Mag.pharm. Dominique Jordan (FIP) – svjetski lider u javnom ljekarništvu boravio u Hrvatskoj (dio intervjua iz Farmaceutskog glasnika) Iz medija

Mag.pharm. Dominique Jordan (FIP) – svjetski lider u javnom ljekarništvu boravio u Hrvatskoj (dio intervjua iz Farmaceutskog glasnika)

Kraj 2015. godine donio je novosti važne za razvoj ljekarništva u svijetu, ali i u Hrvatskoj. FIP-ov 75. svjetski kongres farmacije i farmaceutskih znanosti, održan u Düsseldorfu početkom listopada 2015. obuhvatio je mnoštvo sadržaja iz raznih područja farmacije, no nama najzanimljiviji bio je dio posvećen naknadama u ljekarništvu (Sustainable remuneration), koje su u Hrvatskoj aktualna tema za ljekarnike u javnom ljekarništvu.
Evolucija ljekarničke prakse u svijetu velikim dijelom potaknuta je i pokrenuta upravo zbog načina naknada ljekarničkih usluga. U svijetu je prisutan velik broj različitih načina naknada za ljekarničke usluge u javnim i bolničkim ljekarnama, neke bazirane na marži, druge na naknadi za uslugu ili po broju osiguranika kojima se usluge pružaju. S ciljem da se pruži bolji uvid u te modele, FIP je proveo međunarodno istraživanje u 49 zemalja svijeta o ljekarničkim naknadama i za javne i za bolničke ljekarne, te izvještaj poslao svim organizacijama članicama, a to je u Hrvatskoj Hrvatsko farmaceutsko društvo. Rezultate i zaključke tog istraživanja za javno ljekarništvo prikazao je na kongresu FIP-a kolega Dominique Jordan, u svojstvu predsjednika Odbora za ljekarničku praksu FIP-a. Kolegu Jordana imali smo prigodu ugostiti kao predavača na 2. farmaceutskom forumu Jugoistočne Europe, održanom u organizaciji PLIVE/TEVE, 19. – 21. studenoga 2015., u Poreču, te ga zamoliti za intervju.

 

Intervju vodila:

KSENIJA SOKOL, mag.pharm.

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

 

Kraj 2015. godine donio je novosti važne za razvoj ljekarništva u svijetu, ali i u Hrvatskoj. FIP-ov 75. svjetski kongres farmacije i farmaceutskih znanosti, održan u Düsseldorfu početkom listopada 2015. obuhvatio je mnoštvo sadržaja iz raznih područja farmacije, no nama najzanimljiviji bio je dio posvećen naknadama u ljekarništvu (Sustainable remuneration), koje su u Hrvatskoj aktualna tema za ljekarnike u javnom ljekarništvu. Naime, već dvije godine hrvatski ljekarnici se pripremaju za novi model naknada za ljekarničke usluge, najavljen još na Plivinom 1. farmaceutskom forumu Jugoistočne Europe, održanom krajem 2013. u Splitu, a koji bi trebao biti primijenjen početkom 2016. godine.

Evolucija ljekarničke prakse u svijetu velikim dijelom potaknuta je i pokrenuta upravo zbog načina naknada ljekarničkih usluga. U svijetu je prisutan velik broj različitih načina naknada za ljekarničke usluge u javnim i bolničkim ljekarnama, neke bazirane na marži, druge na naknadi za uslugu ili po broju osiguranika kojima se usluge pružaju. S ciljem da se pruži bolji uvid u te modele, FIP je proveo međunarodno istraživanje u 49 zemalja svijeta o ljekarničkim naknadama i za javne i za bolničke ljekarne, te izvještaj poslao svim organizacijama članicama, a to je u Hrvatskoj Hrvatsko farmaceutsko društvo. Rezultate i zaključke tog istraživanja za javno ljekarništvo prikazao je na kongresu FIP-a kolega Dominique Jordan, u svojstvu predsjednika Odbora za ljekarničku praksu FIP-a. Kolegu Jordana imali smo prigodu ugostiti kao predavača na 2. farmaceutskom forumu Jugoistočne Europe, održanom u organizaciji PLIVE/TEVE, 19. – 21. studenoga 2015., u Poreču, te ga zamoliti za intervju.

 

Kako Vi vidite status ljekarnika u Hrvatskoj?

Ljekarnici u Hrvatskoj imaju ogromne potencijale. Sada je vrijeme da redefiniraju svoju ulogu u zdravstvenom sustavu, učvrste svoja dosadašnja postignuća i dodaju nove usluge u skladu s potrebama građana i zdravstvenog sustava. Ljekarnici trebaju dokazati da zdravstvenom sustavu daju dodanu vrijednost jer to neće učiniti nitko umjesto njih. Trebaju biti dovoljno hrabri i svoju sudbinu uzeti u svoje ruke. To znači da trebaju vjerovati u svoje sposobnosti.

 

Gdje vidite ulogu ljekarnika u budućnosti?

Ljekarnik se nalazi u središtu trokuta koji čine liječnici, pacijenti i društvene potrebe. Uloga ljekarnika sasvim je očita analiziramo li njegov položaj u zdravstvenom sustavu. Prema istraživanju objavljenom još davne 1961. u časopisu New England Journal of Medicine, a koje je još uvijek aktualno, od 1000 ljudi njih 750 ima zdravstvenih problema, ali samo 250 potraži liječničku pomoć. To znači da bi se oko 500 ljudi moglo obratiti ljekarnicima bilo radi liječenja bilo radi savjeta. To je važna informacija za buduću ulogu ljekarnika uzmemo li u obzir javno zdravlje i promociju zdravlja, trijažu akutnih i savjetovanje kroničnih bolesnika. Činjenica je da su ljekarne i ljekarničke kompetencije još uvijek nedovoljno iskorištene. Očigledno je da ljekarne predstavljaju ulaz u zdravstveni sustav, baš kao i liječničke ordinacije i hitne službe u bolnicama. Krajnji je cilj strategije da ljekarnici, kao zdravstveni stručnjaci, budu dijelom primarne zdravstveni skrbi i budu plaćeni za usluge koje pružaju. Ljekarnici moraju proširiti svoje usluge i ne više pružati samo usluge koje su izravno povezane s izdavanjem lijekova.

 

...

 

Intervju u cijelosti možete pročitati u novom broju Farmaceutskog glasnika 12/2015.

 

 

NA LINKU U PRILOGU MOŽETE POGLEDATI I NOVOGODIŠNJU ČESTITKU mag.pharm. DOMINIQUEA JORDANA (FIP) UPUĆENU HRVATSKIM LJEKARNICIMA...

http://www.farmaceut.org/novosti/svijet/dominique-jordan-predsjednik-fip-ovog-odbora-za-ljekarnicku-praksu-prigodna-novogodisnja-video-cestitka-za-ljekarnike-u-hrvatskoj

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..