Ljekarnik u nadzoru farmakoterapije (iz članka "Apotheker als Medikationsmanager“) Iz medija

Ljekarnik u nadzoru farmakoterapije (iz članka

Mi, ljekarnici, smo uvjereni da je personalizirana medicina otvorila vrata novim mogućnostima savjetovanja u ljekarnama. Za 5 godina će nam to uspjeti s farmakogenetikom, za 10 godina s informacijama o mikrobiomu (ukupnost bakterija na i u organizmu) i za 15 godina možda već s epigenetičkim informacijama. U ljekarni će oživjeti znanstvena dostignuća te će tako postati dostupna samim pacijentima."

 

BEČ

Kolumna predsjednika Austrijske ljekarničke komore, Maxa Wellana, mag. pharm.

 

"Fokus ljekarničkog djelovanja je na farmakoterapiji. Farmakoterapija je oduvijek bila individualizirana (personalizirana) budući da liječnici i ljekarnici zajedničkom suradnjom odabiru određenu djelatnu tvar i dozu s obzirom na godine, spol, tjelesnu težinu, funkciju bubrega, druga zdravstvena stanja i terapiju.

Čak se i kod odabira farmaceutskog oblika kao što su kapi, kreme, tablete ili infuzija odluka donosi na temelju individualnog stanja pacijenta te njegovih mogućnosti i preferencija, kako bi pacijent optimalno uzimao svoje lijekove.

Potreba za individualizacijom terapije povećava se s povećanjem broja lijekova koje pacijent uzima. Svaki pacijent je jedinstven s obzirom na lijekove koje uzima i način na koji ih uzima.

Uvidjeli smo veliku potrebu za osobnim savjetovanjem i podrškom pacijentima i pokrenuli projekt „Upravljanje lijekovima“ (njem. „Medikationsmanagement“). Ljekarnici ciljano uzimaju u obzir svaku pojedinu situaciju u kojoj se nalaze njihovi pacijenti kako bi se postigla optimalna kvaliteta života pojedinca. Važna uloga ljekarnika u upravljanju lijekovima je intenzivna revizija postojeće terapije, provjera dupliciranja terapije, izbjegavanje polipragmazije (neopravdana i nepotrebna istodobna uporaba više lijekova ili postupaka pri čemu se ne vodi računa o mogućim međudjelovanjima takvih kombinacija, što kao posljedicu može imati opasne nuspojave), ciljano savjetovanje o interakcijama i neželjenim učincima lijekova s ciljem izbjegavanja istih. Ovakva ljekarnička usluga se uz osnovnu ljekarničku zdravstvenu uslugu trud svakako treba dodatno financijski vrednovati. Smatramo ovakvu ciljanu, usmjerenu farmakoterapiju za pojedinačnog pacijenta već dijelom personalizirane medicine.

 

Savjetovanje o farmakoterapiji temeljenoj na farmakogenetici

Ova iznimno uzbudljiva iskustva personalizirane medicine će biti obogaćena za još jedan novi aspekt. Trend se kreće u smjeru određivanja farmakogenetičkog profila unutar projekta „Upravljanje lijekovima“. Slično kao i kod interakcija dvaju lijekova koji djeluju na isti enzim u organizmu ili ih isti enzim razgrađuje, farmakogenetički profil daje informacije o djelotvornosti i sigurnosti djelatne tvari. Farmakogenetika nije eksplicitno povezana s bolestima, rizicima obolijevanja ili genskom terapijom, već s usklađenošću (podudarnošću) organizma u smislu enzima te djelatne tvari iz lijeka. 

Tijekom edukacije „Farmakogenetika“ od 24. do 26. lipnja, započet ćemo s testiranjem na nama samima. Ljekarnici će za sebe i još jednu osobu dobiti setove (eng. kits) za farmakogenetičko testiranje pomoću kojih će uzeti uzorak oralne sluznice. Genetički profil se zatim određuje laboratorijskom analizom uzorka. Na temelju dobivenih rezultata moći će se optimizirati djelotvornost i podnošljivost jednog ili više lijekova unutar projekta „Upravljanje lijekovima“. Prilikom odabira prikladnog lijeka vodit će se računa o molekularnim značajkama bolesti, kao i o individualnim karakteristikama pacijenta (npr. razlike u enzimima) zajedno sa životnim stilom i čimbenicima okoliša, kako kod tzv. respondera, koji dobro reagiraju na terapiju, kod tzv. non-respondera koji nemaju koristi od pojedine terapije, ali i kod osoba koje se moraju nositi s vrlo ozbiljnim nuspojavama.

Lijekovi stupaju u interakcije s brojnim strukturama u organizmu koje nisu povezane s terapijom same bolesti – dakle interakcije s organizmom kao takvim. Velika prednost ovakvih testova je saznanje o lijekovima koji povoljno djeluju na organizam. Time će pacijenti biti pošteđeni dugotrajnog i skupog „isprobavanja“ različitih lijekova. Troškovi povezani s farmakogenetičkim testovima opravdani su uzimajući u obzir smanjenje troškova koje sa sobom nosi ciljana terapija lijekovima. Rezultat je učinkovitija terapija i viša kvaliteta života.

 

Od farmakogenetike, do mikrobioma i epigenetike

Mi, ljekarnici, smo uvjereni da je personalizirana medicina otvorila vrata novim mogućnostima savjetovanja u ljekarnama. Za 5 godina će nam to uspjeti s farmakogenetikom, za 10 godina s informacijama o mikrobiomu (ukupnost bakterija na i u organizmu) i za 15 godina možda već s epigenetičkim informacijama. U ljekarni će oživjeti znanstvena dostignuća te će tako postati dostupna samim pacijentima."

 

 

Max Wellan, mag.pharm. (47) je predsjednik Austrijske ljekarničke komore od 2012. godine. Preko 20 godina je aktivan u komori, te je član brojnih zdravstvenih organizacija i povjerenstava (Obersten Sanitätsrat, Bundesgesundheits-Kommission, Fonds Gesundes Österreich). Potpredsjednik je „Freien Berufe Österreichs“. Tijekom studija bio je član austrijskog košarkaškog tima.

 

 

IZVOR:

https://science.apa.at/dossier/Apotheker_als_Medikationsmanager/SCI_20160429_SCI67613831029458654

 

PRILAGODILA:

Ivana Stracenski, mag.pharm., Izvršni odbor Sekcije za javno ljekarništvo

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..