Međunarodna farmaceutska federacija (FIP) zastupa ljekarničku struku u globalnoj akciji WHO-a protiv nezaraznih kroničnih bolesti Svijet

Međunarodna farmaceutska federacija (FIP) zastupa ljekarničku struku u globalnoj akciji WHO-a protiv nezaraznih kroničnih bolesti

Međunarodna farmaceutska federacija (FIP) je na poziv sudjelovala na sastanku World Health Organisation Global Coordination Mechanism u svrhu prevencije i kontrole nezaraznih kroničnih bolesti (WHO GCM/NCD).
Možemo biti ponosni da FIP zastupa interese ljekarničke struke u kolaborativnoj suradnji s WHO i ostalim interesnim institucijama, te će Hrvatsko farmaceutsko društvo, kao član FIP-a, i dalje ažurno informirati ljekarnike u Hrvatskoj o aktualnim i budućim strategijama prevencije i kontrole nezaraznih kroničnih bolesti.

 

 

Međunarodna farmaceutska federacija (FIP) je na poziv sudjelovala na sastanku World Health Organisation Global Coordination Mechanism u svrhu prevencije i kontrole nezaraznih kroničnih bolesti (WHO GCM/NCD) kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes, astma, KOPB i dr.

Svrha ove inicijative jest olakšati i poboljšati komunikaciju svih javnozdravstvenih intervencija u svim sektorima na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini.

Izvršni direktor i Generalni tajnik FIP-a, Luc Besançon, naglasio će kako "sudjelovanje FIP-a u ovoj globalnoj inicijativi osigurati da ljekarništvo i ljekarnici imaju udjela u implementaciji akcijskih planova WHO Global NCD Action Plan-a 2013-2020".

Možemo biti ponosni da FIP zastupa interese ljekarničke struke u kolaborativnoj suradnji s WHO i ostalim interesnim institucijama, te će Hrvatsko farmaceutsko društvo, kao član FIP-a, i dalje ažurno informirati ljekarnike u Hrvatskoj o aktualnim i budućim strategijama prevencije i kontrole nezaraznih kroničnih bolesti.

 

IZVOR: FIP

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..