Nadomjesno liječenje progesteronom kod rekurentnih pobačaja Znanost

Nadomjesno liječenje progesteronom kod rekurentnih pobačaja

Rekurentni bobačaj, definiran kao spontani gubitak tri ili više trudnoća se dogodi kod oko 1 % žena koje pokušavaju zanijeti. Čak i nakon detaljnih pregleda, uzrok takvih pobačaja se otkrije u manje od 50 % slučajeva.
Upravo kod takvih slučajeva se pokušavalo na razne načine povećati broj živorođene djece te je jedna od metoda nadomjesno liječenje progesteronom u prvom trimestru trudnoće. Multicentrična randomizirana placebo-kontrolirana studija pod nazivom PROMISE (Progesterone in Recurrent Miscarriages) je dizajnirana kako bi se utvrdila učinkovitost i sigurnost ovakve terapije ...

 

 

Rekurentni bobačaj, definiran kao spontani gubitak tri ili više trudnoća se dogodi kod oko 1 % žena koje pokušavaju zanijeti. Čak i nakon detaljnih pregleda, uzrok takvih pobačaja se otkrije u manje od 50 % slučajeva.

Upravo kod takvih slučajeva se pokušavalo na razne načine povećati broj živorođene djece te je jedna od metoda nadomjesno liječenje progesteronom u prvom trimestru trudnoće.

Multicentrična randomizirana placebo-kontrolirana studija pod nazivom PROMISE (Progesterone in Recurrent Miscarriages) je dizajnirana kako bi se utvrdila učinkovitost i sigurnost ovakve terapije te su njeni rezultati objavljeni u The New England Journal of Medicine. Studija je provedena u Velikoj Britaniji i Nizozemskoj te je uključivala 836 žena. Doza vaginalno primjenjenog mikroniziranog progesterona je bila relativno visoka i iznosila je dva puta dnevno po 400 mg kroz cijeli prvi trimestar trudnoće. Rezultati studje ukazuju na to da progesteron primjenjen na opisani način nema statistički značajnog utjecaja na broj živorođene djece kod trudnica sa rekurentnim pobačajem nepoznatog uzroka u anamnezi. Također nije bilo razlike između broja ektopičnih (izvanmaterničnih) trudnoća, nedonoščadi i broja pobačaja u odnsou na placebo. Nije ni postojala statistički značajna razlika u broju nuspojava u odnosu na placebo. (1)

Iako je Cochrane-ova meta-analiza iz 2013. pokazala da postoji korist nadomjesnog liječenja progesteronom kod žena sa rekurentnim pobačajem u anamnezi, kvaliteta studija korištenih u meta-analizi je po ocjeni Cochrane-ovih ocjenjivača bila slaba. (2) Upravo zato je dizajnirana i provedena studija PROMISE.  

 

Pripremio: Goran Perković, mag.pharm., Sekcija za kliničku farmaciju HFD-a

 

Literatura:

 

1.  New England Journal of Medicine. A Randomized Trial of Progesterone in Women with Recurrent Miscarriages — NEJM [Internet]. 2015 [cited 2015 Dec 7];Available from: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1504927

 

2. Haas DM, Ramsey PS. Progestogen for preventing miscarriage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD003511. DOI: 10.1002/14651858.CD003511.pub3

Hrvatsko farmaceutsko društvo Copyright © 2014. All Rights Reserved. Izrada mikroNET d.o.o..