Doprinos ljekarnika u zaštiti mentalnog zdravlja - Izvješće Međunarodne farmaceutske federacije (FIP) Svijet

Doprinos ljekarnika u zaštiti mentalnog zdravlja - Izvješće Međunarodne farmaceutske federacije (FIP)

Povećana uloga ljekarnika i njihovih nacionalnih udruženja u skrbi o mentalnom zdravlju prikazana je u novom izvješću FIP-a. Dokument nazvan „Fokus na mentalno zdravlje: Doprinos ljekarnika“ (Focus on Mental Health - Contribution of Pharmacist) objavljen je povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja.
Predsjednik Svjetske federacije za mentalno zdravlje, Gabriel Ivbijaro, naglasio je važnost uloge ljekarnika u podizanju kvalitete života svih pacijenata uz ostale zdravstvene i nezdravstvene djelatnike u timu.

 

 

Povećana uloga ljekarnika i njihovih nacionalnih udruženja u skrbi o mentalnom zdravlju prikazana je u novom izvješću FIP-a. Dokument nazvan „Fokus na mentalno zdravlje: Doprinos ljekarnika (Focus on Mental Health - Contribution of Pharmacist) objavljen je u listopadu 2015. godine povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

U dokumentu je predstavljen pregled segmenata zaštite mentalnog zdravlja u koje su ljekarnici izravno uključeni, kao što su promicanje zdravlja, rano otkrivanje, trijaža, optimiranje ishoda terapije, edukacija (uključujući prevenciju ovisnosti), oblikovanje javnih politika, istraživanja i interdisciplinarna suradnja.

Nedostaci u zaštiti mentalnog zdravlja poznati su već duže vrijeme. Globalna inicijativa za rješavanje tih problema uključuje programe koji promiču univerzalnu zdravstvenu zaštitu – Mental Health Gap Action Programme (WHO) i Mental Health Action Plan 2013-2020 (WHO).

Novoizabrani predsjednik Svjetske federacije za mentalno zdravlje, Gabriel Ivbijaro, naveo je da je za ostvarenje ovih inicijativa potreban drugačiji set vještina, kao i promjene u shvaćanju mentalnog zdravlja. Velikom broju pacijenata s narušenim mentalnim zdravljem obiteljski liječnici i ljekarnici predstavljaju prvu liniju kontakta sa zdravstvenim sustavom. Ivbijaro stoga naglašava važnost uloge ljekarnika u podizanju kvalitete života svih pacijenata.

FIP je pomoću svoje globalne mreže prikupio informacije o brojnim primjerima aktivnosti za promicanje mentalnog zdravlja koje organiziraju ljekarne, te su one kroz novo izvješće dostupne čitavoj struci i dionicima u farmaciji. Prof. Ivbijaro dodao je kako je u izvješću jasno vidljivo da ljekarnici i farmaceutske strukovne organizacije zaista čine važne pomake u zaštiti mentalnog zdravlja, te pozvao i sve ostale da se aktivno uključe.

Luc Besançon, glavni tajnik FIP-a, zaključio je da je u slučaju mentalnog zdravlja nužan opsežan pristup, dok ovaj dokument prikazuje ljekarnike kao izuzetno važan i nedovoljno iskorišten čimbenik koji pridonosi suočavanju s izazovima koji nose problemi mentalnog zdravlja. U ime FIP-a pozvao je ljekarnike i njihova udruženja da djeluju u smjeru podizanja kvalitete globalnog mentalnog zdravlja.

 

 

PRILAGODILA: Nives Bebek

IZVOR: FIP

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..