenju resursa i unaprjeđenju uvjeta rada medicinskog osoblja, osobito liječnika.

Zbog renomiranih imena predavača i za razvoj gospodarstva značajnih tema, Kongres prati i Zbornik radova. Izdanje se očekuje na jesen, urednici su akademik Zvonko Kusić i dr. sc. Oliver Kesar, izjavila je organizatorica Kongresa zdravstvenog turizma i izdavač Zbornika radova, Sunčana Matić iz Lux promocije. Na kongresu je i ekskluzivno najavljeno formiranje Klastera zdravstvenog turizma Krapinsko zagorske županije.

 

 

Aktivno sudjelovanje Sekcije za kozmetologiju i dermatofarmaciju HFD-a

 

Na 1. kongresu zdravstvenog turizma kao pozivni predavač u programu je aktivno sudjelovala predsjednica Sekcije za kozmetologiju i dermatofarmaciju HFD-a, Anita Galić, mag. pharm., univ. mag. admin. sanit., održavši predavanje na temu "Suvremeni dermatološki trendovi i zdravstveni turizam u hrvatskoj - Znamo li prepoznati prilike?". 

 

 

Hrvatska danas ima na raspolaganju mnoge prilike koje je mogu učiniti konkurentnom na području zdravstvenog turizma, osobito kod dermatoloških indikacija. Od hidroterapije i balneoterapije, pripravaka baziranih na prirodnim resursima (od naftalanskog ulja do ljekovitih biljaka), sve do integriranja novih suvremenih postupaka korektivne dermatologije u jedinstvenom mediteranskom okruženju koje omogućava potpunu psihofizičku rehabilitaciju. Svrha ovog izlaganja jest bila prikazati mogućnosti koje Hrvatska ima na raspolaganju da se pozicionira kao jedan od lidera na ovom području, te usporediti u kojoj mjeri Hrvatska može ponuditi implementaciju konkurentnog sadržaja za privlačenje novih pacijenata. U tom lancu farmaceut i farmaceutska znanja imaju također svoj važan doprinos, o čemu je također bilo riječi, navodeći primjer tradicionalnih magistralnih pripravaka iz Ljekarne Male Braće u Dubrovniku ili individualiziranih magistralnih receptura u dermatološkim lječilištima i med-spa centrima u suradnji s magistrima farmacije.

 

 

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..