U Međunarodnoj farmaceutskoj federaciji (FIP) osnovana nova skupina za istraživanja u farmaceutskoj praksi Svijet

U Međunarodnoj farmaceutskoj federaciji (FIP) osnovana nova skupina za istraživanja u farmaceutskoj praksi

Razvoj strategija za znanstveno-stručna istraživanja u farmaciji pospješit će novoosnovana interesna skupina unutar Međunarodne farmaceutske federacije (FIP).
Jedan od ciljeva Specijalne interesne skupine za stručna istraživanja u farmaciji (Special Interest Group on Pharmacy Practice Research) jest povećati doprinos farmacije u globalnom zdravlju kroz širenje pristupa najnovijim, visokokvalitetnim međunarodnim znanstvenim i stručnim istraživanjima.

 

 

Haag, 4. srpanj 2016 – Razvoj strategija za znanstveno-stručna istraživanja u farmaciji pospješit će novoosnovana interesna skupina unutar Međunarodne farmaceutske federacije (FIP).

Jedan od ciljeva Specijalne interesne skupine za stručna istraživanja u farmaciji (Special Interest Group on Pharmacy Practice Research) jest povećati doprinos farmacije u globalnom zdravlju kroz širenje pristupa najnovijim, visokokvalitetnim međunarodnim znanstvenim i stručnim istraživanjima.

„Zahvaljujući znanstvenim i stručnim istraživanjima u farmaciji, ponuđene su i adekvatno plaćene mnoge nove ljekarničke usluge. Također, stručna istraživanja sve više utječu i na razvoj novih usluga“ – istaknuo je prof. Charlie Benrimoj, čelnik skupine i ravnatelj Graduate School of Health u Sydneyu. Dodao je kako se opseg stručnih istraživanja u farmaciji posljednjih 50 godina znatno proširio, te obuhvaća kliničke, bihevioralne, ekonomske i humanističke implikacije farmaceutske struke, zdravstvenih sustava, korištenja lijekova i skrbi za pacijenta. Specijalna interesna skupina za stručna istraživanja u farmaciji omogućit će razmjenu informacija između viših istraživača, mladih znanstvenika, postdoktoranada, ljekarnika iz prakse te studenata postdiplomskih studija, a sve u svrhu stvaranja relevantnih izvora utemeljenih na dokazima na međunarodnoj razini.

 

CIljevi Specijalne interesne skupine za istraživanje farmaceutske prakse su:

  1. Kreirati i pripremiti okruženje za međunarodni forum i kontinuirano poboljšanje u istraživanjima farmaceutske prakse
  2. Kreirati okruženje za diseminaciju kvalitetnog međunarodnog istraživanja farmaceutske prakse za sve interesne sudionike
  3. Razvijati javne politike za aktualna i buduća istraživanja farmaceutske prakse, uključujući i globalnu definiciju istraživanja farmaceutske prakse (Pharmacy Practice Research)
  4. Doprinositi izobrazbi i učenju o istraživanjima farmaceutske prakse, osiguravajući farmaceutima u praksi i studentima farmacije i farmaceutskih znanosti veću dostupnost praksi utemeljenoj na dokazima (evidence-based practice) uz najviše standarde i kvalitetu međunarodnog istraživanja farmaceutske prakse
  5. Poticati komunikaciju, rasprave, umrežavanje i povezivanje, te suradnju interesnih sudionika na području međunarodne farmaceutske prakse, uključujući farmaceute i farmaceutske znanstvenike, u svrhu unaprjeđivanja najboljih praksi
  6. Poboljšati doprinos farmaceutske prakse u javnom, globalnom zdravlju, temeljem veće dostupnosti najnovijih istraživanja i podataka o međunarodnoj farmaceutskoj praksi.

FIP-ova Sekcija za farmaceutske znanosti sada ima devet specijalnih interesnih skupina.

 

 

IZVOR: FIP

PRILAGODILA: Nives Bebek

 

 

 

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..