Tehnologija u službi farmakovigilancije – Yellow Card aplikacija Svijet

Tehnologija u službi farmakovigilancije – Yellow Card aplikacija

Yellow Card Scheme je besplatna mobilna aplikacija dostupna pacijentima i zdravstvenim djelatnicima, putem koje je moguće na jednostavan način izvijestiti o primijećenim reakcijama na sve odobrene i neodobrene lijekove, cjepiva ili pojedini način primjene lijeka. Sve zaprimljene podatke procjenjuje i obrađuje MHRA, britanska regulatorna agencija za lijekove i medicinske proizvode, te se, prema potrebi, izdaju nova upozorenja i upute.
Modernizacija u obliku mobilne aplikacije će zasigurno dodatno povoljno utjecati na sigurnost, smanjenje rizika i na koncu - zdravlje pacijenata. Stoga, za očekivati je da će uskoro takav pristup zaživjeti i kod nas.

 

Nakon talidomidske katastrofe šezdesetih godina prošlog stoljeća, javila se potreba za razvojem učinkovitog sustava koji bi omogućio brzu detekciju novih nuspojava, interakcija, kao i razmjenu informacija u cilju poboljšanja javne zdravstvene zaštite i smanjenja rizika. U Velikoj Britaniji nastao je tzv. Yellow Card Scheme, koji od sredine 2015. godine postoji u digitalnom obliku.

Riječ je o besplatnoj mobilnoj aplikaciji dostupnoj pacijentima i zdravstvenim djelatnicima, putem koje je moguće na jednostavan način izvijestiti o primijećenim reakcijama na sve odobrene i neodobrene lijekove, cjepiva ili pojedini način primjene lijeka. Sve zaprimljene podatke procjenjuje i obrađuje MHRA, britanska regulatorna agencija za lijekove i medicinske proizvode, te se, prema potrebi, izdaju nova upozorenja i upute.

 

 

S druge strane, pacijent putem aplikacije ima mogućnost odabrati lijekove za koje želi dobivati najnovije službene informacije i upozorenja, imati uvid u niz nuspojava koje su prijavili drugi korisnici, te ažurirati postojeća ili nadodati vlastita iskustva. Pacijent vrlo brzo  dobiva i povratnu informaciju o zaprimljenoj prijavi.

I prije pojave mobilne aplikacije, putem Yellow card scheme, pacijenti, njegovatelji i zdravstveni djelatnici u Velikoj Britaniji imali su ključnu ulogu u sigurnosti primjene lijekova. Sada je proces prijave nuspojava uvelike ubrzan, pojednostavljen, dostupan i prilagođen suvremenom društvu, pa se očekuje i značajno veći broj uključenih pacijenata.

Modernizacija u obliku mobilne aplikacije će zasigurno dodatno povoljno utjecati na sigurnost, smanjenje rizika i na koncu - zdravlje pacijenata. Stoga, za očekivati je da će uskoro takav pristup zaživjeti i kod nas.