Kako je polipragmazija postala teret zdravstvenom sustavu u cijelom svijetu? (Clinical Pharmacist) Iz medija

http://orig09.deviantart.net/6d8b/f/2015/148/4/b/dr__house__wallpaper_2__by_11kaito11-d52cjk3.png

Lijekovi predstavljaju jedan od najsigurnijih i najučinkovitijih načina liječenja, ali se često propisuju i koriste na neprihvatljive načine. Propisuju se kad se ne bi trebali propisivati i obrnuto, a bolesnici ih često uzimaju na neispravan način ili kombiniraju s bezreceptnim lijekovima (OTC – Over The Counter) i/ili dodacima prehrani što može uzrokovati štetne i neželjene posljedice na zdravlje. Uzimanje mnoštvo lijekova, bez obzira na to jesu li to lijekovi na bezreceptni lijekovi, biljni lijekovi, dodaci prehrani – poznato kao polipragmazija – nije teret samo za pacijente, već može biti opasno.

 

 

PRIJEVOD:

Clinical Pharmacist

9. lipnja 2016.

Kira Barrett, Eleanor Lucas, G. Caleb Alexander

 

Lijekovi predstavljaju jedan od najsigurnijih i najučinkovitijih načina liječenja, ali se često propisuju i koriste na neprihvatljive načine. Propisuju se kad se ne bi trebali propisivati i obrnuto, a bolesnici ih često uzimaju na neispravan način ili kombiniraju s bezreceptnim lijekovima (OTC – Over The Counter) i/ili dodacima prehrani što može uzrokovati štetne i neželjene posljedice na zdravlje. Uzimanje mnoštvo lijekova, bez obzira na to jesu li to lijekovi na bezreceptni lijekovi, biljni lijekovi, dodaci prehrani – poznato kao polipragmazija – nije teret samo za pacijente, već može biti opasno.

Ne samo u Europi, već i u SAD-u se pojavila potreba za sprečavanjem nastajanja neželjenih interakcija između mnoštva lijekova i za povećanjem adherencije pacijenata, stoga se stavlja naglasak na činjenicu da farmaceuti i ostali zdravstveni djelatnici imaju važnu ulogu u edukaciji pacijenata u donošenju odluka o lijekovima koje uzimaju.

 

Što je polipragmazija?

            Ne postoji jedinstvena definicija polipragmazije, iako se često tumači kao svakodnevna primjena istovremeno pet ili više lijekova. To može biti bilo koja kombinacija lijekova, te uključuje primjenu receptnih, bezreceptnih i biljnih lijekova te dodataka prehrani. Drugi smatraju kako istovremena primjena čak i manjeg broja lijekova može izazvati neželjene učinke, što su pokazala istraživanja u SAD-u i Škotskoj.

            Iako je većina lijekova sigurna za zdravlje pacijenata kad se pravilno uzimaju, rizik od nuspojava ili neželjenih štetnih učinaka se može znatno povećati ako se kombiniraju s nekim drugim lijekovima pa čak i naočigled bezopasnim pripravcima poput vitamina. Istovremeno s povećanjem broja lijekova u terapiji adherencija pacijenata znatno opada.

 

Kako je došlo do problema polipragmazije?

            Važno je napomenuti kako polipragmazija u većini zemalja svijeta nije svakodnevna pojava zbog loše ekonomske situacije, ali u razvijenim zemljama stotine milijuna ljudi se svakodnevno suočava s ovim problemom. Jedan od prvih uzroka ovog problema je produljenje životnog vijeka – očekivana životna dob trenutno iznosi 76 - 80 godina. Od 2000. do 2030. godine se smatra da će populacija životne dobi starije od 65 godina porasti s 550 milijuna na 973 milijuna ljudi (15,5% do 24,3% u Europi, 6% do 12% u Aziji). Usporedno s rastom očekivane životne dobi raste i prevalencija kroničnih bolesti poput artritisa, osteoporoze, kardiovaskularnih boelsti i karcinoma.

Situacija se dodatno zakomplicira ako se u obzir uzme činjenica da mnogi ljudi "vole" uzimati lijekove, dok ih s druge strane neki zdravstveni djelatnici učestalije propisuju ili savjetuju, a sami pacijenti ponekad smatraju da posjet liječniku nije potpun i uspješan ako mu nije propisan lijek. Mnogi zdravstveni sustavi nemaju nacionalni sustav praćenja pacijenata, te jedan pacijent uz liječnika opće prakse ima i liječnike specijaliste za pojedine bolesti koji često nemaju uvid u svu terapiju tog jednog pacijenta, čime rizik od manjka nadzora nad lijekovima dodatno raste.

Često se od pacijenata očekuje da obraćaju pažnju na lijekove koji im se propisuju, ali se zaboravlja činjenica da je vrlo malo pacijenata sposobno samostalno pratiti i razumijeti upute vezane uz primjenu lijekova. Trećina pacijenata u Velikoj Britaniji ima poteškoće u čitanju i razumijevanju osnovnih zdravstvenih informacija, ali se od njih usprkos tomu očekuje visoka razina adherencije. Ako u ovaj košmar propisivanja i uzimanja terapije ubacimo i marketing lijekova i povećanu dostupnost bezreceptnih lijekova i dodataka prehrani, dobivamo idealnu oluju koja potencira nastanak neželjenih štetnih učinaka na zdravlje pacijenta.

 

Koji su rizici?

            Kako pacijent uzima sve više lijekova i dodataka prehrani, tako raste i rizik od pojave štetnih i neželjenih učinaka uključujući one po život ozbiljne u većoj mjeri nego od bolesti zbog koje su propisani. U nekim slučajevima, ovi neželjeni učinci nastanu jer je naprosto nemoguće koordinirati toliku količinu lijekova. Četvrtina pacijenata u jednom istraživanju koje je objavljeno u znanstvenom časopisu New England Journal of Medicine je doživjelo neželjeni štetni učinak unutar tri mjeseca od početka primjene propisane terapije. Pokazano je kako je 39% tih neželjenih učinaka primjene lijeka bilo moguće spriječiti, te su nastali kao posljedica interakcije lijekova ili kao posljedica primjene potencijalno neprikladnog lijeka.

            Nerijetko su liječnici, znanstveni istraživači i zdravstveni djelatnici u dilemi kad treba razlučiti da li neki simptom poput mučnine, vrtoglavice ili čak smrti potječe od osnovne bolesti ili neželjenog učinka lijeka, zbog čega su često posljedice polipragmazije same po sebi podcijenjene.

 

Što s bezreceptnim lijekovima i dodacima prehrani?

            Kombiniranje receptnih, bezreceptnih lijekova i dodataka prehrani dodatno komplicira situaciju. U mnogim slučajevima niti zdravstveni djelatnici niti pacijenti ne doživljavaju dodatke prehrani kao lijekove, te su zbog toga oni često zanemareni u procesu farmaceutske skrbi. Međutim, ako se o njima ne govori to ne znači da ih pacijenti ne uzimaju, te su ih počeli sve više primjenjivati uz konvencionalnu terapiju, kao i bezreceptne lijekove.

Npr. kombiniranje antikoagulansa varfarina s acetilsalicilnom kiselinom može povećati rizik od ozbiljnog gastrointestinalnog ili intracerebralnog krvarenja. Slično tome, kombinacija inhibitora angiotenzin-konvertirajućeg enzima (ACE inhibitora), koji se primjenjuju u liječenju hipertenzije i zatajenja srca, s pripravcima za nadomještanje kalija, može uzrokovati smrtonosno povišenje koncentracije kalija u krvi. U rijetkim slučajevima, primjena „bezopasnih“ dodataka prehrani, poput ginsenga i gingka, može postati opasna u kombinaciji u kombinaciji s ostalim lijekovima.

Gotovo polovica stanovnika Kanade u usporedbi s ostalim lijekovima uzima najviše biljnih lijekova, te jedan od pet pacijenata kombinira taj biljni lijek s najmanje jednim receptnim lijekom. U Japanu, otpilike 30,7% zdravih pojedinaca, te 39,1% bolesnih pojedinaca uzima dodatke prehrani, s time da 70% njih izjavljuje kako primjenu tih pripravaka ne prijavljuju svom liječniku. U SAD-u više od dvije trećine osoba starije životne dobi istovremeno koristi receptne i bezreceptne lijekove, uključujući dodatke prehrani.

 

Pregled i prepisivanje lijekova

Uz sve novce koji su uloženi u otkrivanje kad bi trebalo započeti liječenje određenim lijekom, nevjerojatno je činjenica kako se malo truda ulaže u otkrivanje i učenje o tome kad bi se trebalo prestati liječiti nekim lijekom. Kao što je slučaj i s ostalim zdravstvenim problemima, liječenje ovog bi trebalo započeti dijagnozom, što je u ovom slučaju polipragmazija. Kako bi se ova dijagnoza postavila, osim receptnih lijekova, u obzir bi se trebali uzeti i bezreceptni lijekovi i dodaci prehrani pošto se ovaj problem ne odnosi samo na lijekove koji su propisani receptom.

Najvažnije što svaki pacijent za sebe može napraviti jest da se educira o svojoj terapiji kako bi za svaki od lijekova koje uzima točno znao zašto ga uzima, te tako mogao osigurati svim svojim liječnicima specijalistima i liječniku opće prakse potpune informacije o svojoj farmakoterapiji koja uključuje i bezreceptne lijekove i dodatke prehrani.

U Engleskoj farmaceuti provode praksu pregleda farmakoterapije te praksu primjene novog liječenja u komunikaciji s pacijentima i na taj način educiraju pacijente o njihovoj postojećoj i/ili novouvedenoj terapiji osiguravajući pritom pravilnu i redovitu primjenu lijekova.

Pacijenti ne bi smjeli započeti s uzimanjem bezreceptnih lijekova i dodataka prehrani ukoliko se nisu posavjetovali s liječnikom i/ili farmaceutom o mogućim štetnim i neželjenim posljedicama te interakcijama lijekova. Liječnici opće prakse i farmaceuti imaju veliku ulogu u smanjenju pojave interakcija, a pogotovo kad pacijenti imaju namjeru kupiti i konzumirati bezreceptne lijekove i dodatke prehrani.

Pacijent može u suradnji sa zdravstvenim djelatnikom, u pogledu samoliječenja koristiti baze podataka namijenjene otkrivanju potencijalnih interakcija među lijekovima poput Drug Interactions Checker, dostupan na www.drugs.com, Medscape’s Drug Interaction Checker, i ostalim sličnim izvorima informacija. Makar je kvaliteta internetskih izvora podataka ponekad varijabilna, mogu poslužiti kao korisna polazna točka za razgovor pacijenta s liječnikom i/ili farmaceutom.

Polipragmazija je nažalost nastala kao posljedica napretka u medicini. Životni vijek nam se produljio i sve više lijekova je otkriveno za liječenje sve većeg broja kroničnih bolesti. Ironija je u tome što lijekovi koji su namijenjeni poboljšanja zdravlja imaju potencijal za uzrokovanjem novih bolesnih stanja, a ponekad i nepopravljivih šteta. Zdravstveni djelatnici moraju biti oprezni u kreiranju zdravstvene njege za pacijente koji u svojoj terapiji imaju veliki broj lijekova, te gdje je moguće smanjiti odnosno prekinuti primjenu određenih lijekova i omogućiti pacijentu odgovarajuću edukaciju o primjeni lijekova.

 

 

 

IZVOR: Clinical Pharmacist, Vol 8, No 6, online | DOI: 10.1211/CP.2016.20201251

PRILAGODILA I PREVELA: Mateja Klarić, mag.pharm., spec. kliničke farmacije, Izvršni odbor Sekcije za kliničku farmaciju

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..