Europski dan svjesnosti o antibioticima Svijet

Europski dan svjesnosti o antibioticima

U cijeloj Europi je u skladu s preporukama ECDC-a (eng. European Centre for Disease Prevention and Control) 18. studeni proglašen Europskim danom svjesnosti o antibioticima (European Antibiotic Awareness Day, EAAD), a od 2015. godine, na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), u tom tjednu obilježava se i Svjetski tjedan svjesnosti o antibioticima (World Antibiotic Awareness Week, WAAW).

 

U Hrvatskoj se od 2008. godine povodom obilježavanja EAAD-a provodi javna kampanja za edukaciju građana.

Otkriće antibiotika te njihova klinička primjena pripada među krunska dostignuća medicine u dvadesetom stoljeću te su pioniri antimikrobne terapije poput Paula Ehrlicha i Alexandera Fleminga, dobitnici Nobelove nagrade za znanstvena otkrića na ovom polju. Nakon početnog ushićenja i pomisli da će zahvaljujući primjeni antibiotika bakterijske infekcije širom svijeta konačno biti svladane i postati predmet prošlosti, došlo je do preokreta jer je ustanovljeno da bakterije imaju izvrsno razvijene mehanizme genetske prilagodbe. Posljedica primjene antibiotika uvijek je – brži ili sporiji – razvoj rezistencije bakterija na njih, a to je danas jedan od vodećih globalnih javnozdravstvenih problema. Iako su donedavno multiplorezistentne bakterije uglavnom uzrokovale bolničke infekcije, danas su odgovorne i za izvanbolničke infekcije te se mogu naći u zdravih osoba, kućnih ljubimaca i u okolišu.

Praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Hrvatskoj ima dugu tradiciju. Pri Kolegiju za javno zdravstvo Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH) 1996. godine osnovan je Odbor za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u RH. U okviru Odbora 2011. godine osnovano je Povjerenstvo za metodologiju određivanja osjetljivosti na antibiotike koje ima zadatak da redovito usklađuje European Committee for Antimicrobial Sensitivity Testing (EUCAST) preporuke i standarde u rutinskoj dijagnostici u Hrvatskoj čime je omogućena standardizacija rada u laboratorijima.

 

 

Zahvaljujući dobro razvijenoj mreži mikrobioloških laboratorija koji sudjeluju u praćenju rezistencije Odbor se uključio i u najvažnije internacionalne programe praćenja rezistencije (European Antimicrobial Resistance Surveillance System, EARSS) i potrošnje (European Surveillance of Antimicrobial Consumption, ESAC) antibiotika.

Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) pri MZ koordinira svim aktivnostima kontrole širenja rezistencija na antibiotike na području humane medicine, veterine i poljoprivrede.

EADD je europska javnozdravstvena inicijativa koja se održava jednom godišnje kako bi se podigla svijest u javnosti o veličini problema razvoja rezistencije na antibiotike i važnosti racionalne primjene antibiotika. Dodatni izazov predstavlja kontinuirana edukacija zdravstvenih djelatnika o ovoj temi kroz različite programe nastave, tečajeve i druge stručno znanstvene skupove. Stoga je, u ožujku 2014. godine u Zagrebu, održan VIII. hrvatski simpozij o rezistenciji na antibiotike na kojem je sudjelovao velik broj stručnjaka iz zemlje i inozemstva. Posljednji EU podaci potvrđuju da se broj bolesnika zaraženih s rezistetnim bakterijama povećava te da je razvoj rezistencije bakterija na antibiotike prioritetni problem.

Budući da se moderna medicina oslanja na dostupnost djelotvornih antibiotika, njihova racionalna primjena pomaže u zaustavljanju razvoja rezistencije bakterija na antibiotike i čuva učinkovite antibiotike za korištenje budućim generacijama.

 

 

VIŠE:

HZJZ

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..